Naviger op
Log på

Brugervejledninger til vejman.dk 


Her kan du se pdf'er af de eksisterende brugervejledninger til vejman.dk.
 
Du kan dog også søge i brugervejledningssystemet, når du er logget ind i vejman.dk systemet - kig efter det blå spørgsmålstegn i højre hjørne foroven.


Brugerdokumentation vejman.dk/belægningsoptimering version 7 (Opdateret oktober 2013)
Vejledningen gennemgår strukturen i vejman.dk/belægningsoptimering samt datagrundlaget og den almindelige anvendelse.
 
Vejledningen beskriver hvordan man opretter og anvender fortovsnet og stinet i belægningsoptimering.
 
 
Brugerdokumentation Quickvejledning til Råden over vejareal til arrangementer (Opdateret november 2014)
Denne brugervejledning beskriver hvordan der oprettes en ansøgning til råden over vej til arangementer.
 
Brugerdokumentation Quickvejledning til Råden over vejareal til materielopstilling (Opdateret november 2014)
Denne brugervejledning beskriver hvordan der oprettes en ansøgning til råden over vej til materielopstilling. 
 
Brugerdokumentation Quickvejledning til orientering af interessenter (Opdateret april 2014)
Denne brugervejledning beskriver hvordan du kan orientere interessenter via mails i forbindelse med tilladelser.


Brugerdokumentation Vejarbejder (Opdateret oktober 2012)
Brugervejledningen beskriver hvordan man registrerer, ajourfører og får vist vejarbejder på statsvejene på kort. Der findes også en "Læs let"-udgave af vejledningen, som beskriver de mest centrale elementer. Vejledningen kan ses her:
Læs let vejledning

Vejledning til vejtilsynet, 'Kom godt igang': Denne vejledning beskriver håndteringen af to af vejtilsynets opgaver i hhv. tilladelsesmodulet og vejarbejdermodulet. Læs vejledningen her

Inddateringsskabelon til import af vejarbejder data via et Excel regneark kan ses her: Inddateringsskabelon
 
Brugervejledningen beskriver, hvordan man ajourfører og udtrækker oplysninger om såvel det rutenummererede vejnet samt cykelruter.
 
Brugervejledningen beskriver, hvordan du får vist data på kort, ajourfører data, trækker data ud på listeform samt eksporterer data til andre værktøjer.
 
Vejledning til stier og fortove i vejman.dk (opdateret oktober 2012)
Denne vejledning beskriver hvorledes vejman.dk kan håndtere stier og fortove, herunder hvorledes referencesystem og datagrupper for stier oprettes og håndteres i vejman.dk.
Desuden gennemgås definitioner og lovkrav omkring registrering af stier samt hvorledes oplysningerne om stier og hændelser på stier og fortove håndteres i forskellige sammenhænge, som f.eks. prioritering af vedligeholdelsesarbejder på stier, uheldsregisterring for uheld der sker på stien, gravetilladelser på stiarealer, areal og udstyr på stier”
Denne vejledning beskriver trafiksikkerhedsmodulet, herunder hvordan man stedfæster og retter uheldsinformationer. Adgang til trafiksikkerhedsmodulet forudsætter at man har rettighed til uheldsdata.
Mini vejleding i uheldsudtræk.

Brugervejledning til udtræk af ulykker (2018)
​Denne vejledning er primært udarbejdet til udtræksbrugere af ulykkesdata fra vejman.dk. Formålet med vejledningen er at beskrive de funktioner i vejman.dk, som anvendes i forbindelse med udtræk og analyser af data for trafikulykker.

Brugervejledning Sortpletudpegning (2009)
Vejledning i brug af programmet til udpegning af sorte pletter.

Guide til overførsel af veje fra VEJMAN til vejman.dk (Opdateret februar 2009)
Formålet med denne guide er at beskrive processen og arbejdet i forbindelse med overførsel af vejene fra et lokalt VEJMAN vejforvaltningssystem til vejman.dk.

VRD Eksempelsamling​ (Opdateret oktober 2020)
Her findes eksempler på problemer med resultaterne af den automatiske mapmatch i fm.
implementeringen af VRD, samt forslag til løsninger​.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er en række datagrupper, der bliver påvirket, når man flytter et kryds. I dokumentet er disse overvejelse beskrevet. Der er især fokus på oplysninger vedrørende krydsuheld. .
 
I forbindelse med at kortforsyningen udfases, er her en vejledning til opsætning af de mest gængse kort. Den enkelte kommune, skal anvende sit eget login, for at hente baggrundskort.
​​​​​​
Oprettet
30-04-2012.
Senest opdateret
29-06-2021.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.