Naviger op
Log på

Hurtig startPlanlagte kurser i vejman.dk

Optimér dit arbejde med vejman.dk ved at deltage på kursus og få den nyeste viden om systemets funktioner og muligheder. Pga. Corona er det stadigt ikke muligt at komme ud til jer eller afholde egentlige kurser på Vejdirektoratets lokaliteter.
Derfor tilbydes der sidemandsoplæring vedrørende vejman.dk basis og Referencesystem via Teams, på nedennævnte datoer. Derudover tilbydes der mere skræddersyet sidemandsoplæring for en kommune efter nærmere aftale.

Tors 3/2 - 12:30 - 15:30 
Vejman.dk Basis, for Alm brugere (generelt indblik i vejman.dk, anvende eller ajourføre)

Tors 10/2 9:00 – 12:00 
Referencesystem, Lokal administratorer af vejnet (referencesystem, VRD, vejparametre)

Man  4/4 9:00 - 12:00 (fuldt booket)
Vejman.dk Basis, for Alm brugere (generelt indblik i vejman.dk, anvende eller ajourføre)

Ons  6/4 9:00 - 12:00
Referencesystem, for Lokal administratorer af vejnet (referencesystem, VRD, vejparametre

Der er i efteråret planlagt følgende datoer:

Man 22/8 - 9:00 - 12:00
Vejman.dk Basis , for Alm brugere (generelt indblik i vejman.dk, anvende eller ajourføre)

Tirs 15/11 - 9:00 - 12:00
Vejman.dk Basis , for Alm brugere (generelt indblik i vejman.dk, anvende eller ajourføre)

Sidemandsoplæringen er af 3 timer varighed, og køres via MS Teams.

Pris: 2.000 kr. ekskl. moms for første person i kommunen. 1.500 ekskl. moms for efterfølgende personer i samme kommune.

Der skal være minimum 3 deltagere på et arrangement før det bliver gennemført. Hvis der overbookes, vil vi lave flere datoer.

Tilmelding: sker ved at klikke på "Support" i øverst højre hjørne, med angivelse af, hvem der skal deltage og hvilke dage, man vil deltage på


vejman.dk grundkursus. Disse kurser kan ikke gennemføres grundet Corona situationen i øjeblikket, se i stedet på sidemandskurser nedenfor, som muligvis kan afholdes.​​​

Introduktionskursus til vejman.dk og en præsentation af opbygningen af vejman.dk. Vi gennemgår datagrupper og konceptet omkring brugeruniverser. Du bliver præsenteret for en detaljeret gennemgang af mulighederne i vejman.dks kortmodul, herunder lagvisning og listevisning. Ligeledes bliver tilladelsesmodulet præsenteret. Vi vil også gennemgå vores web apps, som er udviklet til eftersyn.
 
Varighed: 1 dag 
 
Pris: 4.000 kr. ekskl. moms for første person i kommunen. 3.000 ekskl. moms for efterfølgende personer i samme kommune.

Dato: 
 
Tilmelding:  Der skal være minimum 5 deltagere på kurset før det bliver gennemført.

Ved tilmelding oplyses deltagernavn, mailadresse samt EAN nummer og faktureringsadresse.
Vi tilbyder også sidemandsoplæring for 1-3 personer, se længere nede på siden. 
 
Yderligere information: Send en e-mail til​ vejman.dk@vd.dk

  

 

​​Belægningsoptimering grundkursus


Kurset er en introduktion til vejman.dk/belægningsoptimering og en præsentation af opbygningen. Vi gennemgår den overordnede opbygning af systemet, herunder de forskellige data, servere og deres funktion. Vi gennemgår desuden win-delen, som omfatter gennemgang, vedligeholdelse og opdatering af vejnet. Du får mulighed for at gennemføre de første optimeringer af et vejnet på web-delen, og det vil være fokus på sammenspillet mellem de to dele (win og web). Kurset er hovedsaligt baseret på øvelser, således at du får et godt kendskab til programmet.
 
Forudsætninger: Du skal have gennemført grundkursus i vejman.dk eller lignende, så du har kendskab til opbygningen i vejman.dk. Herudover forventer vi, at du har et generelt kendskab til vejgeometri.
 
Varighed: 1 dag.
 
Pris: 4.000 kr. ekskl.moms pr. deltager
 
Dato: Næste kursus er ikke planlagt
 
Tilmelding: Næste kursus er ikke planlagt. Er du interesseret, kan du skrive en e-mail til Heidi Borum Varbøl. Når vi har opnået et minimum på 5 kursister, opretter vi en kursusdato og du vil få direkte besked.
 
Ved tilmelding oplyses deltagernavn, stilling, e-mailadresse samt EAN-nummer og faktureringsadresse.
 
Yderligere information: Skriv en e-mail til Heidi Borum Varbøl eller ring på tlf. 7244 7177.
 
 
 

Udtræk af uheldsoplysninger

På kurset gennemgår vi de forskellige muligheder i forbindelse med anvendelsen af standardudtræk, kvadratnet og temakort samt de udvidede muligheder i forbindelse med avanceret udtræk i vejman.dk, herunder forespørgsler omkring handlingsplaner. Desuden vil der på kurset blive mulighed for at danne egne simple uheldsudtræk.

Kurset henvender sig til brugere, som ønsker at få indsigt i anvendelse af færdige udtræk, herunder kendskab til indholdet af uheldsdata.
 
Varighed:  1 dag

Pris: 4.000 ekskl. moms for første person i kommunen. 3.000 ekskl. moms for efterfølgende personer
 
Tilmelding: Næste kursus er ikke planlagt.
 
Er du interesseret i at deltage på kurset, så skriv en e-mail til Hans-Arne Lauridsen, eller ring på tlf. 7244 2771. Ved tilmelding oplyses deltagernavn, stilling, mailadresse samt EAN nummer og faktureringsadresse.
 
Yderligere information: Skiv en e-mail til Hans-Arne Lauridsen, eller ring på tlf. 7244 2771. 
 

 

Stedfæste og rette uheld - GRATIS

Kurset er en forudsætning for at få adgang til at stedfæste og rette uheld. På kurset vil reglerne for anvendelse af uheldsdata blive gennemgået. Brugen af programmet Stedfæstelse via kort og programmet til at rette uheldsoplysninger med vil blive gennemgået. Der vil også blive lejlighed til at prøve selv. I forbindelse med stedfæstelsen vil der blive fokuseret på vigtigheden af, at der anvendes administrativt vejnummer.
 
Varighed: 1 dag
 
Pris: Gratis
 
Dato: Næste kursus er ikke planlagt. 
 
Ved tilmelding oplyses deltagernavn, stilling og e-mailadresse.
 
Yderligere information: Skiv en e-mail til Hans-Arne Lauridsen, eller ring på tlf. 7244 2771. 
 

 

vejman.dk kurser - sidemandsoplæring

​Vejdirektoratet tilbyder skræddersyede kursusløsninger efter behov til kommunerne.

Sidemandsoplæring

Sidemandoplæring er en intensiv undervisningsform, hvor I har mulighed for at få et specielt tilpasset forløb med en fagspecialist omkring en række udvalgte emner.
 
I kan være op til 3 deltagere. Kurset tilbydes både som halvdags og som heldagskursus, hvor man kombinerer 2 emner. Det foregår hos Vejdirektoratet i Fløng.
 
I kan vælge mellem (evt. kombinere) følgende emner:
  • Intro til/genopfriskning af grundkursus
  • Referencesystem
  • Avanceret søgning
  • Tilladelser, inkl. vores eftersyns apps
  • Tværprofil
  • Belægninger
  • Belægningsoptimering

Vælger I 1 emne er prisen 3.000 eksl. moms, vælger I 2 emner på samme dag er prisen 6.500 eksl. moms

Heldagskursus ude i kommunen
Grundkursus med en introduktion til vejman.dk, samt en gennemgang af funktioner, tilbydes som et heldagskursus. Kurset tilbydes både løbende i Vejdirektorats regi (som et ”åbent” kursus hvor flere personer fra forskellige kommuner deltager) eller ude lokalt i kommunen.
Afholdes kurset ude i kommunen, kan der være op til 20 deltagere. Man er meget velkommen til at slå sig sammen med nabokommunen eller lignende for at fylde deltagerpladserne op.
Kommunen kan også i dialog med os sammensætte et specialkursus med f.eks. 3 selvvalgte emner.
 
Yderligere information: Skriv en e-mail til vejman.dk@vd.dk
 

   
 
​​​​​​​
Oprettet
01-06-2016.
Senest opdateret
19-01-2022.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.