Log på

vejman.dk årsmødet 2008

Igen i år var der stor tilslutning fra både kommunerne og Vejdirektoratet til det årlige møde for brugerne af vejman.dk. Mødet blev afholdt den 9. oktober i Odense Congress Center, og humøret blandt de 150 deltagere var godt fra starten. Mange havde i år valgt at komme kl. 9, hvor udstillingen åbnede - vist ikke mindst for at få ekstra god tid til at snakke med kollegaer i sektoren.

Deltagere ved vejman.dk årsmøde 2008Åbning af årsmødet
Kl. 9.15 åbnede markedschef Karsten Jensen udstillingen med en kort præsentation af standene og kl. 10.00 startede dagens faglige program med samling i plenum. Traditionen tro blev der indledt med fællessang af Jeppe Aakjærs "Jens Vejmand", inden informatikchef Per Friborg tog fat på emnet "vejman.dk og det digitale Danmark" og pointerede, hvor vigtigt det er, at vi alle tager hånd om data.
Herefter fulgte afdelingsleder Eric thor Straten med et indlæg, hvor han gjorde status og så fremad. De netop afholdte faggruppemøder i grupperne Stamdata og GIS samt i Gravetilladelser og de positive tilbagemeldinger fra deltagerne, var et af de emner Eric behandlede. Et andet var datakonverteringen, som stadig er aktuelt og byder både kommunerne og Vejdirektoratet på udfordringer. Du kan se Eric thor Stratens indlæg her.


Indlæg og workshops godt besøgt
Workshop ved årsmødetI år var der 9 faglige indlæg og 3 workshops, som deltagerne kunne vælge imellem i tre parallelle indlægsrunder. I modsætning til sidste år havde vi valgt ikke at benytte plenum til indlæg, men i stedet for fire mindre grupperum. Målet var at skabe de bedst mulige rammer for dialog mellem indlægsholdere og tilhører, og det er vores indtryk, at dette til fulde blev nået.
I alle tre indlægsrunder fordelte tilhørerne sig pænt mellem de faglige indlæg, og selvom mange i første indlægsrunde igen i år ønskede at høre indlægget "Hvordan vi får kommunens vejdata i vejman.dk?", var der også mange, der i stedet for valgte at høre om "Belægningsarbejder og tværprofilmodulet" eller om "WebGT og gravetilladelser". Også workshoppen var velbesøgt dagen igennem både til afprøvning af vejman.dk samt i forbindelse med øvelserne omkring "Klargøring af data i VEJMAN".

Snak på tværs
Det er vores indtryk, at der blev snakket meget både kommunerne imellem samt mellem kommunerne og Vejdirektoratet. Der var også mange, der deltog i konkurrencen eller som valgte at bruge pauserne i udstillingen til at høre om nogle af de andre produkter, Vejdirektoratet udbyder. Dagen blev afsluttet af Eric thor Straten med trækning af vindere i konkurrencen samt blandt de udfyldte evalueringsskemaer.

Det sidste budskab var, at årsmødet næste år afholdes på Nyborg Strand torsdag, den 8. oktober.


Vinderne blandt evalueringskemaerne:
Britt Kristensen, Vejle
Henrik Callesen, Esbjerg


Vinderne i konkurrencen:
Rie Yttesborg, Odense
Lone Madsen, Favrskov
Oprettet
13-04-2012.
Senest opdateret
16-08-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.