Naviger op
Log på

​​Bedre overblik over den trafikale situation på de kommunale veje

OTMAN er navnet på den nye digitale løsning til kommunerne til registrering og videreformidling af information om planlagte vejarbejder og arrangementer, der forstyrrer trafikken på kommunens veje.

Ved tilslutning til løsningen tilføjes ny funktionalitet i kommunens vejforvaltningssystem, som giver mulighed for at generere trafikinformation på baggrund af udvalgte data i tilladelserne.

OTMAN er et samarbejde mellem Vejdirektoratet, Sweco og vejman.dk og virker således på tværs af både myndigheds-og systemgrænser.

Borgere og trafikanter får dermed mulighed for at orientere sig og blive adviseret om trafikale gener, når de bevæger sig inden for eller på tværs af kommuner. F.eks. kan de planlægge den bedste tur om institutionen og videre ud til motorvejen på vej til arbejde.

Om borgere og trafikanter vælger kommunens egen informationskanal eller andre kanaler er helt frit for, da den trafikinformation, som kommunerne opretter i forbindelse med sagsbehandlingen, udsendes på en lang række kanaler og medier, både nationale og lokale (hjemmesider, radio, RDS/TMC, apps med trafikinformation og/eller navigation, navigationsanslæg, etc.).

Trafikanterne har dermed mulighed for at få informationen på lige præcis den kanal, de foretrækker og bruger i forvejen. Kommunens brug af OTMAN giver endvidere bedre sikkerhed for de mennesker, som er involveret i vejarbejder og arrangementer, da trafikanterne informeres om, at de er der, hvor de er.

Pris for OTMAN
OTMAN er udviklet som en ikke-kommerciel opgave, der ligger i naturlig
forlængelse af Vejdirektoratets ordinære virksomhed. Indtægter fra OTMAN giver dermed ikke Vejdirektoratet overskud men dækker drift og supportudgifter.

Mere info
Ønsker du at læse mere om OTMAN herunder priser så klik her. 

Oprettet
14-08-2018.
Senest opdateret
17-05-2021.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.