Naviger op
Log på

Særligt om trafiksikkerhed

Uheldsmodulet

Uheldsmodulet er en kortbaseret løsning til stedfæstelse af uheld, som alle vejmyndigheder har adgang til.
 
For vejmyndigheden betyder dette, at det er enkelt at stedfæste uheld. Samtidig kan man rette uheldsoplysninger i øvrigt, hvis der er tale om materielskade- og ekstrauheld. Er der tale om personskadeuheld kan man angive forslag til rettelse. Disse forslag vil efterfølgende blive behandlet centralt. Denne skelnen skyldes ensartethed i personskadeuheld i forhold til de data, som leveres til Danmarks Statistik.
 
vejman.dk kommuner har direkte adgang til en række andre informationer såsom visning af referencesystem, visning af kryds og andre vejman.dk oplysninger, som kan hjælpe yderligere i forbindelse med stedfæstelsen og
rettelser.
 
Alle vejmyndigheder har mulighed for at supplere med et uheldsabonnement, der giver adgang til udtræk af uheldsdata.
 

Uheldsabonnement

Uheldsabonnementet er et uundværligt værktøj i arbejdet med uheldsdata til at analysere og få overblik over, hvilke uheld der sker hvor. Alle kommuner kan tilkøbe et uheldsabonnement, som giver adgang til:
 
• Værktøjer til uheldsanalyse
• Uheldsudtræksværktøjer
• Sortpletsudpegning
 
Har man sine vejoplysninger i vejman.dk, kan man lave en udpegning af sorte pletter. Sorte pletter er de steder, hvor der sker flere uheld end forventet.
 
Alternativt kan man anvende Kvadratnet, der viser antallet af uheld indenfor et kvadrat. Jo flere uheld indenfor kvadratet desto mørkere farve har det område. Ved at se efter de mørkeste kvadrater, finder man mulige uheldsproblemer. Det er også muligt at se, hvor mange uheld der er sket hvor indenfor kvadratet.
 
Efterfølgende er der adgang til diverse uheldsrapporter, som kan støtte analysen af et uheldsbelastet sted.
Uheldsrapporterne omfatter f.eks. strækningsoversigt, som giver en oversigt med hovedoplysninger for den strækning man ser på, og grundrapporter som er en deltaljeret beskrivelse af det enkelte uheld mv.
 
I forbindelse med ’avanceret søgning’ er der også mulighed for at vælge nogle udtræk, som retter sig mod en trafiksikkerhedsplan, hvor man kan få tabeller, der kan pege på indsatsområder. Nogle af visningerne kan også vælges direkte i kortet via laget ’Uheld tematiseret’, så man ser placeringen af uheldet direkte på kortet.
Oprettet
14-11-2016.
Senest opdateret
09-07-2021.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.