Naviger op
Log på

​Myndighedspakken

Myndighedspakken giver brugerne adgang til at modtage og sagsbehandle digitale ansøgninger om råden over vejareal.
 
Der eksisterer følgende ansøgningstyper:

• Ansøgning om gravetilladelse
• Ansøgning om rådighedstilladelse på statsvej 
• Ansøgning om materieltilladelse (container, stillads etc.)
• Ansøgning om tilladelse til arrangement
• Ansøgning om tilladelse til cykel- og motionsløb
• Ansøgning om generel rådighedstilladelse på statsvej
 

Tilladelsesmodulet

Tilladelsesmodulet i vejman.dk gør det nemt for danske vejmyndigheder at arbejde med tilladelser til råden over vejareal. Ansøgningerne oprettes digitalt af borgeren eller virksomheden selv via vejdirektoratets ansøgningsportal, som også kan tilgås via virk.dk og borger.dk.
 

Understøtter jeres arbejdsgange

Systemet er bygget op, så det understøtter arbejdsgangene både omkring det at give tilladelsen, håndteringen af sagen samt opfølgningen f.eks. i forbindelse med eftersyn af reetableringen på gravesager.
 
De indbyggede muligheder for digitalt at sende sager til politiet for at orientere valgte interessenter samt for at sende og modtage beskeder fra ansøgeren, gør det endvidere let at kommunikere med disse interessenter ligesom det sikrer, at kommunikationen er arkiveret på selve sagen.
 

Få overblik over jeres tilladelsessager

Endelig giver de generelle kortvisningsmuligheder i vejman.dk myndigheden adgang til hurtigt at få overblik
over sager samt at få afklaret, om sager er i konflikt med hverandre.
 

Så nemt er tilladelsesmodulet i vejman.dk

Den brugerspecifikke sagsoversigt understøtter sagsbehandlerens konkrete arbejdsprocesser, da man selv vælger de sagstyper, tilstande og informationer om de enkeltsager, man ønsker at se.
 
Funktionen med at kunne skifte mellem forskellige brugerspecifikke opsætninger af sagsoversigten gør det
nemt at gå fra eksempelvis opstarten af sagsbehandlingen på nye sager til at få fulgt op på de sager, hvor ansøgerne mangler at få færdigmeldt. Eller til at få overblik over sager, hvor garantieftersynet skal foretages.
 
Mobilløsning
 
Endelig er der en mobilløsning i vejman.dk med særlig fokus på at understøtte
vejeftersynsopgaverne. Med udgangspunkt i den fysiske placering vil manden på vejen via en tablet hurtigt kunne finde relevante sager, påføre den nødvendige information og billeddokumentation, samt godkende eller afvise retablering.
 
Oprettet
14-11-2016.
Senest opdateret
18-08-2021.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.