Naviger op
Log på
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

September 2014

Kære læser
I denne version af nyhedsbrevet kan du læse om de nye GPS-muligheder i vejman.dk og om Herning Kommunes erfaringer med det nye rutemodul.
 
Du kan også læse om status på både "Standardiseringsprojektet for vejdata" og "Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi".

Husk vejman.dk årsmøde 2014

Sæt kryds i kalenderen d. 9. oktober 2014, hvor vejman.dk holder årsmøde på Hotel Nyborg Strand.
 
Årsmødet er vanen tro en anledning til at mødes og udveksle erfaringer med andre brugere af vejman.dk fra kommuner og Vejdirektoratet.
 
Dagen bliver som de tidligere år sammensat af forskellige indlæg og workshops samt en udstilling, hvor du kan spørge ind til de enkelte produkter.
 
Du kan læse mere om dagen og årets emner på hjemmesiden, hvor der i uge 37 vil blive åbnet for tilmelding. Der vil samtidig blive sendt invitationer ud til alle vejman.dk kommuner.

Nye GPS-muligheder i vejman.dk

Nu er det muligt aktivt at følge sin egen position på en opgave ude i marken, når man bruger vejman.dk på en tablet med GPS.
Tidligere kunne man udelukkende finde sin aktuelle position på kortet, og derefter var kortet låst, selv om man bevægede sig. Det nye er, at vejman.dk nu følger positionen i kortet, og når brugeren bevæger sig, vil kortet panorere med.
Funktionen kan bruges i forbindelse med for eksempel græsslåning, hvor det kan være nyttigt at følge sin position i forhold til omgivelserne.
 
Hvis der er en tablet monteret på den traktor, som slår græsset, så kan græs, som er registreret i modulet "Arealer & udstyr", vises på kortet, og kortet vil følge traktorens bevægelser.
 
Henrik Bering, ingeniør i Vejdirektoratet, anbefaler, at man planlægger opgaven hjemmefra via sin PC, hvor der er mus og en stor skærm. Menulagene og de forskellige zoom-indstillinger kan så gemmes og hentes frem igen på tabletten. Indstillingerne følger brugeren, og det skal derfor være den samme bruger, der logger på hjemme på kontoret og ude i marken.

Nyt rutemodul letter arbejdet i Herning Kommune

Vejman.dk har fået et nyt rutemodul, som nemt og hurtigt henter data om forskellige ruter. I Herning Kommune har det lettet opgaven med at registrere kommunens 160 ruter forud for vinterens snerydning.
"Vi skal ikke længere sidde og taste og taste. Vi udpeger bare de veje, som hører til hver enkelt rute på kortet," siger Grete Dohn Madsen fra Vej, Trafik og Byggemodning i Herning Kommune.
Herning Kommune har hen over sommeren taget det nye rutemodul i vejman.dk i brug for at forberede sig til vinteren. Kommunen registrerer alle de veje, stier og fortove, hvor den skal rydde sne og bekæmpe glatføre for at få det fulde overblik over vinterens opgaver.
Rutemodulet kan bruges til alt fra cykelruter og busruter til fortove og gangstier. Når kommunen bruger modulet i vejman.dk, overføres ruterne automatisk til kommunens eget kortsystem, og det sparer Grete Dohn Madsen og hendes kolleger for en omfattende opgave med konverteringer af data.
 
"Vi kan ganske enkelt finde en bestemt rute frem, og så får vi al den data, vi har brug for, så vi kan følge ruten minutiøst," siger Grete Dohn Madsen og fortsætter:
"Det er nemt både at ændre og oprette ruterne, fordi systemet er meget brugervenligt. Tidligere krævede det en del oplæring af de medarbejdere, som skulle arbejde med det system, vi havde – i dag kan de fleste ret nemt blive sat ind i det." Samtidig er der i dag den fordel, at kommunen har al data samlet i ét modul, hvor den tidligere havde noget i vinterman og noget andet i et GIS-system.
Udover Herning Kommune har også Skanderborg Kommune taget det nye rutemodul til sig hen over sommeren. De to kommuner har været i løbende dialog med Vejdirektoratet om opbygningen af rutemodulet, og ifølge Grete Madsen, så Herning Kommune det som en chance for at få indflydelse på det endelige produkt at være med blandt de første.
 
"Vi har haft en rigtig god dialog, hvor der er blevet lyttet til vores behov og idéer. Det endelige produkt lever bestemt op til forventningerne, " siger Grete Dohn Madsen.
 
Har du spørgsmål til det nye rutemodul, så kontakt Jens-Peter Kofoed Jensen.

Nyt trafiksikkerhedsmodul

I starten af juli gennemførte vi en større opdatering af vejman.dk hvor en af de største nyheder var det længe ventede Trafiksikkerhedsmodul, der erstattede det eksisterende Uheldsmodul. Det nye Trafiksikkerhedsmodul har været præsenteret ved flere lejligheder. Idriftsættelsen i juli markerede samtidig, at vi havde haft de eksisterende uheldsstedfæstere igennem et introduktionskursusforløb, som havde til formål at ruste dem til det nye system.
Trafiksikkerhedsmodulet adskiller sig på mange områder fra det gamle Uheldsmodul ved at være integreret med vejman.dk og kortbaseret.
Klik på billedet for at se det i et større format.

Som det ofte sker når man idriftsætter nye store IT-systemer, har også det nye Trafiksikkerhedsmodul været præget af en række børnesygdomme. Her er det specielt rettighederne for vores uheldsudtræksbrugere, der har voldt os kvaler.
Igennem de sidste måneder har vi systematisk arbejdet os igennem listen af fejl og mangler, der opstod i kølvandet på idriftsættelsen. Vi kan med de seneste ændringer konstatere, at vi har fået styr på fejl og mangler relateret til vores uheldsudtræksbrugere, således at disse nu til fulde kan anvende systemet. Heldigvis har vi gennem hele processen haft en rigtig god dialog med vores brugere og vi takker for den tålmodighed de har udvist her i opstartsfasen.

Status vedrørende bølge 3

Digitaliseringsstrategi
- Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi
 
Senest 15. september 2014 skal leverandører af løsninger i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategis 3. bølge levere deres løsninger til test hos virk.dk.
I Vejdirektoratet går udviklingen som planlagt, og der gives derfor adgang til, at virk.dk kan teste oprettelsen og afsendelsen af de fire berørte ansøgningstyper, nemlig "ansøgning om gravetilladelse", "ansøgning om råden over vejareal til materielopstilling", "ansøgning om råden over vejareal til arrangementer" samt "ansøgning om råden over vejareal på statsveje".
 
De ansøgningsindgange, som leveres til test hos virk.dk, er dem, som ansøgerne skal benytte efter 1. december 2014, og de er meget forskellige fra det, ansøgerne kender i WebGT i dag. Efter 1. december skal ansøgerne således have et NemID for at kunne oprette ansøgninger og søge om forlængelse mv. Ansøgerne vil have en indgang pr. ansøgningstype og de vil i oprettelsen af ansøgninger blive ført igennem udfyldelsen i et trinforløb, som hele tiden orienterer dem om, hvorvidt ansøgningen udfyldes med tilstrækkelige data samt meget mere.
 
Der er tale om store ændringer, og målet i den 3. bølge er, at det skal være lettere for ansøgerne at oprette ansøgningerne. Vejdirektoratet inviterede derfor umiddelbart inden sommerferien udvalgte ansøgere ind til en gennemgang og drøftelse af de nye ansøgningsindgange. Disse ansøgere tog umiddelbart godt imod løsningerne og mente, at det ville gøre det lettere for dem at oprette ansøgningerne.
 
Vil du se de nye ansøgningsindgange og høre mere om, hvad der skal ske frem mod 1. december 2014, eller er du interesseret i at høre om selvbetjeningsløsninger i vejsektoren, så kom til vejman.dk årsmødet den 9. oktober i Nyborg. Kan du ikke vente så længe, vil du også kunne træffe Vejdirektoratet blandt deltagerne på Digitaliseringsmessen den 25. september i Odense.

Vejdata skal på arbejde

Standardiseringsprojektet har indtil nu udarbejdet standarder for nogle af de grundlæggende data for udveksling af vej- og trafikdata. Lige nu er systemfolk fra vejman.dk og RoSy ved at vurdere de tekniske, praktiske og økonomiske omkostninger der er forbundet med at etablere faciliteter til at udtrække udvalgte data fra de to systemer i et standardiseret XML-format. Erfaringerne herfra skal bruges til at vurdere omkostninger og konsekvenser ved at etablere en grænseflade for standardiseret udveksling af vej- og trafikdata.
Vejdirektoratet satte i 2012 et Standardiseringsprojekt i gang i et samarbejde med KL/KTC, FOTdanmark, Geodatastyrelsen og Grontmij. Formålet med projektet er at tilpasse vejsektorens data til intentionerne i Den Fælles Offentlige Digitaliserings Strategi. Konkret ved at udforme standardarder for vej- og trafikdata. Dette vil give mulighed for en sammenhængende digital infrastruktur i vejsektoren med øgede anvendelsesmuligheder for vej- og trafikdata hos både offentlige og private aktører. Standardiserede data vil på sigt kunne bruges og blive genbrugt i mange flere sammenhænge end i dag til stor fordel for alle i samfundet.
Udveksling af data
Mange kommuner har i dag data om sine veje og trafik i flere systemer, fx i et vejforvalt-ningssystem og i GIS systemer. Når data bliver standardiserede og refererer til det samme referencesystem, vil data fra forskellige systemer meget lettere kunne udveksles og bruges på tværs af systemerne. Hertil kommer, at data fremover kun skal vedligeholdes ét sted, og data kan derfor bo, hvor det er mest hensigtsmæssigt.
 
Ny model vor vejreference
For vej- og trafikdata er det særlig vigtigt med fastlagte og kommunikerede standarder for vejreferencesystemet, der er det grundlæggende element for al registrering af egenskaber om vejene. Dette forventes udmøntet i en ny model for vejreference gældende for alle vejmyndigheder, der giver mulighed for f.eks. at udtrække vejdata via en almindelig post-adresse. Men alle beholder samtidig eksisterende stationering og kilometreringssystemer. Udviklingen af referencemodellen sker i et samarbejde mellem VD, KL og Geodatastyrelsen.
Du kan læse mere om standardiseringsprojektet på projektets hjemmeside.

Belægningsoptimering

I løbet af september udsendes en opdatering af belægningsoptimering. Opdateringen indeholder ikke så mange nyheder, men mindre fejlrettelser samt en stabil synkronisering af nye belægninger fra vejman.dk.
Der er herudover planlagt endnu en opdatering til december. Denne indeholder flere af de ønsker, der blev gennemgået og prioriteret på faggruppemøderne. Læs mere om dette i næste nyhedsbrev.

Kundekonsulenterne

Kundekonsulent for de Nord- og østlige kommuner, Heidi Varbøl, har fået nye udfordringer andetsteds i Vejdirektoratet. Hun er nu begyndt som ingeniør hos afdelingen Befæstelser.
Vi har altså fået et tomrum der skal fyldes ud, hvilket det i en periode vil blive af kundekonsulenten for de Syd- og vestlige kommuner, Bent Juhl Pedersen.
Bent får travlt, så vi håber på snarest at have fundet en kvalificeret afløser for Heidi, som vi her vil benytte lejligheden til at sige pænt farvel til.
 
Kundekonsulenten er til for dig
Vejdirektoratets konsulent kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenten kommer gerne ud til et møde i din kommune.
 
Kontakt:

Service og Support

Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info; servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk.
Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten på:
Tlf.: 7244 3300
E-mail: vejman.dk@vd.dk
Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning
 
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i oktober 2014. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
Vejdirektoratet - Niels Juels Gade 13 - 1022 København K - Telefon 7244 3333
 
 
 
 
 
 
Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.