Naviger op
Log på
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

Oktober 2014

Kære læser
I denne version af nyhedsbrevet kan du læse om brugernes evaluering af vejman.dk og om brugen af Mastra-data i vejman.dk.
Du kan også læse om servicemeddelelser fra vejman.dk, seneste nyt om Bølge 3 og status på hhv. Udviklings- og Strategigruppen.
 
 

ÅRSMØDE 2014

– tak for de mange evalueringssvar
Den 9. oktober 2014 blev der afholdt vejman.dk årsmøde på Hotel Nyborg Strand.
Som de tidligere år var arrangementet godt besøgt og der var dagen igennem gode dialoger og sparring på tværs af bestyrelser.
Efter mødet blev der udsendt et elektronisk evalueringsskema og hele 60 % har svaret. Vi er rigtig glade for den høje svarprocent, da svarene og især kommentarerne hjælper os til at gøre næste års møde endnu bedre. Blandt alle der angav deres mailadresse har vi trukket lod om to præmier og de heldige vindere blev: Birthe Pedersen fra Assens Kommune og Heidi Larsen fra Langeland Kommune. Vinderne har fået direkte besked.
Du kan læse mere om dagen og se præsentationer fra de enkelte indlæg på vejman.dk'shjemmeside.

Trafiktal fra Mastra i vejman.dk

I vejman.dk anvendes trafiktal i en række forskellige sammenhænge bl.a. til sagsbehandling herunder borgerbetjening, til vejklassificering, til belægningsoptimering og i forbindelse med trafiksikkerhed og sortpletudpegning.
Mastra (MASkinelle TRAfikregistreringer) er Vejdirektoratets system til efterbehandling af trafiktal.
Alle strækninger i vejman.dk kan tilknyttes trafikdata på baggrund af de trafiktal, der ligger i Mastra. Processen benævnes 'Stræknificering af trafiktal'. Metoden, som blev introduceret sidste år, er blevet forbedret i en ny version (version 2) i år og har været anvendt af Vejdirektoratet med tilfredsstillende resultat.
På vejman.dk årsmødet blev metoden gennemgået og der blev samtidig annonceret en workshop om emnet hos Vejdirektoratet i Middelfart den 25. november 2014. Workshoppen vil fokusere på de udfordringer, som kommunerne ser i den nuværende proces, samt hvilke forbedringer der kan bygges ind i en version 3.
For at deltage i Workshoppen forudsættes det at deltagerne har et rimeligt kendskab til Mastra. Tilmelding kan ske til Niels Erik Moltved på tlf. 7244 3182 eller e-mail nem@vd.dk.

Status vedrørende Bølge 3

Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi
På det netop afholdte vejman.dk årsmøde, holdt vi et velbesøgt indlæg under titlen 'Tilladelser – status vedr. Bølge 3'. Var du forhindret i at deltage, eller har du behov for at genopfriske indholdet, finder du præsentationen her.
Et væsentligt budskab er, at ændringerne primært berører ansøgerne, som vil opleve en ny indgang opdelt på sagstype samt en ny brugergrænseflade. Kortudpegningen er forbedret og ansøgerne har mulighed for at se, om den sag, de er ved at oprette, kommer i konflikt med andre sager.

Udviklingsgruppen sikrer fokus på brugeren

De 10 kommuner, som sidder i vejman.dk's Udviklingsgruppe, rådgiver, tester og sparrer løbende med Vejdirektoratet om udviklingen af vejman.dk. Det betyder, at udviklingen hele tiden sker med fokus på brugeren, lyder det fra en af deltagerne i gruppen.
Lise Gansted-Mortensen er civilingeniør i Trafik og Veje i Aalborg Kommune og har været med i Udviklingsgruppen siden 2010, hvor den kun bestod af fire kommuner. I dag deltager 10 kommuner.
Ifølge hende giver det en stærk og vigtig forståelse for, hvad henholdsvis kommunerne og Vejdirektoratet hver især arbejder med.

STATUS PÅ STRATEGIGRUPPEN

Hvor Udviklingsgruppen overordnet rådgiver om prioriteringen af kommunernes udviklingsønsker til vejman.dk, så arbejder Strategigruppen for, at de prioriterede indsatser dækker så bredt som muligt, således at flest mulige kommuner har glæde af de foreslåede planer. Dertil har gruppen til ansvar at afsøge mulighederne for fælles finansiering af større indsatser på kommuneområdet.
På samme vis som med Udviklingsgruppen har der været en del udvikling i de kommuner, der deltager i vejman.dk Strategigruppen. Således er gruppen i dag repræsenteret ved medlemmer fra Aalborg, Århus, Odense, Esbjerg, Herning, Rudersdal og Vordingborg.
Strategigruppen mødes 2-3 gange årligt, hvor der sker en gensidig orientering omhandlende større igangværende aktiviteter i kommunerne og Vejdirektoratet. Dernæst gennemgås Vejdirektoratets overvejelser i forhold til vejman.dk og indkomne udviklingsforslag fra Udviklingsgruppen.

Ved seneste møde var der ingen nye projekter, som Strategigruppen skulle tage stilling til. Et særligt fokusområde var i stedet videndeling omkring kommunernes erfaringer med bevillinger til vejvedligeholdelse. Allan Bach Laursen fortalte i denne forbindelse om Odense Kommunes store arbejde og tilsvarende positive erfaringer omkring arbejdet med søgning af bevillinger. Noget af det vejgruppen i Odense har haft utroligt positive erfaringer med har været at sikre en klar og tydelig kommunikation til politikerne, der herved bedre kan forholde sig til nødvendigheden af bevillingerne.
Næste gang Strategigruppen mødes er i forbindelse med Vejforum 2014.

Nu kan du få servicemeddelelser fra vejman.dk

Vil du have besked direkte i din indbakke når der er servicemeddelelser fra vejman.dk?

Det er nu muligt at få tilsendt de servicemeddelelser, som løbende bliver lagt på vejman.dk forsiden. I servicemeddelelserne får du besked om driftsforstyrrelser og andre hændelser, som er relevante for dig som vejman.dk bruger.

Du tilmelder dig i nederste venstre hjørne på vejman.dk. Det er altid muligt at framelde sig servicemeddelelserne igen, hvis du ikke længere ønsker at modtage dem.

Brugerundersøgelsen 2014

En gang om året undersøger vi brugertilfredsheden blandt alle brugerne af vejman.dk, tilladelser, webGT, uheld, belægningsoptimering og CVF. Spørgeskemaet bliver udsendt til alle brugere, der har benyttet et eller flere af systemerne.

Vi har i år fået sammenlagt 1398 besvarelser. Antallet er langt over, hvad vi har fået tidligere år, og det er vi meget glade for.

De indkomne svar er i gang med at blive analyseret og vil blive brugt i den fremtidige udvikling af systemerne. Helt generelt er svarene en smule mere positive end sidste år og især angående svartider og driftsstabilitet er der i år større tilfredshed blandt brugerne.

Der er blandt deltagerne i undersøgelsen blevet trukket lod om en "Smartbox Happy Day" og i år er den heldige vinder Lone Johansen fra PJP Byg. Lone har fået gaven tilsendt.

Besøg Vejdirektoratet på Vejforum

Digitaliseringsstrategi
Kom en tur forbi vores stand på udstillingen og få en god snak over en kop kaffe. Her vil kundekonsulenten Bent vanen tro stå til rådighed for en snak om løst og fast angående, hvilke muligheder vi har for at hjælpe din kommune.
 
Der vil også i år være fagpersoner på standen, der kan svare på mere konkrete spørgsmål i relation til vejman.dk samt fortælle om de forskellige vejtekniske målinger, som Vejdirektoratet udfører på stats- og kommunevejene.
 
På gensyn.

Kundekonsulenterne

Kundekonsulenten er til for dig
Vejdirektoratets konsulent kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenten kommer gerne ud til et møde i din kommune.
Kontakt:

Kurser

Grundkursus - 14. januar 2015 København
Læs mere på vejman.dk

Service og Support

Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info; servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk.
 
Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten på:
Tlf.: 7244 3300
E-mail: vejman.dk@vd.dk
Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning
 
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i december 2014. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
Vejdirektoratet - Niels Juels Gade 13 - 1022 København K - Telefon 7244 3333
 
 
 
 
 
 
Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.