Naviger op
Log på

  Oktober 2013


 

 Kære læser

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om den seneste vejman.dk release og om året der er gået med Udviklingsgruppen – både set ud fra Vejdirektoratets og en kommunedeltagers optik.

Du kan også læse om den nye udgave af stedfæstelse af uheld og om hvor du kan møde os på Vejforum.

 

 NY VERSION AF VEJMAN.DK
 VERSION 1.9 SP 6

Der er igen udkommet en række forbedringer og tiltag i vejman.dk. Af opdateringer kan nævnes: Derudover er der nu nye funktioner i form af at:

 • Der er udført forskellige fejlrettelser og udvidelser i ”Avanceret søgning”
 • Ved ajourføring af ben i kryds (hvor benet er en vej i vejman.dk) udfyldes vejnavn og trafikoplysninger nu automatisk
 • Ajourføring af oplysningen ”Ensretning” er nu flyttet fra det gamle ”VISajour” til vejman.dk’s kortmodul
Derudover er der nu nye funktioner i form af at:
 • Angive et ejerforhold på ”Serviceområder”
 • Få listevisning i Arealer og udstyr
 • ”Højreklikke” på iPad ved at fastholde klikket i et par sekunder
 • Mulighed for at gemme et aktuelt kortudsnit og ved en senere lejlighed hente det gemte kortudsnit.
 • Se informationer på en række af bestyrers egne lag ved at klikke på dem
 • Få politisamtykke fra alle 12 politikredse via den specielle politiadgang til vejman.dk

De nye lag der er tilføjet drejer sig om:

 • Hastighedsgrænser i kortmodul
 • Det rutenummererede vejnet
 • Vejklassificering
De nye lag der er tilføjet drejer sig om: Du kan læse meget mere om de nye funktioner og lag her.

 


 

ÅRSMØDE 2013 VAR GODT BESØGT

oktoberaarsmoede2013.jpg

Den 10. oktober 2013 blev der afholdt vejman.dk årsmøde på Hotel Nyborg Strand. For andet år i træk var der rekordmange deltagere. I alt deltog 200 i arrangementet. Der var en god stemning og mange brugte også dagen til at sparre med kollegaer og samarbejdspartnere fra andre kommuner og Vejdirektoratet.


Du kan læse mere om dagen og se præsentationer fra de enkelte indlæg på
vejman.dk’s hjemmeside

 

 

 

 


 

UDVIKLINGSGRUPPENS ARBEJDE GENNEM 1. ÅR

 
Det er nu ét år siden ideen omkring Udviklingsgruppen blev præsenteret på vejman.dk årsmødet.
 
I året der er gået har der fra gruppens side været et meget stort engagement og mange emner er blevet behandlet på de 4 møder som gruppen har afholdt. Et af udviklingsgruppens første tiltag var at udarbejde en prioriteret liste med forslag til udviklingstiltag. Status på denne listeer, at der til dato er opfyldt syv punkter, mens flere er på vej. Opgaverne der allerede er blevet løst, drejer sig om:
 • Automatisk udfyldelse af ”Vejnavn” i forbindelse med oprettelse af nyt kryds
 • Det er nu muligt at lave søgninger, der resulterer i en listevisning af skilte
 • Det er nu muligt at lave højreklik på iPad og andre mobile enheder
 • I tilladelser gælder, at stedfæstelsen for en vej også kan opdatere belægningen på samme
 • Det er nu muligt at vise tilladelser på kort i vejman.dk’s kortmodul
 • Det er nu muligt at sende gravesager til politisamtykke digitalt
 • Det er nu muligt at ændre start og slutdatoer på sager til og med godkendelsen
Blandt de opgaver, der er på trapperne kan bl.a. nævnes:
 • Mulighed for at ajourføre belægningsarbejder via kort
 • Valgfri opsætning af FOT-lag
 • Visning af bygningsværker og
 • Nyt rute register

Stigruppe
Et andet af Udviklingsgruppens tiltag har været at nedsætte en Stigruppe, der har haft til opgave at udarbejde en række anbefalinger for, hvordan stier skal registreres. Dette arbejde har udmøntet sig i en række anbefalinger ogforslag. Som følge af dette arbejde er der en række mindre ændringer på vej i vejman.dk.

Idéer er altid velkomne
Hos vejman.dk vil vi her benytte lejligheden til, at takke deltagerne i udviklingsgruppen for deres store engagement og alle andre for den store interesse, der er omkring udviklingen af vejman.dk. Samtidig vil vi til stadighed opfordre alle der sidder inde med idéer eller ønsker til udvikling, om at sende en mail til Paul Stühler


UDVIKLINGSGRUPPEN SET INDEFRA

Interview af Charlotte Madsen, Faaborg-Midtfyn kommune
oktober13 faaborg_midtfyn.jpg


Da der på vejman.dk årsmøde 2012 blev efterlyst deltagere til Udviklingsgruppen, var der mange interesserede der meldte sig på banen. Gruppen blev efterfølgende sammensat af 10 deltagere fra hhv. små og store, by- og landkommuner.

Én af de interesserede var Charlotte Madsen fra Faaborg-Midtfyn Kommune. En kommune med godt og vel 1.000 km vej til deres 51.400 indbyggere.

Charlotte er stort set kommunens eneste vejman.dk bruger. Hun har været med siden 2008, hvor hun var med til at taste data ind i det tidligere VEJMAN classic, som i 2012 blev konverteret til vejman.dk. Charlotte bruger bl.a. systemet til behandling af gravetilladelser og vejsyn og alle slidlag ligger desuden i Belægninger. Derudover har hun planer om at komme i gang med at ajourføre i tværprofiler, men det kan være svært at få tid til at sætte sig ind i nye ting, når man sidder alene med arbejdet.

En af Charlottes kolleger stedfæster desuden uheld, hvilket snart bliver muligt i det nye stedfæstelsesmodul i vejman.dk.

Charlotte har været på et par vejman.dk kurser, men er derudover selvlært. Hun så derfor arbejdet med Udviklingsgruppen som en mulighed for at få styrket sit netværk omkring vejman.dk og siger derudover:

”Jeg synes, det er enormt spændende, at være med til at udvikle det system, som vi i kommunerne bruger rigtig meget tid på.”

På trods af sine mange års erfaring med vejman.dk er Charlotte den af gruppens deltagere, som har arbejdet kortest tid med vejman.dk.

”Selvom jeg ikke har arbejdet med vejman.dk i lige så lang tid som de andre ”gamle garvede”, føler jeg mig hørt, når jeg kommer med forslag til ændringer. Derudover bliver jeg inspireret og jeg har faktisk også lært en masse ting, som jeg ikke var klar over, man også kunne bruge vejman.dk til.”

 

 Arbejdet i Udviklingsgruppen har givet Charlotte en bredere forståelse for systemet generelt, og det er bl.a. blevet tydeligt for hende, præcis hvor stor en sammenhæng der er, mellem de data kommunen lægger ind vejman.dk og de data de kan trække ud. Kvaliteten af outputtet kan eksempelvis ikke blive højere end inputtet.
 
Charlotte har via Udviklingsgruppen været med i stigruppen. Formålet med arbejdet her har været at komme med forslag til en nemmere stiregistrering i vejman.dk. Stigruppens forslag til ændringer er sendt til det projekt der arbejder med standarder for vej- og trafikdata i 2013.
 
Charlotte ser gerne, at arbejdet i Udviklingsgruppen fortsætter på nuværende vilkår.
 
”Vi har mødtes en del gange allerede. Der er altid nok at tage fat på og nye emner at tage op. Samarbejdet mellem store og små, by og land fungerer fint. Vi er ikke altid enige, men vi finder altid en løsning og arbejdet skulle jo gerne ende med, at vejman.dk bliver nemmere at bruge for os alle.”

 


 

 NY UDGAVE AF ’STEDFÆSTELSE AF UHELD VIA KORT’ PÅ VEJ
oktober 13trafiksikkerhed.jpg
På vejman.dk årsmødet præsenterede Vejdirektoratet den nye udgave af ”Stedfæstelse af uheld via kort”, som vi har arbejdet på at modernisere gennem det seneste år.Det nye program er fuldt integreret med de øvrige faciliteter i vejman.dk. Det betyder, at man kan stedfæste uheld, rette uheldsoplysninger og lave udtræk af standardudskrifter i et og samme modul uden at skulle skifte til andre moduler, hvor der kræves genindtastning af adgangskode og password. Modulet forventes færdigt ved udgangen af 2013, hvorefter der følger en implementerings- og uddannelsesperiode i begyndelsen af 2014.

I forbindelse med udtræk betyder det, at der samtidig bliver sagt farvel til forældede teknologier, som i perioder har betydet, at nogle brugere har oplevet, at systemet kørte langsomt eller ikke virkede.

Den nye tilgang skulle forenkle arbejdsgangene, så det generelt vil blive hurtigere og nemmere at arbejde med uheldsdata. På den anden side kan der være en indkøringsperiode, hvor man lige skal vænne sig til den nye brugergrænseflade via kort.

De stedfæstelses ansvarlige i kommunerne landet over, vil få tilbudt en introduktion til det nye modul i foråret 2014. Har du spørgsmål i forbindelse med dette er du velkommen til at kontakte Mette Folsach.

Læs også mere om det nye trafiksikkerhedsmodul i
produktbladet


 

ARTIKLER I TRAFIK OG VEJE

oktober13artikler_trafikogveje.jpg

Har du fået læst artiklerne i Trafik og Veje omhandlende standardiserede data, digitale løsninger og nye tiltag i vejman.dk?

Ellers kan du finde dem her:

”Standardisering af vej- og trafikdata”
af Hans Jørgen Larsen, Marie Lanng Pallisgaard og Nils Holm

”Bolighandel nu med digitale vejmidter”
af Flemming Pedersen

”Send en sms til vejman.dk”
af Heidi Borum Varbøl

 


 BESØG OS PÅ VEJFORUM

oktober2013vejforum.jpg
Husk at komme forbi Vejdirektoratets stand i udstillingsområdet på Vejforum.


Temaet på vores udstilling er i år Glatførebekæmpelse og Tilstandsvurderinger af veje & stier.

Derudover er du selvfølgelig altid velkommen til at få en snak med Heidi eller Bent om vejman.dk eller hvad du ellers kunne have brug for at tale med din kundekonsulent om.

 

 

 


 KOMMENDE KURSER


Vejdirektoratet tilbyder skræddersyede kursusløsninger efter kommunernes behov. Det kan ex. foregå som sidemandsoplæring hos Vejdirektoratet eller som heldagskurser hos kommunen.


Datoer for kommende kurser hos Vejdirektoratet

Belægningsoptimering
20. november 2013, Middelfart
27. november 2013, København

Læs mere om kurserne
her

 

 

  


 KUNDEKONSULENTERNE ER TIL FOR DIG

Vejdirektoratets konsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.

Kontakt:
Bent Juhl Pedersen 40 37 19 00 Syd/Vest Danmark
Heidi Borum Varbøl 50 84 89 90 Nord/Øst Danmark

Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på
vejdirektoratet.dk/raadgivning

 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info; servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk.

vejman.dk support:
Tlf. 7244 3300
e-mail: vejman.dk@vd.dk

Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i december. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.

> Klik her, hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet


Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.