Naviger op
Log på
​​

OKTOBER 2012

  
Kære læser

Ses vi på Vejforum?
Vejdirektoratet er, vanen tro, at finde i udstillingen, hvor jeres kundekonsulenter Bent og Heidi vil stå klar til en snak.

Vejdirektoratets udstilling kommer i år til at handle om drift og vejvedligeholdelse i form af vejtekniske målinger, som f.eks. cykelstimålinger, isbilsmålinger til brug for placering af vejrstationer og Arealer & Udstyr i vejman.dk.
 
 

 VEJMAN.DK ÅRSMØDE – med rekord mange deltagere

Årsmødet blev afholdt d. 11. oktober på Hotel Nyborg Strand. Årsmødet havde i år et rekord højt deltagerantal, der viser, at mange kommuner nu er godt i gang med vejman.dk.
Dagen igennem var i øvrigt præget af mange gode dialoger både mellem oplægsholdere og tilhørere, men også deltagerne imellem.
Læs mere om dagen og se præsentationer fra de enkelte indlæg
her.
 

 
UDVIKLINGSPLAN 2013

Planlægningen af udviklingsaktiviteterne for 2013 er i fuld gang. Foreløbigt er følgende emner planlagt:

• Fortsat udvikling af trafiksikkerhedsprogrammerne

• Udarbejdelse af et prioriteret udviklingskatalog som tager udgangspunkt i idéer og forslag fra kommunerne samt fejlrapporter fra 2012

• Yderligere forbedring af print og plot, med etablering af individuelle muligheder for tilføjelse af byvåben, billeder og adresser

• Videreudvikling af personalisering og individuel tematisering i det nye kortmodul

• Fortsat omlægning af udtræk fra det gamle kort til de nye kort

I løbet af vinteren vil vi udarbejde et detaljeret forslag til handlingsplanen for 2013. Vi opfordrer alle til at sende forslag og idéer til udviklingsaktiviteter for 2013 til projektleder
Paul Stühler.

På det netop afholdte vejman.dk årsmøde søgte vi kommunemedarbejdere til at deltage i en ny vejman.dk udviklingsgruppe. Gruppen har til formål at være i en mere dybdegående dialog med Vejdirektoratet om udviklingsønsker og muligheder med vejman.dk. Vi glæder os over, at mange ønskede at være potentielle deltagere i en sådan gruppe og vi er netop ved at danne os et overblik over omfanget af deltagerne samt de mere praktiske foranstaltninger. De potentielle deltagere vil snarest høre nærmere. Var du ikke med til årsmødet og vil du gerne deltage i gruppen, har du stadig mulighed for at melde dig inden d. 9. november 2012.

Ved spørgsmål i forbindelse med udviklingsgruppen, kan du kontakte
Eric thor Straten.

Forslag til handlingsplanen for 2013, vil blive præsenteret for den nye udviklingsgruppe ved gruppens første møde. Efterfølgende vil gruppens forslag og kommentarer blive indarbejdet og den endelige handlingsplan vil blive offentliggjort i starten af 2013.
 

 NY VERSION AF BELÆGNINGSOPTIMERINGDen nye udgave af belægningsoptimering er på trapperne! Fra tirsdag d. 30. oktober sættes belægningsoptimering version 7 i drift. Den indeholder bl.a. visning på kort, informationer om datakvalitet, udtræksværktøj til stier og fortove og import af trafiktal fra Mastra.

Adgangen til vejman.dk/belægningsoptimering vil fremover ske via den generelle vejman.dk login side, under brugeruniverset ”Drift” . Det betyder, at kun vejman.dk’s login og password skal anvendes. Dette gælder også for Windows klienten af vejman.dk/belægningsoptimering, hvor brugerne får automatisk besked om opdateringen ved login.

 
NYT MODUL: AREALER OG UDSTYR

Det nye modul til registrering af arealer og udstyr er nu taget i brug. Vi havde på årsmødet fornøjelsen af at præsentere de nye muligheder, som nu også er stillet til rådighed for kommunerne som en del af vejman.dk abonnementet.

Arealer og udstyr registreres både med koordinatsat geometri (punkter, polylinjer og polygoner) og med administrativ stedfæstelse (vejid og kilometrering). Så kan data bruges både til visning på kort og til mængdeopgørelser pr. vejstrækning.
 
Du kan finde brugervejledningen til modulet her.

Har du nogen spørgsmål til modulet er du velkommen til at kontakte Lise Gerd Pedersen.
 

 
EKSEMPELSAMLING TIL REFERENCESYSTEMET

Vi er i gang med at oprette en eksempelsamling til referencesystemet med en række situationer som man kan være ude for. I eksempelsamlingen kommer vi med en forklaring samt et forslag til en løsning på en given datasituation.
I første omgang har vi oprettet eksempler på følgende situationer:

• ”Vejen findes i referencesystemet – men ikke i kortet”

• ”Ændring af vejdelsnummer i vejid"

• ”Forkert start/slut til primærvej”

Du finder eksempelsamlingen
her

Hvis du har forslag til emner til eksempelsamlingen, er du meget velkommen til at sende disse til projektleder Paul Stühler.

 
 ISBILEN
Vejen til effektiv glatførebekæmpelse

Hvide pletter er en betegnelse for de steder, hvor der først dannes rim, eller hvor våde vejbaner først fryser til is. Det er på disse steder kommunens glatførestationer bør placeres, for at sikre de bedst mulige glatføreprognoser. Glatførestationerne måler løbende vejtemperatur, lufttemperatur og relativ luftfugtighed. Ud fra prognoser af disse målinger kan kommunens eget mandskab kalde vintermateriellet ud i tide og forebygge glatte veje
.
Med målinger foretaget af isbilen kan der laves en termografisk kortlægning af kommunens veje. Denne kortlægning kan vejlede kommunen om de nuværende glatførestationer stadig står rigtigt eller vise, hvor nye skal placeres for at opnå den bedste effekt.
Isbilen er udstyret med bl.a. GPS, så data kan vises i GIS-systemer og data sendes direkte til VinterMan, hvorfra de er tilgængelige umiddelbart efter registrering.

Regelmæssige målinger
Ændrede forhold i omgivelserne kan ændre vejens termiske profil, hvorved det bliver nødvendigt at flytte eksisterende glatførestationer. For at sikre korrekte data og optimal effekt af glatførebekæmpelsen, anbefaler Vejdirektoratet derfor, at vejnettet måles med isbilen hvert tredje år.

Ydre måleforhold
For at isbilens målinger bliver optimale, bør vejen være tør, vejret vindstille og klart, og temperaturen omkring 0 °C. For hver 20. meter måler isbilen vejtemperatur samt lufttemperatur og luftfugtighed i to højder over kørebanen i op til 2 kørespor samtidigt. Der kan også foretages målinger på cykelstier og fortove. Isbilen kører gerne om natten, hvor den er til mindst mulig gene for trafikken.

 

  
PLANLÆG DINE MÅLINGER FOR 2013

Kom på forkant og vær klar til foråret.
Hvis du planlægger at få udført målinger på din kommunes vejnet i 2013, så kontakt Vejdirektoratet allerede nu og få et tilbud.
Målesæsonen for de fleste målinger løber typisk fra april til oktober, hvor man kan forvente det bedste vejr. Vejret er nemlig afgørende for at få både de bedste målinger og billeder - og dermed også de bedst mulige data

Kontakt
Peter S. Jensen pr. mail eller på telefon 7244 7142 for allerede nu at bestille dine målinger for 2013.

Klik her for at læse mere om, hvilke målinger Vejdirektoratet tilbyder..

 


VIDSTE DU…
At man kan få adgang til Mastra tællesnit fra vejman.dk?

I det nye kort i vejman.dk kan du se Mastra tællesnit. Hvis man venstreklikker på tællesnittet, kan man se nøgletallene for tællestationen. Når man højreklikker på ét tællesnit, kan man få adgang til Mastra udtræk og rapporter, hvis man har et login i Mastra. I Mastra vælger man ønsket udtræk/rapport og kører denne.

Klik
her og se hvordan du gør..


AKTUELLE KURSER

Optimér dit arbejde med vejman.dk ved at deltage på et kursus og få den nyeste viden om systemets funktioner og muligheder. De næste kurser er:

1/11 Stedfæstelse af uheld i Middelfart - gratis!
7/11 Belægningsoptimering i København
13/11 Belægningsoptimering i Middelfart
14/11 Avanceret søgning i Middelfart
15/11 Tilladelser i Middelfart
21/11 Belægninger i Middelfart

Du kan læse mere om de forskellige kurser og
tilmelde dig her.

Som udgangspunkt afholdes alle kurser i Vejdirektoratets lokaler, men hvis der er flere deltagere fra samme kommune eller nabokommuner, kan vi også afholde kurset i jeres egne lokaler.

Du er altid velkommen til at kontakte vores kundekonsulenter, hvis du har et ønske om et konkret kursus (se telefon og mail-adresser nedenfor)..

 
FAGGRUPPEMØDER

Belægningsoptimering

Vest
(Middelfart): torsdag d. 31. januar 2013

Øst
(Fløng): torsdag d. 7. februar 2013

Du kan tilmelde dig hos
Armand Der-Stepanian.

 
KUNDEKONSULENTERNE ER TIL FOR DIG

Vejdirektoratets konsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.

Kontakt:

Bent Juhl Pedersen 40 37 19 00 Syd/Vest Danmark

Heidi Borum Varbøl 50 84 89 90 Nord/Øst Danmark

Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info; servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk.

vejman.dk support:
Tlf. 7244 3300
e-mail:
vejman.dk@vd.dk

Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer medio december. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 


 
Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.