Naviger op
Log på
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

Marts 2014

KÆRE LÆSER
I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om Aalborg Kommunes erfaringer med CVF via DIADEM, nu hvor systemet har 1 år på bagen. Du kan også læse om det nye digitale KommuneAtlas, om Vejdirektoratets målekøretøjsansvarlige, og om de kommende faggruppemøder.
 
Til en del af vores læsere vil vi også benytte lejligheden til at sige på gensyn på Kommuneworkshoppen torsdag d. 13. marts.

Gravetilladelser og råden over vej til materiel

DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015
Den "fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015", der drives af Digitaliseringsstyrelsen, omhandler en digital selvbetjening af en række kommunale og statslige opgaver. Disse gennemføres i 4 såkaldte digitale bølger frem mod 2015. Bølge 1 og 2 er gennemført og regeringen og KL indgik sidste år indgået en aftale om den såkaldte 3. digitaliseringsbølge. Indholdet i bølge 3 træder i kraft den 1. december 2014.
I forbindelse med bølge 3 er der krav om, at borgere og virksomheder skal benytte digitale selvbetjeningsløsninger, når der ansøges om Gravetilladelse samt Råden over vejareal. Vejdirektoratet tilbyder i form af WebGT og vejman.dk mulighed for, at begge ansøgningstyper kan oprettes og behandles digitalt både af borgere og virksomheder. Der er dog en række andre krav til IT-løsningerne, som også skal være opfyldt inden bølge 3 træder i kraft . For at få klarhed over hvilke, er Vejdirektoratet i dialog med KL og Kombit. Vejdirektoratets mål er, at vores IT-løsninger lever op til de lovbestemte krav til den fastlagte dato.
 

Effektive arbejdsgange med DIADEM

I oktober 2012 lancerede Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) den digitale selvbetjeningsløsning, der via DIADEM gør det muligt at rekvirere en Ejendomsdatarapport med ca. 50 oplysninger fra det offentlige i forbindelse med ejendomshandel.
For vejman.dk kommuner betyder dette i praksis, at DIADEM baserer sig på de registreringer, kommunen har foretaget i vejman.dk.
Første driftsår er nu gået. Vi har i den anledning talt med Uffe Halvor Jakobsen fra MBBL om, hvordan det første år er forløbet og vi har spurgt Ruth Bay fra Aalborg Kommune, om hendes praktiske erfaringer med DIADEM.
 
Læs hele artiklen...

Måletekniker med mange bolde i luften

LARS ER ANSVARLIG FOR VEJDIREKTORATETS MÅLEKØRETØJER
 
Lars Ørum har i godt 8 år været ansvarlig for Vejdirektoratets målekøretøjer. Han er måletekniker og har en baggrund fra Forsvaret, hvor han arbejdede med overvågning af det danske luftrum.
 
Lars er ansvarlig for indkøb og ombygning af Vejdirektoratets mange målekøretøjer. Det er samtidig Lars der står for den daglige drift og vedligeholdelse af målekøretøjerne og udstyret. 
Målekøretøjerne benyttes til en lang række forskellige målinger på stats- og kommunevejene. Der er et team af målere ansat til at udføre disse målinger, og Lars foretager også selv en lang række målinger.
Læs hele artiklen...
Du kan møde Lars og Peter på årets Kommuneworkshop
 

KommuneAtlas

BENCHMARKING PÅ DEN BRUGERVENLIGE MÅDE
 
SAMKOM har netop lanceret et nyt digitalt KommuneAtlas med nem adgang til vej- og trafikdata om det danske vejnet. KommuneAtlasset er udviklet med henblik på benchmarking kommunerne imellem og giver et helhedsorienteret billede af vejnettet på en brugervenlig og overskuelig måde.

Læs hele artiklen...

Faggruppemøder

Der er sat dato på flere faggruppemøder i 2014, herunder:
  • vejman.dk/stamdata og GIS
  • vejman.dk/belægningsoptimering
Læs mere her. 
 
Der udsendes invitationer til møderne medio marts. Du kan også tilmelde dig allerede nu via mail til iv-team@vd.dk.

Service og Support

Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info; servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk.
 
Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten på:
Tlf.: 7244 3300
E-mail: vejman.dk@vd.dk
KUNDEKONSULENTERNE ER TIL FOR DIG
Vejdirektoratets konsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.
 
Kontakt:
Bent Juhl Pedersen 40 37 19 00 Syd/Vest Danmark
Heidi Borum Varbøl 72 44 71 48 Nord/Øst Danmark
 
Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning
 
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i april 2014. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
Vejdirektoratet - Niels Juels Gade 13 - 1022 København K - Telefon 7244 3333
 
 
 
 
 
 
Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.