Naviger op
Log på
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

Maj 2014

Kære læser

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om årets første nye vejman.dk release, der netop er kommet ud. Du kan også læse om "Råden over vejareal til arrangementer", den nye version af vejman.dk/belægningsoptimering, 3. digitaliseringsbølge og meget mere.

Årets første nye version sat i drift

Tirsdag d. 29. april 2014 blev der gennemført en opdatering af vejman.dk. Opdateringen betyder, at der bl.a. er tilføjet en række nye kortlag til visning af stier og cykelstier.
 
Stier i nyt kortlag.

Vejdirektoratet har med den nye version også åbnet for en række nye muligheder i forbindelse med lanceringen af et nyt rutemodul til oprettelse og ajourføring af ruter.
Modulet er i første omgang målrettet mod vinter-, renhold-, grønt vedligehold- og busruter, men kan på længere sigt også håndtere ruter i bred forstand.
 
Visningen fra det nye modul giver mulighed for oprettelse af vinter-, renhold-, grønt vedligehold- og busruter på en enkel og intuitiv måde.

Også indenfor tilladelser er der sket forbedringer. Med den nye version kan man nu også få vist en række nye kortlag, bl.a. "Manglende færdigmeldinger", "ROV faglig kategori", "GT arbejdets art" og "GT garantiudløb".
 
 
"Manglende færdigmeldinger" fra gravesager.
 

Faggruppemøder i Stamdata og GIS

Som et led i vejman.dk aktiviteterne over kommunerne, er vi nu kommet godt i gang med at afholde faggruppemøder i Stamdata og GIS. Rent faktisk er der nu afholdt møder i Skanderborg, Middelfart og Fløng.

Der har også i dette forår været en god opbakning fra kommunerne, og som sædvanlig har der været en god og meget konstruktiv dialog imellem kommunerne og Vejdirektoratet.
 
Nogle af Vejdirektoratets formål med møderne er at få fortalt en bredere kreds hvilke nye muligheder der er i vejman.dk og ikke mindst at høre hvilke oplevelser de enkelte kommuner har i den daglige brug af systemet.
Det at få diskuteret funktionaliteten i et nyt program i en bredere kreds giver Vejdirektorat en værdifuld viden om kommunernes brugsmønstre. Og det er en viden Vejdirektoratet bruger aktivt, både i forbindelse med tilretning af eksisterende programmer og i forbindelse med udvikling af nye programmer og funktioner.
 
På det første faggruppemøde i år (i Skanderborg) havde Aalborg kommune meldt nogle punkter ind, som de ønskede skulle tages op i en bredere kreds.
Det var et godt initiativ som Vejdirektoratet gerne ser udviklet til næste års faggruppemøder.
 
Så hvis der i den kommende periode dukker nogle emner op, som ønskes behandlet eller diskuteret i en bredere kreds, så overvej om det ikke kunne ske i forbindelse med vejman.dk faggruppemøder eller til vejman.dk årsmøde den 9. oktober.

vejman.dk årsmøde – ønsker og interessetilkendegivelse

vejman.dk årsmøde 2014 afholdes d. 9. oktober på Hotel Nyborg Strand.
Vi er i fuld gang med at samle emner til dagen, og har brug for dine input!

Har du ideer eller ønsker til emner, så send dem til Mie Sidenius Nielsen på mies@vd.dksenest d. 1. juni 2014.

Herefter samler vi alle emnerne i en interessetilkendegivelse. Deltog du i årsmødet 2013, vil du modtage interessetilkendegivelsen på mail. Der vil desuden være et link til spørgeskemaet på vejman.dk's hjemmeside fra den 10. juni.
Vi håber så mange som muligt vil prioritere deres interesser, så vi kan få sammensat det bedst mulige program for dagen.

Du kan læse mere om arrangementet på vejman.dk's hjemmeside her.

Det nye uheldsmodul

Det nye uheldsmodul er klar til at blive taget i brug sidst i juni. Inden da skal der afholdes kurser for brugerne af systemet.
Der vil derfor inden for de næste 14 dage blive udsendt invitationer til kurserne, hvor de potentielle kursister kontaktes direkte.
Hvor det tidligere system var et separat modul med eget log-in, er det nye blevet integreret i vejman.dk. Dette betyder, at der kun skal benyttes ét fælles log-in. Samtidig anvendes vejman.dk kortmodulet i forbindelse med stedfæstelsen af ulykkerne. Dermed er der, udover ulykkerne, også adgang til alle de andre kortbaserede vejman.dk informationer.
 
Det nye modul er en mere intuitiv kortbaseret løsning.
Du kan læse mere om de nye tiltag her: Nyt trafiksikkerhedsmodul på vej.
 

Råden over arealer til arrangementer

I tilladelsesmodulet har du nu mulighed for at modtage ansøgninger om råden over arealer til arrangementer. Du kan bruge modulet til at behandle ansøgninger om f.eks. stadepladser, vejfester, udeservering og ophængning af skilte og plakater. Ansøgeren kan være både en privat person og en virksomhed. Både private og virksomheder skal ansøge via WebGT på www.webgt.vd.dk. Her har de mulighed for at oprette deres ansøgning til et specifikt arrangement samt angive på et kort, hvor arrangementet finder sted.

Ansøgningerne sendes digitalt til vejman.dk, hvor de godkendes eller afvises. Ansøger får herefter en mail om, at tilladelsen ligger tilgængelig i WebGT. Der findes quickguides til, hvordan man henholdsvis opretter og behandler en arrangementssag. Vejledningerne findes på hhv. WebGT og vejman.dk's hjemmeside under brugervejledninger.

Der skal åbnes for adgang

Hvis du ønsker at modtage denne type sager i vejman.dk, skal du blot give besked til vores support på vejman.dk@vd.dk. Herefter vil der blive åbnet for adgang i WebGT. Pt. er følgende kommuner åbnet for modtagelse af arrangementsansøgninger: Gentofte, Furesø, Halsnæs, Faxe, Slagelse, Assens, Esbjerg, Holstebro, Lemvig, Skanderborg og Aalborg.

Ris & Ros
Vi hører meget gerne dine tilbagemeldinger på brugen af den nye ansøgningstype. Skriv din feedback og dine ønsker til projektleder Mie Sidenius Nielsen på mies@vd.dk. Vi planlægger desuden at afholde en workshop på det kommende vejman.dk årsmøde,torsdag d. 9. oktober 2014, hvor der vil blive lejlighed til at udveksle erfaringer og drøfte fremtidige tilretninger.

Digitale ansøgninger på vejområdet (bølge 3)

Regeringen har d. 18. marts 2014 fremsat lovforslag nr. 158 (bølge 3), som bl.a. omfatter kravene til digitale ansøgninger omkring grave- og rådighedstilladelser. 
Loven og dens bemærkninger betyder ændringer til vejman.dk's grave- og rådighedsfunktioner.
Vejdirektoratet er i dialog med Kommunernes Landsforening, KOMBIT og Digitaliserings-styrelsen omkring de nye lovkrav. Det er målet at Vejdirektoratets IT-løsninger lever op til de fastlagte krav til ikrafttrædelsesdatoen d. 1. december 2014.
Lovforslaget og dets bemærkninger samt ansøgningstyper vil blive drøftet med vejman.dk kommunernes grave- og rådighedsrepræsentanter på to møder d. 27. maj i Middelfart og d. 28. maj i Fløng. Invitationerne til dette er lige på trapperne..
Derudover deltager Vejdirektoratet i KL's digitaliseringsmesser d. 16. og 17. juni i København og Vejle.

Husk at bestille tilstandsmålinger på din kommunes veje, stier og fortove

Så er foråret for alvor kommet og Vejdirektoratets målebiler er i fuld gang ude på de danske veje, stier og fortove.
For at få et optimalt udbytte af vejman.dk er det vigtigt at have opdaterede vejdata. Alle Vejdirektoratets målinger lægges direkte ind i vejman.dk.

Har du endnu ikke fået bestilt din kommunes målinger for 2014, så anbefaler vi at du gør det nu.

Kontakt Peter S. Jensen på tlf. 4124 1465 eller mail peje@vd.dk og få en snak om mulighederne.
 
Læs også mere om de forskellige målinger som Vejdirektoratet tilbyder i folderen"Vejtekniske målinger" og om vores rådgivning i forbindelse med målingerne i folderen"Vejteknisk Rådgivning".

Ny version af belægningsoptimering

Der er frigivet en ny version af belægningsoptimering, Windows-delen. Husk derfor at opdatere til denne.
 

Den nye version hedder 7.2.0.8 og det er enkelte justeringer og opdateringer, der er foretaget. Bl.a. vil tillægsarealer af typen parkering og buslomme (fra grunddata i vejman.dk) blive justeret til belops-arealerne "Parkering og bus", uanset om de er positive eller negative.

Tidligere blev nye slidlag – såfremt det udgjorde mere end halvdelen af en parcel i belægningsoptimering – tildelt hele parcellen. Dvs. man risikerede strækninger, hvor programmet regnede med nyere belægning end der reelt er. Det er ændret således, at når parcellen opdeles svarer belægningstypen på de nu 2 parceller til slidlagstypen i Belægningsregistret.

Faggruppemøder

2014 faggruppemøderne for vejman.dk/stamdata og GIS er nu afholdt.
Du kan se datoerne for vejman.dk/belægningsoptimerings faggruppemøderne her.
 
Der afholdes vejman.dk udviklingsgruppemøde torsdag den 12. juni i Middelfart.

Service og Support

Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info; servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk.
 
Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten på:
Tlf.: 7244 3300
E-mail: vejman.dk@vd.dk
KUNDEKONSULENTERNE ER TIL FOR DIG
 
Vejdirektoratets konsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.
 
Kontakt:
Bent Juhl Pedersen 40 37 19 00 Syd/Vest Danmark
Heidi Borum Varbøl 72 44 71 48 Nord/Øst Danmark
Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning
 
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i juni 2014. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
Vejdirektoratet - Niels Juels Gade 13 - 1022 København K - Telefon 7244 3333
 
 
 
 
 
 
Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.