Naviger op
Log på
​​​​​

MAJ 2012

  

MERE END FULDT HUS TIL KOMMUNEWORKSHOP 2012

For første gang i mange år var der mere end 200 deltagere på årets kommuneworkshop. På trods af den lidt trange plads, var stemningen god og positiv. Foredragslokalerne og udstillingen lå side om side, hvilket betød, at man hurtigt kunne komme rundt mellem aktiviteterne. Generelt var der stor tilfredshed med arrangementet, og de fleste svarer da også på vores evalueringsskema, at de ønsker at komme igen til næste år. Vi takker alle, både deltagere, oplægsholdere og udstillere, for en rigtig god dag.

>
Se foredragene fra workshoppen
 

 
VEJMAN.DK I NY INDPAKNING

Vejdirektoratet har ændret design og struktur på portalen www.vejdirektoratet.dk. I den forbindelse har vejman.dk nyhedsbrevet og selve systemet også fået "en ansigtsløfning" med de nye designfarver.

På systemet er forsiden og layoutet ændret, men al funktionalitet er fortsat den samme, og du kan finde oplysninger som hidtil.

I forbindelse med ændringen er der nye mulig-heder for at søge i de dokumenter, der ligger på forsiden - f.eks. i brugervejledningerne.

>
Du kan læse mere i denne releasenote
 
Har du ideer til nye ting på forsiden eller er det ting du ikke kan finde, er du velkommen til at skrive til Mie Sidenius Nielsen på mies@vd.dk.
 

 
HUSK VEJMAN.DK ÅRSMØDET

I år holder vi vejman.dk årsmøde den 11. oktober på Hotel Nyborg Strand. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Du er meget velkommen til at komme med input til emner, som du gerne vil have, at vi tager op på årsmødet. Send dem til Mie S. Nielsen, mies@vd.dk. 


> Læs mere om årsmødet
 

 ORGANISATIONSÆNDRINGER

Den 1.2.2012 blev Vejdirektoratets vejcentre nedlagt, og vores i alt otte tjenestesteder reduceret til seks for bl.a. at ruste virksomheden til fremtidens udfordringer og skabe bedre faglige miljøer. Vi fastholder stadig en geografisk tilstedeværelse i hele Danmark, og har nu afdelinger i Aalborg, Skanderborg, Middelfart, Næstved, Fløng og København.

 
GRATIS VINTERTJENESTE

Vejdirektoratet holder øje med vintervejret, mens du sover. Tilmeld din kommune vintertjenesten, hvor vi ringer, sender en sms eller mail, når det er tid til at salte eller rydde vejene for sne. Vores vintervagtcentral er specialiseret i overvågning af hele landet, og over 60 kommuner har allerede tilmeldt sig og får en gratis melding, når vi begynder glatførebekæmpelse på statsvejene.

>
Oversigt over brugere af vinteraftaler
Kontakt Tine Damkjær på tida@vd.dk, hvis du vil tilmeldes den gratis vintertjeneste.
 

 
VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7

På baggrund af de indkomne ønsker til /belægningsoptimering har Belægningsoptimerings UdviklingsGruppen (BUG) udarbejdet og godkendt kravspecifikationen til en kommende opdatering af systemet - kaldet version 7.

Version 7 imødekommer et længe ventet ønske om et fælles login til vejman.dk. Dette vil gøre det muligt at logge på /belægningsoptimering med sit vejman.dk login, fremfor at anvende to forskellige. Version 7 vil generelt skabe en bedre integration af /belægningsoptimering i vejman.dk

Den nye version er planlagt til udgivelse i efteråret 2012.
  

NYT OM GRAVETILLADELSER

Det er nu godt et halvt år siden, at de første myndigheder flyttede sagsbehandlingen af gravesager fra VEJMAN til vejman.dk. Siden er det gået stærkt med konverteringen, så der nu er 12 kommuner foruden Vejdirektoratet selv, som benytter systemet.

Vejdirektoratet får mange henvendelser fra kommuner, der ønsker at starte konverteringsprocessen, og der afholdes fortsat opstartsmøder, hvor sagsbehandlerne introduceres til det faglige emne Tilladelser og konverteringsprocessen gennemgås. På møderne forsøger vi også at give de kommende brugere et indblik i, hvilke erfaringer de konverterede brugere har haft
.
 
 
 

 


AKTUELLE KURSER

Næste kursus er den 24. maj 2012 i Referencesystem – ajourføring.

Optimér dit arbejde med vejman.dk ved at deltage på kursus og få den nyeste viden om systemets funktioner og muligheder.
>
Læs om og tilmeld dig aktuelle kurser her

Som udgangspunkt afholdes alle kurser i Vejdirektoratets lokaler, men hvis der er flere deltagere fra samme kommune eller nabokommuner, kan vi også afholde kurset i jeres egne lokaler. Du er altid velkommen til at kontakte vores kundekonsulenter, hvis du har behov for et konkret kursus.

 


 

FAGGRUPPEMØDER

Gravetilladelser:
Norddanmark
: Vejdirektoratet i Aalborg: Torsdag den 10. maj kl. 10-14.
Tilmelding til Bo Stilling Christensen bsch@vd.dk
Syddanmark
: Vejdirektoratet i Middelfart: Torsdag den 31. maj kl. 10-14.
Tilmelding til Erik Pedersen erp@vd.dk

Deltag på faggruppemøderne for at udveksle viden og diskutere faglige og systemmæssige emner.
>
Læs om og tilmeld dig aktuelle faggruppemøder her

 


  

KUNDEKONSULENTERNE ER TIL FOR DIG

Vejdirektoratets konsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.

Kontakt:

Bent Juhl Pedersen 40 37 19 00 Syd/Vest Danmark

Heidi Borum Varbøl 50 84 89 90 Nord/Øst Danmark

Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info; servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk.

vejman.dk support:
Tlf. 7244 3300
e-mail:
vejman.dk@vd.dk

Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer ultimo juni. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 


 
Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.