Naviger op
Log på
Se nyhedsbrevet i din webbrowser
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

Juni 2015

Kære læser

Sommerferien står for døren og i dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse mere om hvad forårets faggruppemøder har budt på, hvordan Rudersdal kommune viser data fra vejman.dk og hvad den nyeste opdatering til belægningsoptimering vil byde på.

Du kan også læse om Ida, som er den nye kundekonsulent for kommuner i Nordjylland og på Sjælland, samt om en mindre organisationsændring i Vejdirektoratet, der har til hensigt at forbedre kundeoplevelsen yderligere for vejman.dk brugerne.

Rigtig god fornøjelse.

Vejdirektoratet styrker samarbejdet med kommunerne om vejman.dk

Vejdirektoratet har netop besluttet en mindre organisationsændring, der blandt andet har til formål at styrke samarbejdet med kommunerne om vejman.dk, målinger og hertil relaterede ydelser. Ændringen indebærer at kundekonsulenterne, der har ansvaret for den generelle kundekontakt, flyttes til IT området i Fløng. Teamet sammenlægges her med Forretnings-IT, der har ansvaret for vejman.dk med henblik på udvikling, drift og support.

Den samlede fysiske placering i Fløng er et godt grundlag for et målrettet samarbejde og synergi mellem kundesupport, brug af vejman.dk, brug af fagsystemer, samt belægningsrådgivning og målinger. Det øger potentialet for at kunne yde en styrket rådgivning og service i forhold til kommunerne, herunder support af Udviklingsgruppen, Strategigruppen, faggrupperne og årsmøderne.

Ida er ny kundekonsulent

Fremover skal Ida være med til, sammen med Bent, at gøre indgangen til Vejdirektoratet nemmere for kommuner. Ida vil primært have kontakt med kommunerne på Sjælland og i Nordjylland.
Ida kommer fra en stilling som trafikplanlægger hos Movia og har i denne funktion haft et tæt samarbejde med forskellige kommuner. Ida har desuden en baggrund som kandidat i Vej- og trafikteknik fra Aalborg Universitet. Ida regner med at tage en runde forbi "sine kommuner" i løbet af året og præsentere sig selv og få en generel snak om hvordan det går med vejman.dk.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dit vejman.dk abonnement eller andre af Vejdirektoratets produkter og ydelser, kan du kontakte Ida direkte via mail il@vd.dk eller på telefon 6193 0671. Du kan selvfølgelig også stadig kontakte Bent på bjp@vd.dk eller på telefon 4037 1900.

Information fra forårets faggruppemøder 2015

Vejdirektoratet gennemførte i april og maj måned de årlige vejman.dk faggruppemøder for hhv. Stamdata & GIS samt Tilladelser.
Formålet med møderne er, at diskutere faglige og systemmæssige emner, samt at erfaringsudveksle brugerne imellem.

Ændringer for ansøgerne i forbindelse med den nye vejlov

Når den nye vejlov træder i kraft den 1. juli 2015, stilles der krav til graveaktørerne omkring koordinering af gravearbejderne.
Vejdirektoratet indfører derfor tilføjelser i oprettelsesforløbet for ansøgninger om Gravetilladelser samt ansøgninger om Råden Over Vejareal (sidstnævnte gælder kun statsveje).
Ansøgeren skal som vist herunder angive, om koordinering er mulig samt indtaste yderligere oplysning om koordineringsbestræbelserne.


I forbindelse med upload af dokumenter, vil ansøgeren endvidere kunne tilvælge vedhæftning af dokumenter i en ny dokumentkategori under betegnelsen 'Koordineringsdokumentation'.

Ændringen er indført på sagsversionsnr. 3.7, som udsendes 30. juni 2015.

Orientering fra Strategigruppens møde den 27. maj 2015

Strategigruppen gennemførte sit seneste møde den 27. maj 2015 med flere interessante punkter på programmet. I forbindelse med den generelle erfaringsudveksling blev emner som inddragelse af borgere, driftsfællesskaber samt hvordan man på en god måde kan præsentere behov for investering i infrastruktur for politikerne drøftet. Vejdirektoratet orienterede om analysen af et fremtidigt Asset Management System. Et fast punkt på programmet er en orientering fra Udviklingsgruppens arbejde, hvor aktuelle temaer er forbedringer i belægningsoptimering, fælles projekter om selvbetjeningsløsninger og letbaner.

Dagens møde havde derudover to tematiske indlæg. Chefjurist Louise Heilberg fortalte om den nye vejlov med særligt fokus på koordinering og samgravning ved gravearbejder. Det andet tema – fremtidens vejnet - blev præsenteret af Specialkonsulent Bo Ekman, hvor der var særligt fokus på selvkørende biler. Strategigruppens kommende møder bliver et temamøde i september om Asset Management og et møde i december i forbindelse med Vejforum.

Smart visning af samlet data i Rudersdal kommune

I Rudersdal Kommune er hverken sagsbehandlere eller borgere inde i selve vejman.dk, når de henter data i systemet. I stedet er vejman.dk forbundet til kommunens WebGIS, som trækker data fra mange forskellige systemer og samler dem på én brugergrænseflade. Det gælder alt fra kommunens egne data til Geodatastyrelsen, vejman.dk og mange andre faglige systemer.

I Rudersdal Kommune har man nytænkt brugen af vejman.dk. Man har nemlig valgt at lade et andet system trække data automatisk fra vejman.dk via de såkaldte webservices. Data filtreres og vises som lag eller temaer, som brugerne kan slå til og fra. Det gælder for eksempel gravetilladelser, som på den måde kan ses i sammenhæng med blandt andet data fra Geodatastyrelsen.

"vejman.dk indeholder værdifuld viden for os, men vi har fundet ud af, at det er enklest for både sagsbehandlere og borgere, hvis de ikke skal hente data i mere end ét system," siger Trine Louring Nielsen, som er specialkonsulent i Rudersdal Kommune.
"Derfor har vi valgt at få samlet alle data i et WebGIS-system, som man kan kalde vores nøglesystem. Det er her sagsbehandlere og borgere kan gå ind og finde alt, hvad de har brug for" fortsætter hun.

Kommunens WebGIS-system trækker således data fra andre systemer og formaterer den, og ud fra det farvelægges kortene. Derudover rummer systemet også værktøjer til at foretage analyser.

Derudover har Rudersdal Kommune en endnu mere enkel og brugervenlig løsning til borgere, som har brug for data fra kommunen. Den udarbejder nemlig såkaldte minikort, som kun medtager få, udvalgte data, så borgeren ikke skal forholde sig til andet end lige præcis det, han eller hun har brug for.
Eksempel på et minikort.

Ny opdatering til belægningsoptimering klar den 9. juli 2015

De seneste par måneder er der blevet arbejdet hårdt på at få de planlagte ændringer og opdateringer klar til, at de kan sendes ud til brugerne i løbet af juli måned.

I øjeblikket er ændringerne ved at blive gennemtestet og den næste release til belægningsoptimering er planlagt til den 9. juli 2015.

Opdateringerne vil hovedsagligt være i win-delen. I denne omgang vil der primært være forbedringer til cykelstier. Dette vil man kunne læse mere om, når den nye version frigives og der samtidig bliver frigivet et notat hvor alle ændringer er beskrevet.

Funktionskontrakter - Indbydelse til temadag

Den 16. september 2015 afholdes temadag om funktionskontrakter i HUSET i Middelfart. Dagen holdes med henblik på at få opsamlet og belyse 15 års erfaringer med belægningsvedligeholdelse i længerevarende kontrakter. Hvis du overvejer funktionsudbud, kan du ved temadagen få information om kontraktformen og de seneste erfaringer. Hvis du har en funktionskontrakt, får du mulighed for at udveksle dine og andres erfaringer ogi begge tilfælde få information om, hvordan du kan klæde politikerne på, så de har realistiske forventninger til en funktionskontrakt. Håbet er, at alle deltagere bidrager, og dermed være med til at forbedre fremtidige funktionsudbud.

Dagen vil dels blive gruppearbejde, hvor alle deltagere får mulighed for at bidrage med erfaringer, og dels vil der være oplæg fra kommuner, entreprenører og rådgivere, så du får den nyeste viden og konkrete praktiske erfaringer.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Læs mere, se programmet og tilmeld dig på http://www.asfaltindustrien.dk/temadag

Temadagen arrangeres af Vejregelgruppen for funktionskontrakter, Kommunernes Landsforening og Asfaltindustrien i fællesskab.

vejman.dk årsmøde 2015

Husk at vejman.dk årsmødet afholdes torsdag d. 8. oktober 2015 på Hotel Nyborg Strand.

På baggrund af den tidligere udsendte interessetilkendegivelse, har vi modtaget en masse gode forslag til indlæg. Vi er derfor nu i fuld gang med at sammensætte det spændende program.

Programmet for dagen vil ligge på hjemmesiden fra starten af september samtidig med, at tilmeldingen til årsmødet også vil åbne og invitationerne vil blive udsendt.

Kundekonsulenterne er til for dig
Vejdirektoratets kundekonsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.

Kontakt: Bent Juhl Pedersen 40 37 19 00 eller Ida Litske Bennedsen 61 93 06 71


Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten på:
Tlf.: 7244 3300

Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning

Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i august 2015. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
Vejdirektoratet - Niels Juels Gade 13 - 1022 København K - Telefon 7244 3333
 
 
 
 
 
 
Afmeld
Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.