Naviger op
Log på

FEBUAR 2013

  
Kære læser

I  dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse kort om det nye vejman.dk modul” Råden over vej til materielopstilling” og hvordan du kommer godt i gang med at bruge dette.

Læg også mærke til at datoerne for forårets faggruppemøder for ”vejman.dk/stamdata og GIS” er kommet.

Invitationerne til møderne bliver snart sendt ud. Sæt dog allerede nu kryds i kalenderen
.
 

 

VELKOMMEN TIL REBILD KOMMUNE


Fra 1. januar i år er Rebild blevet en del af vejman.dk familien.
Vi vil gerne sige velkommen til Rebild og glæder os til samarbejdet.

 
 

RÅDEN OVER VEJ TIL MATERIELOPSTILLING

I vejman.dk kan du nu modtage og behandle digitale ansøgninger om råden over vej til materielopstilling. Det vil sige ansøgninger om opstilling af fx containere, stilladser og kraner. Ansøger skal søge via WebGT, som de kender fra gravetilladelser og rådighedstilladelser til statsvejnettet. Selve sagsbehandlingen foregår i tilladelsesmodulet i vejman.dk. Der er allerede 7 kommuner, som anvender det nye modul. Har du lyst til at tage det nye modul i brug, skal du kontakte Knud Musaeus på
km1@vd.dk. Hvis du vil høre mere og lære lidt om brugen af modulet er du velkommen på et af følgende opstartsmøder:

Torsdag d. 21. marts i Vejdirektoratet Middelfart fra kl. 10 til 12.30
Torsdag d. 4. april i Vejdirektoratet København fra kl. 10 til 12.30

Tilmelding er nødvendig og sker til Knud Musaeus på
km1@vd.dk senest en uge før mødet.

 
WORKSHOP OM INTEGRATION MELLEM VEJMAN.DK OG GIS

I løbet af december 2012 og januar 2013 har Vejdirektoratet afholdt workshops om integration mellem vejman.dk og GIS.
Deltagerne var brugere af vejman.dk data, primært vejingeniørerne og de GIS ansvarlige.

læs hele artiklen her


 
VEJMAN.DK ÅRSMØDE – IDEER/ØNSKER TIL EMNER!

vejman.dk årsmøde 2013 afholdes d. 10. oktober på Hotel Nyborg strand. Sidste år var der rekordstor deltagelse og vi stiler efter samme succes i år. Vi har derfor brug for din hjælp til at finde de helt rigtige emner til dagen.

Har du ideer eller ønsker til generelle emner eller specifikke områder af vejman.dk, så send dem til Mie Sidenius Nielsen på mies@vd.dk senest d. 15. marts 2013.

For at være sikre på at vi får sammensat det bedst mulige program, udsender vi senere på foråret en interessetilkendegivelse, hvor du har mulighed for at prioritere de enkelte ønsker og emner.FORBEDRING AF KVALITETEN PÅ CYKELSTIERNE

De fleste cyklister kender ubehaget ved en cykelsti med lapper, kloakdæksler og huller, der skal manøvreres uden om. Som følge af dårlige cykelstier kommer mange cyklister til skade hvert år med store menneskelige og økonomiske konsekvenser til følge.

Med Vejdirektoratets stibil kan man måle stiernes jævnhed og efterfølgende sikre at belægningen opretholdes til et bestemt komfortniveau.

Læs hele artiklen her

 
HVORDAN HAR VEJENE DET?

Selvom frosten stadig kan bide lidt, så er der små tegn på forår og Vejdirektoratets afdeling for Måling & Databehandling er klar til at måle veje, stier og evt. fortove, samt rådgive f.eks. i forbindelse med udbud.

Det er vigtigt at have de nyeste, korrekte data om vejenes tilstand, så kommunen kan bruge sine vejmidler optimalt til f.eks. nye belægninger, men også til arbejdet med vejdata i det daglige.

I folderen "Måling og rådgivning" kan du læse mere om, hvad vi kan tilbyde.

 
DATOER TIL FAGGRUPPEMØDER OG KURSER

Der afholdes faggruppemøder i stamdata og GIS:

For kommuner i Syddanmark:
Middelfart d. 25. april kl. 10-15

For kommuner på Sjælland:
Fløng d. 16. maj kl. 10-15
Fløng d. 30. maj kl. 10-15

For kommuner i Nord- og Østdanmark:
Skanderborg d. 6. juni kl.10-15
 
Der afholdes kursus i belægningsoptimering:
Middelfart: d. 15. maj
Middelfart: d. 20. november
København: d. 22. maj
København: d. 27. november

 
KUNDEKONSULENTERNE ER TIL FOR DIG

Vejdirektoratets konsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.

Kontakt:

Bent Juhl Pedersen 40 37 19 00 Syd/Vest Danmark

Heidi Borum Varbøl 50 84 89 90 Nord/Øst Danmark

Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info; servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk.

vejman.dk support:
Tlf. 7244 3300
e-mail:
vejman.dk@vd.dk

Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i april. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 


 
Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.