Naviger op
Log på
Se nyhedsbrevet i din webbrowser
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

December 2014

Kære læser

I årets sidste nyhedsbrev for vejman.dk kan du bl.a. læse om året der gik i 2014 – hvad har der været af tanker og udvikling omkring vejman.dk?

Du kan også læse om de første erfaringer med det nye uheldsmodul og blive inspireret til, hvad man også kan bruge Vinterman til.

Vi fra redaktionen ønsker alle en dejlig jul og et fantastisk nytår.

Året der gik

Året 2014 har været rigtig spændende for vejman.dk. Vi har haft fornøjelsen af at udvikle nye og innovative løsninger til kommunerne og samtidig har vi oplevet, at mange kommunale brugere i den grad er begyndt at anvende vejman.dk til rigtig mange opgaver. Vi har derfor haft endnu mere fokus på at have en løbende dialog med brugerne omkring forbedringer til eksisterende funktioner.

Nyt uheldsmodul er en klar forbedring

Uheldsmodul
I juli gik en ny version af vejman.dk's uheldsmodul i luften. Det har gjort det enklere at stedfæste færdselsuheld, fordi systemet er mere brugervenligt, lyder det fra Lisbeth Væver i Aarhus Kommune.
Som en del af Lisbeth Vævers arbejde stedfæster hun årligt omkring 750 færdselsuheld via det kortbaserede uheldsmodul i vejman.dk. Hun er teknisk designer i Center for Byudvikling og Mobilitet i Aarhus Kommune, og har altså som en fast opgave at sætte den præcise geografiske placering for de færdselsuheld, der sker på kommunens veje.
Typisk stedfæster Lisbeth Væver uheldene i uheldsmodulet, når de endelige oplysninger fra politiet er modtaget i vejman.dk.
Med stedfæstelsen bliver det muligt at lave statistik på uheldene og få øje på eventuelle grå strækninger eller sorte pletter, hvor der sker flere uheld, end man kan forvente.
Lisbeth Væver bruger gennemsnitligt uheldsmodulet hver 14. dag, og hun oplever en klar forbedring i det nye uheldsmodul i forhold til det tidligere modul.
"Det er langt mere enkelt og brugervenligt. Alle oplysningerne er samlet ét sted, og det betyder, at man ikke skal gå ind og hente forskellige informationer forskellige steder," siger Lisbeth Væver og fortsætter:
"Det letter mit arbejde og betyder også, at stedfæstelserne bliver mere præcise," slutter hun.
Fakta om uheldsmodulet:
Uheldsmodulet er kernen i uheldsarbejdet. Uden en placering af uheldene på vejnettet er der ingen mulighed for se, hvor trafiksikkerhedsarbejdet på vejene skal sættes ind. Ud over stedfæstelsen er uheldsmodulet også hjørnestenen i analysearbejdet. Man kan på kortet se, hvor uheldene er sket for en valgt periode, og man kan få skrevet skemaer ud med den information, som er nødvendig i analysen af, hvor og med hvad der skal sættes ind.
Uheldsmodulet er altså blevet omdrejningspunktet i databehandlingen bag trafiksikkerhedsarbejdet.

Bølge 3 har passeret Vejsektoren

Mandag den 1. december rullede Bølge 3 ind over vejsektoren.

I Vejdirektoratet har vi gennemført et omfattende arbejde for at være klar og opfylde de krav, der nu er gældende for de digitale ansøgninger på området for "Råden over vejareal". Dette har vi løbende informeret om bl.a. her i Nyhedsbrevene. Selve udrulningen foregik på den måde, at vi gjorde den nye løsning "Råden over vejareal" tilgængelig på rov.vd.dkfredag den 28. november.

Råden over vejareal

Tak for et godt besøg på Vejforum

Endnu engang var Vejdirektoratet at finde på en udstillingsstand på Vejforum. Temaet i år var funktionsudbud og længerevarende måleaftaler. Dette gav en god dialog på standen, da mange kommuner ønsker at trække på Vejdirektoratets ekspertviden inden for især funktionsudbud.

Mange brugte selvfølgelig også lejligheden til at hilse på deres kundekonsulent og tage en snak om vejman.dk.

Vejdirektoratet havde endvidere taget en sjov pakkeleg med, hvor man kunne stjæle pakken fra sin vejsektorkollega. De heldige vindere af en lækker middag for 2, endte med at blive Bianca Andersen fra Traffics A/S, Martin Frandtsen fra Holstebro kommune og Henrik Pedersen fra Roskilde kommune.

Tillykke til jer!

Odsherred kommunes anvendelse af VINTERMAN

Vinterman
Vinterman er kommunernes værktøj til at optimere vintertjenesten og få en fyldig dokumentation af de udførte handlinger.
 
Odsherred kommune har fra denne sæson udbudt den samlede vintertjeneste- både mandskab og materiel - til én privat entreprenør som de kontakter når kørebaner og stier ønskes saltet eller ryddet.
Omdrejningspunktet for såvel Odsherred kommunes udkald som entreprenørens aktiviteter er Vinterman.
 
Vinterman hjælper kommunen med at foretage udkaldene til vintervedligehold, og efterfølgende at dokumentere, at kommunens krav vedrørende reaktionstid og omfang er overholdt.
Vinterman hjælper entreprenøren til at iværksætte og registrere/dokumentere alle de handlinger der indgår i et udkald, og efterfølgende, at generere en faktura til Odsherred kommune. Entreprenøren har også ansvaret for at ruter og indsats er implementeret i Vinterman på en måde så kommunens krav er opfyldt.
Vinterman chauffør app'en er valgt som værktøj til at registrere tid og sted for alle hændelser.
Peter Hagesø fra Odsherred Kommune er begejstret for løsningen "Vi kan allerede nu se værdien af Vinterman. Muligheden for, at overvåge vores vinterdrift, samt den stærke dokumentation som systemet leverer, gør opfølgningsarbejdet meget lettere " udtaler han.
Hvis du vil vide mere om Vinterman, er du velkommen til at kontakte
kundekonsulent Bent Juhl Pedersen på 4037 1900 - bjp@vd.dk.
Har du spørgsmål til Odsherred kommune, så kontakt Peter Hagesø på 5966 6040 –petha@odsherred.dk.
 
Vinterman er udviklet til at støtte omkring administration af vintertjeneste. Systemet anvendes i dag af Vejdirektoratet samt over halvdelen af kommunerne. Læs mere om Vinterman her

Nye omkørselsruter skal mindske motorvejskøer ved uheld

Omkørselsruter
Hvem kender ikke den frustrerende følelse, der melder sig, når man er tvunget til at holde i kø i timevis på motorvejen på grund af et uheld forude? Det gør de fleste vist.
Bilister skal fremover guides hurtigere uden om uheld på motorvejen. Derfor lancerer Vejdirektoratet sammen med tolv kommuner nu 19 nye omkørselsruter, der mindsker kø, og i stedet leder bilisterne hurtigt uden om uheldene. På disse steder vil det være muligt at aktivere en omkørsel, og lede trafikken uden om uheld på motorvejen.
Se mere om projektet og omkørselsruter påwww.vejdirektoratet.dk

Kurser og Faggruppemøder

Kurser
Grundkursus i vejman.dk - 14. januar 2015, København
vejman.dk/Belægningsoptimering - 28. januar 2015, København
 
Faggruppemøder
vejman.dk/Belægningsoptimering - 14. april 2015, Middelfart
vejman.dk/Belægningsoptimering - 16. april 2015, Fløng

Læs mere på vejman.dk
Kundekonsulenten er til for dig
Vejdirektoratets kundekonsulent kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenten kommer gerne ud til et møde i din kommune.
 
Kontakt: Bent Juhl Pedersen 40 37 19 00
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten på:
Tlf.: 7244 3300
 
Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning
 
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i februar 2015. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
Vejdirektoratet - Niels Juels Gade 13 - 1022 København K - Telefon 7244 3333
 
 
 
 
 
 
Afmeld
Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.