Naviger op
Log på

DECEMBER 2013

KÆRE LÆSER
I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vejman.dk i både det forgangne og det kommende år. Der er også et interview med politiet om deres oplevelse af det digitale samtykke, og med Kolding kommune om deres erfaringer med at få ensrettet og ajourført deres vejdata. Læs også om Vejdirektoratets nye app's og om muligheden for at registrere kantpæle i vejman.dk.

Vi vil her ønske alle vores læsere en rigtig god jul og et godt nytår.

VEJMAN.DK 2013 OG 2014

Året der gik
For vejman.dk har 2013 været et travlt og rigtig spændende år, hvor vi udover glæden ved at arbejde med en række rigtig spændende løsninger også har oplevet en stor stigning i antallet af kommunale brugere.

Det er vi naturligvis rigtig glade ved og stolte af, men det betyder selvfølgelig også en forpligtigelse fra vores side om at levere et godt produkt.

Ved indgangen til 2013 er samarbejdet om vejman.dk mellem kommunerne og Vejdirektoratet som bekendt blevet styrket ved, at de to samarbejdsfora Kommune Strategigruppen og Kommune Udviklingsgruppen blev dannet.

Sidstnævnte koncentrerer sig om konkrete udviklingsaktiviteter mens strategigruppen har fokus på den mere langsigtede strategi og større fælles udviklingsprojekter.

Strategigruppen
Strategigruppen har gennemført to møder i 2013: Et møde i juni måned samt et møde i forbindelse med det netop afholdte Vejforum. Hovedtemaet på det seneste møde var den langsigtede strategi for vejman.dk, set med såvel kommunernes som Vejdirektoratets briller. Indholdet i en strategi blev drøftet på basis af et oplæg og der arbejdes nu videre med at formulere såvel strategi som indsatsområder.

Udviklingsgruppen
2013 var året, hvor vi i samarbejde med en række kommuner etablerede Udviklingsgruppen, hvis primære formål er at forbedre og udvikle kommunikationen mellem brugerne i kommunerne og vejman.dk projektet. Det er blevet til fire møder med hver deres tema i det forløbne år.

På første møde var fokus at etablere en prioriteret plan for udviklingsarbejdet 2013. På de senere møder har der været forskellige temaer omfattende bl.a. standardisering af stier og tilladelser.

Ønskelisten fra den prioriterede plan har været mangfoldig og vi må konstatere, at vi ikke har nået at gennemføre alle de udviklingsønsker, der var på listen. En række har vi dog nået og flere er på vej.

Fra projektets side har samarbejdet med Udviklingsgruppen været rigtigt konstruktivt og inspirerende, og det har samtidigt givet os en bedre fornemmelse af arbejdet ude i kommunerne. Så fra projektets side en stor tak til deltagerne i Udviklingsgruppen for et godt og konstruktivt samarbejde.

Nye funktioner
For vejman.dk har det været en fornøjelse at tilbyde en række nye funktioner:

• En række nye lag er det blevet til i årets løb bl.a.: Hastighedsgrænser, kørebanebredde, rutenummererede vejnet, vejklassificering, bygværker og skadespoint

• Rettelser og ændringer til arealer og udstyr herunder listevisning og visning af tavle ikoner

• Højre-klik på mobile enheder herunder iPad

• Rettelser og forbedringer i tilladelser herunder nye tilladelses lag

• Digitalt politisamtykke

Dette er blot et lille udsnit af de nyheder, der har set dagens lys i 2013.
2014 godt på vej
Arbejdet med et detaljeret forslag til udviklingsaktiviteter for 2014 er påbegyndt og vil fortsætte i løbet af vinteren. Næste skridt i den proces er, at gennemføre en prioritering af de kommunerelaterede ønsker i samarbejde med udviklingsgruppen. Når den endelige plan foreligger, vil vi præsentere planen på vejman.dk hjemmesiden og via nyhedsbrevet.

Fra vejman.dk projektets side vil vi benytte denne lejlighed til at ønske alle vore brugere og læsere af nyhedsbrevet en rigtig god jul og et godt nytår. Og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2014.

Ønsker du yderligere information om 2013 aktiviteterne eller 2014 handlingsplanen, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Paul Stühler på mail pjs@vd.dk.
 Champagne_2013NY_beskåret.jpg


Klik for stort billede

DIGITALT POLITISAMTYKKE
Interview med Henning Hansen, Syd- og Sønderjyllands Politi


Rådighedsansøgninger i vejman.dk
I året der er gået, er der kommet mulighed for at sende rådighedsansøgninger, graveansøgninger samt ansøgninger om rådighed til materiel til politisamtykke digitalt i vejman.dk.

3 politikredse deltog fra begyndelsen af 2013 i en pilottest for rådighedsansøgninger. Løsningen blev godkendt af politiet i foråret, hvorefter de resterende politikredse blev digitaliseret og der blev åbnet op for behandling af graveansøgninger. I dag er alle 12 politikredse med i den digitale løsning i vejman.dk.

Når politiet skal behandle en sag, går de ind via en speciel adgang til vejman.dk. Her kan politi-brugeren se de fleste af sagens data, se sagen på et kort samt give eller afvise samtykket uden først at skulle printe papirerne og dernæst arkivere sagen i politiets journaliseringssystem.

Det digitale samtykke fungerer på den måde, at politiet modtager en e-mail, når der bliver sendt en sag fra Vejdirektoratet eller en kommune.

Herefter går den ansvarlige ind i vejman.dk, vurderer sagen og giver eller afviser samtykket direkte fra systemet. Det er også muligt i arkivet at finde alle tidligere afgørelser.
Sagsgangen er herved blevet både hurtigere og mere effektiv og både politiet, kommunerne og Vejdirektoratet sparer derfor ressourcer.

Erfaringer fra Syd- og Sønderjylland
Henning Hansen fra Syd- og Sønderjyllands politi fortæller, at de er blevet rigtig glade for systemet, som de stort set har benyttet dagligt siden juli måned.

Politikredsens to brugere var indledningsvist på kursus hos Vejdirektoratet. Dette kursus var en god platform for at komme i gang med brugen af systemet.

”Det er rimelig nemt og så er det super godt med kortvisning. Vi har taget rådet om to skærme til os – på denne måde kan vi eksempelvis have kortvisningen på én skærm og teksten på en anden. Det giver et rigtig godt overblik”.

”Vi er også glade for, at vi nu kan operere med vejnavne frem for vejnumre som i tidligere systemer”.


Umiddelbart har Henning ingen ønsker til systemforbedringer. Han er af den klare opfattelse, at jo mere vi kan få digitaliseret desto bedre.

”Vi kan selvfølgelig stadig have brug for, at ansøger eksempelvis er behjælpelig med udskrivning fra plottere ved særligt store afmærkningsplaner. Nogle opgaver ér bare så store, at man må tage ud og kigge på dem”.

Henning er for tiden i dialog med to kommuner, der så småt er ved at tage systemet i brug.

”Det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at alle brugere er opmærksomme på, at data skal være 99,9% i orden, før vi kan bruge dem til noget. Der skal altså være datadisciplin hos alle brugere”.

I skrivende stund har politiet behandlet mere end 2.000 sager i vejman.dk.

STOR TILFREDSHED OG GODE IDEER FRA VEJMAN.DK ÅRSMØDE

I forbindelse med vejman.dk årsmøde blev der udsendt et evalueringsskema, hvor deltagerne kunne bedømme de enkelte indlæg og samtidig komme med idéer og ønsker til næste års møde. Der var i alt 166 af de 200 tilmeldte, som svarede på skemaet. Tak for det!

Generelt var der stor tilfredshed med programmet og de enkelte indlæg. Rigtig mange har i deres besvarelse været gode til at skrive ris og ros, som vi kan bruge fremadrettet i planlægningen af årsmøde 2014. Noget af det, vi vil arbejde videre med til næste år, er mulighederne for at gentage indlæg i løbet af dagen og samtidig arbejde på flere indlæg med ”hands on”.

I 2013 brugte vi en interessetilkendegivelse til at pejle os ind på de mest relevante emner.
dec2013_aarsmødevejman2013_270.jpg
Det havde en rigtig god effekt og vi vil derfor gennemføre en ny i foråret 2014. Så hold øje med nyhedsbrevet i det nye år og giv din mening til kende, så vi igen i 2014 kan få sammensat et bredt og spændende program.

Vejforum_endelig.jpg
 
VELLYKKET VEJFORUM
 
Focus på udstillingen var i år vinterydelser. Emnet gav en god dialog med mange kommuner om termiske målinger, placering og vedligehold af målestationer. Det gav os rigtig mange spændende henvendelser, som vi vil følge op på i den nærmeste periode.
 
Ikke alene vinter gav mange henvendelser. Også videoen med Vejdirektoratets målekøretøjer blev ivrigt debatteret med spørgsmål som:
- Hvad er det køretøjerne måler?
- Hvordan kan resultaterne omsættes til praktisk anvendelige handlinger?
 
vejman.dk, der i dag anvendes i 61 kommuner og 1 havn, blev naturligt inddraget i disse samtaler gang på gang.
 
Vores lille stunt med at uddele is under sloganet ”sort is dannes i hvide pletter” skabte gennem hele forløbet også mange sjove bemærkninger og spændende samtaler.
 
Vejforum fik endnu engang slået fast, at det er stedet, hvor hele vejsektoren - kommuner, Vejdirektoratet og leverandørerne - mødes for at høre nyt og netværke med kollegerne.
 
Desværre blev afslutningen lidt kaotisk, på grund af Bodils hærgen over det meste af Danmark. Vi ved, at alle forbindelser væk fra Fyn i en periode var tvangslukket, men vi håber, at alle ellers har haft et godt og lærerigt Vejforum og kom sikkert hjem.

 
dec13_Apps_endelig.jpg
NYE APP’S FRA VEJDIREKTORATET

VINTERMAN app
Vinterman har netop fået en lille ny, en app rettet mod chaufføren.

Når chaufføren er kaldt ud, vil de efterfølgende registreringer af start og slut på turen kunne registreres via app’en.

Samtidig vil app’en sikre et GPS-spor som dokumentation for, hvor chaufføren har været undervejs. Indgår der lokationer på ruten, registreres disse automatisk.

De første kommuner har allerede taget app’en i brug, der på sigt forventes at erstatte afsendelse af sms’er og mindske behovet for installation af GPS-enheder på køretøjerne.

Læs mere om den nye app i en præsentation ved at klikke her.
Vintertrafik app
Også trafikanterne kan nu nyde godt af en ny app.
Vejdirektoratet har i samarbejde med kommunerne udviklet en vintertrafik app, der giver trafikanten et overblik over glat føre og seneste saltning på både stats- og kommuneveje.

App’en indeholder informationer om:

• Glatføre

• Saltning

• Trafikmeldinger (fra Vejdirektoratet og en række kommuner)

• Webkameraer – live billeder fra over 200 webkameraer

• Temperaturer fra veje og luft (fra ca. 400 målestationer)

• Vindretning og hastighed (fra ca. 30 målestationer)

Læs mere om den nye Vintertrafik app på Vejdirektoratets hjemmeside ved at klikke her.

Andre app’s fra Vejdirektoratet
Vintertrafik app’en er det sidste nye teknologiske skud på stammen for en af Vejdirektoratets fokusområder ”Nemt og sikkert frem”.

Trafikken.dk (trafikmeldinger fra Vejdirektoratets Trafikinformationscenter) og Trafikken Trekanten (lavet sammen med DR og udvalgte kommuner i trekantsområdet) app’sne er ligeledes udviklet med samme formål og har gennem de sidste par år, med succes, leveret værdifuld trafikinformation til trafikanter i Danmark.

Bl.a. har Trafikken.dk app’en over 150.000 downloads.

 
STYR PÅ DATA I KOLDING
Interview med Troels T. Kragh, Kolding kommune

Efter kommunalreformen i 2007 blev den nuværende Kolding Kommune stiftet af de tidligere kommuner: Kolding, Lunderskov, Vamdrup og dele af Christiansfeld og Egtved. Troels T. Kragh der er ingeniør og afdelingsleder i Kolding fortæller:

"Efter kommunesammenlægningen skulle vi samle 1.200 km. vejdata i ét system”.

Dette drejede sig vel at mærke om et system, der kunne administrere alle data på én gang.

”Først skulle vi rydde kraftigt op i de eksisterende data og vi kunne se, at der var mange huller der skulle lukkes”.

Der var et slip i data fra de gamle kommuner, og de data der var på plads skulle ensrettes.

”Vi har hele tiden haft en fornemmelse af vejenes tilstand, men vi havde brug for et værktøj, der kunne lave en total opsamling og sammenligne vejene fra den ene ende af kommunen til den anden”.

I forbindelse med et funktionsudbud blev det særlig aktuelt for Kolding at danne sig et fuldstændigt overblik over de 1.200 km vejes tilstand.

”Vi mødtes indledningsvist med ingeniør Susanne Baltzer fra Vejdirektoratet, der lavede udbudsmaterialet og rådgav os”.

Vejdirektoratet har herefter hjulpet Kolding med at registrere tilstanden af hele vejnettet ved hovedeftersyn og målinger, hvor data blev sendt direkte til vejman.dk.

”Vi har brugt det meste af 3 år på at komme helt i hus med komplette data. Disse data giver os nu mulighed for at lave belægningsoptimering og strategirapporter, der muliggør en langsigtet planlægning af indsatsen og et overblik over de fremtidige økonomiske behov”.
dec13faaborg_midtfyn_endelig.jpg


Kolding og Vejdirektoratet har undervejs haft en rigtig god dialog og har nu indgået et 3-årigt samarbejde om tilstandsregistrering og vedligeholdelse af data.

”Vi ønsker, at data fortsat holdes ved lige. Derfor får vi nu gennemgået en tredjedel af vejnettet hvert år. Dette giver en mere ensartet vejvedligeholdelse på tværs af hele kommunen. Samtidig er det nu muligt for os løbende at følge op på, om der leves op til aftalegrundlaget i funktionskontrakten.”

Nu kommer næste etape, hvor medarbejderne skal lære at bruge alle de data, de har fået adgang til i systemet. Det er derfor planlagt, at Troels med en af sine kolleger skal undervises i belægningsoptimering via sidemandsoplæring. Ved sidemandsoplæringen tilrettelægges undervisningen efter de specifikke udfordringer, som de oplever til dagligt i Kolding.

Ønsker du at høre mere om Vejdirektoratets ydelser samt mulighed for løbende samarbejdsaftaler, er du meget velkommen til at kontakte Peter S. Jensen på mail peje@vd.dk, eller tlf. 4124 1465.

 
dec13aflang_endelig.jpg
 
ER BÆREEVNEN GOD NOK PÅ DINE TRAFIKVEJE?
Erfaringer på Norddjurs

Bæreevnemålinger giver et hurtigt og pålideligt overblik over tilstanden af belægningers bæreevne. Dette giver et beregningsgrundlag til at vurdere forstærkningsbehovet i forbindelse med belægningsarbejder, der samtidig danner grundlag for den langsigtede budgettering af belægningens vedligeholdelse.

Det er vigtigt at sikre at vejens bæreevne er i orden inden der udlægges nyt slidlag. Ellers vil slidlaget få en kortere levetid end forventet.

Der findes typisk tre gode grunde til at måle bæreevne:
1. Forud for nyt slidlag - for at vide om forstærkningslag også kræves
2. Få et overblik over vejnettet som led i prioritering af midlerne
3. Forud for et funktionsudbud med krav til bæreevne

Måling
Når det gælder om at få et overblik over mange kilometer af de større veje, har Vejdirektoratet god erfaring med at kombinere brugen af måleudstyr. Vejdirektoratets High Speed Deflectograf (i daglig tale HSD’en) er effektiv til at screene trafikvejene og udpege hvor der er gode og svage steder. Der hvor målingen viser svage steder, kan der efterfølgende måles med et faldlod for at få mere detaljerede oplysninger.

Vurdering
For at kunne vurdere bæreevnen er det desuden nødvendigt, at kende trafikbelastningen på strækningen. Kendes trafikbelastningen ikke, er det nødvendigt at foretage en trafiktælling.
Du kan læse mere om Vejdirektoratets trafiktællinger her.

Levering
Der leveres en oversigt over, hvor der er god og hvor der er dårlig bæreevne. Derudover gives forslag til forstærknings- og slidlag, der hvor det er påkrævet.

Erfaringer på Norddjurs
Norddjurs Kommune har for nylig fået gennemført bæreevnemålinger på ca. 55 km vej, svarende til det overordnede vejnet. Det overordnede vejnet er ved at være nedslidt, og med begrænsede midler var det vigtigt for Norddjurs Kommune, at slidlagene lægges på de rigtige strækninger, og at vedligeholdelsesløsningen er velunderbygget.

Den økonomisk optimale måleløsning på Norddjurs var netop en screening med HSD’en, sådan at faldlodsmålinger kun laves, hvor der er forstærkningsbehov. Screeningen udpegede 15 km vej med forstærkningsbehov. På disse 15 km har Norddjurs nu fået et belægningsforslag, samt en prioritering af, hvilke strækninger der bør repareres først.

I første omgang havde Norddjurs Kommune bestilt målinger på en mindre vejlængde. Men prisen på måling med en ”hurtig” målebil, er mere afhængig af transport til og fra målested end km-prisen, så det kunne godt svare sig at tage flere km vej med i samme omgang. Norddjurs har derfor nu et overblik over hele deres overordnede vejnet og ved, hvor der er behov for forstærkningslag og hvor der blot behøves almindeligt slidlag, når der er behov for vedligehold.

Et generelt tip når du overvejer målinger som sporkøring, jævnhed, friktion eller bæreevne: Vælg flere km i samme omgang eller hør om nabokommunen har brug for tilsvarende målinger. Så reduceres indflydelsen af ”startomkostningerne”.

FÅ STYR PÅ KANTPÆLENE

Vejdirektoratet kan hjælpe med at registrere kantpælene langs det rutenummererede samt overordnede vejnet.

Registreringen af kantpæle leveres i vejman.dk i Arealer & Udstyrs registeret. Herfra kan data eksporteres til f.eks. kort og direkte så det kan benyttes i politiets database.

Hvis det ønskes, kan der samtidig tages fotos samt fortages målinger af vejens jævnhed, sporkøring og tekstur. Dette leveres ligeledes i vejman.dk eller alternativt i Vejdirektoratets måledatasystem (VIMS).

I begyndelsen af det nye år vil vi sende et spørgeskema ud til alle kommuner for at høre til interessen.

SAMMEN KAN VI GØRE DET BILLIGERE!

Vil du vide mere?
Kontakt os gerne allerede nu for at høre nærmere.

Bent Juhl Pedersen: bjp@vd.dk, tlf. 4037 1900
Heidi B. Varbøl: hbv@vd.dk, tlf. 5084 8990
Peter S. Jensen: peje@vd.dk, tlf. 7244 7142

FAGGRUPPEMØDER I BELÆGNINGSOPTIMERING

OBS! De tidligere udmeldte datoer for faggruppemøderne i belægningsoptimering er blevet ændret.

De nye datoer er:
8. maj 2014, Fløng
15. maj 2014, Middelfart
(Erstatter de tidligere udmeldte datoer d. 30. januar og 6. februar).

For at imødekomme både nye som erfarne brugeres behov, vil vi som noget nyt dele dagen op i to spor efter en fælles intro.

Ønsker du at vide mere om møderne er du velkommen til at kontakte Armand Der-Stepanian på mail ads@vd.dk.
 
 
KOMMENDE KURSER

Vejdirektoratet tilbyder skræddersyede kursusløsninger efter kommunernes behov. Det kan ex. foregå som sidemandsoplæring hos Vejdirektoratet eller som heldagskurser hos kommunen.

Datoer for kommende kurser hos Vejdirektoratet

vejman.dk grundkursus
22. januar 2013, København

Læs mere om kurserne her

KUNDEKONSULENTERNE ER TIL FOR DIG

Vejdirektoratets konsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.

Kontakt:

Bent Juhl Pedersen 40 37 19 00 Syd/Vest Danmark

Heidi Borum Varbøl 50 84 89 90 Nord/Øst Danmark

Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning

support.jpg

Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info; servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på
vejman.dk.

vejman.dk support:
Tlf. 7244 3300
e-mail:
vejman.dk@vd.dk

Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i februar 2014. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.

bundbar.jpg

 
Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.