Naviger op
Log på

DECEMBER 2012

  
dec12_vintervej.jpg
Kære læser


En ny servicepakke er på vej til dig fra vejman.dk.
vejman.dk 1.9 servicepakke 4 kommer snart i drift. Servicepakken vil bl.a. indeholde et nyt kortlag til visning af modulvogntogsruter og et til gravetilladelser. Herudover bliver Arealer og Udstyr udvidet med muligheden for at registrere serviceområder.

Hold øje med vejman.dk hjemmesiden.
Her vil vi give besked når servicepakken er i drift, og du vil også her kunne læse mere om hvad pakken indeholder. 
 

 VEJMAN.DK 2012 OG 2013

Året der gik

I lighed med tidligere år har Vejdirektoratet i 2012 oplevet stor stigning i antallet af brugere og kom- muner, der anvender vejman.dk. Det er naturligvis en udvikling, som vi er rigtig stolte af og glade for.
For vejman.dk har det været et travlt og samtidig spændende år, hvor en række efterspurgte funktioner er blevet udviklet.

• En række nye registre, herunder et nyt register til komfortmålinger på cykelstier, er blevet etableret.

• I forbindelse med Vejdirektoratets store matrixdriftsudbud, er der blevet udviklet en række komponenter, som efterfølgende er blevet tilpasset kommunale ønsker.

• I årets løb er en række funktioner blevet forædlet i kortmodulet for at gøre kortet endnu bedre.

• Inden for belægninger er integrationen til belægningsoptimering blevet styrket med bl.a. etablering af et nyt fælles login. Samtidig er det nu muligt at se komfortmålinger, skadespoint og slidlag sammen med de øvrige data i vejman.dk.

• 2012 blev også året, hvor gravetilladelser er blevet markant udbredt blandt kommunerne. Her ved udgangen bruges det allerede af 33 kommuner.

• Som den sidste krølle på halen har vejman.dk fået et nyt look så systemet i dag matcher Vejdirektoratets øvrige design.

Året der kommer

Arbejdet med et detaljeret forslag til udviklingsaktiviteter for 2013 er i fuld gang og fortsætter i løbet af vinteren.
Efter at disse forslag er blevet fremlagt og bearbejdet i den nyetablerede udviklingsgruppe (arbejdet med etableringen af denne gruppe er stadig i proces), vil den endelige udviklingsplan blive offentliggjort på vejman.dk hjemmesiden og i nyhedsbrevet.
Ønsker du yderligere information om 2012 aktiviteter eller 2013 handlingsplan, er du meget velkommen til at kontakte projektleder
Paul Stühler
 

VEJMAN.DK PÅ STATENS VEJNET

dec12_DRI-og-vejman.jpgDet er ønsket, at vejman.dk er til lige så stor glæde og gavn for kommunernes daglige vejdrift, som det i dag er for Vejdirektoratet. Få her inspiration til brugen af vejman.dk.


Henrik Bering er ingeniør, og sammen med fagkoordinator Anders Hauge Rahbek arbejder han i Vejdirektoratets Driftsdivision. Her arbejder de bl.a. med vejman.dk. Vi har spurgt dem, hvordan de bruger vejman.dk i deres arbejde.

Om Driftsdivisionen i Vejdirektoratet

I Driftsdivisionen arbejder der 180 medarbejdere fordelt på fire tjenestesteder: København, Aalborg, Middelfart og Næstved.

Driftsdivisionen har ansvaret for trafikafvikling, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet – i alt ca. 3.800 km. Dette indebærer bl.a. den daglige drift og vedligeholdelse i lokalområderne, vintertjeneste, koordinering af driftsindsatsen, trafikinformation og beredskab samt det overordnede ansvar for vedligeholdelsen af statsvejnettet.

Hvad bruger Driftsdivisionen vejman.dk til?

Anders: ”Vi behandler ca. 10.000 rådighedsansøgninger om året og vi har digitaliseret processen, så hele sagsbehandlingen nu sker i vejman.dk. Vi bruger kortfunktionen (”visning af vejarbejder” VAV) rigtig meget, til at få et overblik over planlagte og igangværende vejarbejder. Fra den 12. december i år modtager vi desuden til-, fra- og færdigmeldinger fra entreprenørerne via SMS. I denne proces er vejman.dk helt central”.
Henrik: ”Vi bruger det nye ”Arealer & udstyr” til registrering af vejinventar f.eks. græs, beplantning, regnvandsbassiner osv. Kort sagt alt det, der ikke er asfalteret. Det blev brugt som mængdegrundlag til driftsdivisionens matrixudbud i foråret 2012 og skal bruges fra 2013 som mængdegrundlag, når der bestilles udførelse af vejdrift hos entreprenørerne”.

Hvilke systemer er I især glade for?
Henrik: ”Kortfunktionen med visualisering af mængderne virker rigtigt godt. Vi er også glade for at have adgang til ældre versioner af ortofotos og kortmateriale, så det er muligt at se, hvordan der så ud ’i gamle dage’”.

Anders: ”Råden over vej og visning af vejarbejde fungerer rigtig godt”.

Hvordan letter vejman.dk jeres arbejde?
Anders: ”Vi har nu ét samlet overblik - vi skal ikke længere ud og hente informationerne flere steder. Vi journaliserer vores ROV i vejman.dk, dermed skal vores sagsbehandlere ikke ind i to systemer”.

Henrik: ”I stedet for at slå op i tabeller med besværlige søgninger på vejnr. osv. kan alting vises på kortet, og det er muligt, med få klik, at summere de viste mængder. Arbejdet er også blevet lettere ved, at flere divisioner bruger vejman.dk til at vise deres data. På den måde kan vi kombinere Driftsdivisionens data med f.eks. myndighedsdata (f.eks. adgangsret) eller VAV”.

Sparer det tid og penge at bruge vejman.dk?
Henrik: ”Der er opnået en stor årlig besparelse i forbindelse med matrixudbuddet. Dette skyldes bl.a., at vi har fået et bedre kendskab til mængderne. En del af besparelsen kan direkte henføres til det nye ”Arealer & udstyr” i vejman.dk.

Systemet er meget brugervenligt, så i dagligdagen sparer vi tid ved, at brugerne nemt kan finde rigtigt mange data via kortet”.

Anders: ”De optimerede sagsgange giver en kortere sagsbehandlingstid og dermed sparer vi ressourcer. Vi har et bedre oveblik over planlagte og igangværende vejarbejder, og det giver meget bedre mulighed for at udpege konfliktende arbejder og dermed bedre mulighed for at koordinere vejarbejder”.
 

 dec12_HSDx4.jpg

 BÆREVNEMÅLINGER: DATA I VEJMAN.DK & BESØG FRA UDLANDET

Nyt register til data fra bæreevnemålinger (HSD) i vejman.dk

HSD’en, som der var portræt af i nyhedsbrevet i august, er Vejdirektoratets hurtigtkørende bæreevnemåler. Det er en lastbil, der måler, hvordan vejen bevæger sig under bagakslens belastning - denne bevægelse omregnes derefter til et bæreevneindeks. Disse data viser, hvor på vejnettet, der er relativt stærke og svage områder.

I forbindelse med den nye vejman.dk servicepakke 4, vil der blive mulighed for at registrere bæreevnemålingsdata fra HSD’en i vejman.dk.

Data ajourføres i vejman.dk af Vejdirektoratet via Jobkøen.

I kortmodulet er der tilføjet lag til at vise bæreevnemålingsdata under Drift - Belægninger. På release dagen er der dog endnu ikke lagt data ind.

Besøg af udenlandske High Speed Deflectograph’er

Én dansk og tre udenlandske HSD målebiler kalibrerede deres udstyr op mod hinanden, da Vejdirektoratet fik besøg fra Polen, Italien og Sydafrika.

Da Vejdirektoratets HSD er den eneste i Danmark af slagsen, var det med stor spænding, at man så frem til at få besøg fra de andre lande, da det gav mulighed for at lave test af Vejdirektoratets målemetoder og sammenligne data. Dette er med til at sikre, at Vejdirektoratets HSD fortsat foretager korrekte målinger.

Målingerne foregik på to forsøgsstrækninger; den ny-asfalterede Slagelse Omfartsvej samt en landingsbane på Flyvestation Værløse. Den sydafrikanske HSD foretager målinger i den ”modsatte” side af vejen, så det er bedst med et lukket område.

Endvidere ønskede man også at teste HSD’erne på en våd vej for at finde ud af, præcist hvor tør en vej egentligt skal være, før den kan måles af HSD’en. I den anledning kom det lokale brandvæsen med deres sprøjter og agerede regnvejr for de 4 biler på Flyvestation Værløse.


Læs mere om HSD’en og bæreevnemålinger på Vejdirektoratet.dk

TRÆNGSEL PÅ VEJFORUM 2012

Vejforum 2012 satte endnu engang deltagerrekord med 1041 deltagere - én mere end sidste år.

I år bød Vejforum på 46 udstillinger, 8 parallelsessioner, 85 foredrag, 10 workshops samt en plakatsession. Så efter to dage er man godt fyldt op med ny viden og nye kontakter.

Vanen tro var Vejdirektoratet også på plads i udstillingen, hvor mange interesserede lagde vejen forbi vores stand og fik en snak med Bent og Heidi.

Vi havde i år en quiz med fokus på årstidens hvide pletter, termografiske målinger og glatførestationer. Det var utrolig positivt at se, at stort set alle, havde styr på deres hvide pletter.
 
Vinder af quizzen blev: Nicoline Mia Varberg fra Gentofte Kommune
Tillykke til Nicoline, vi sender dig en Happy Day Smartbox.


 
dec12_kalender.jpgKOMMUNEWORKSHOP 2013

Forberedelserne til Kommuneworkshoppen 2013 er i fuld gang.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen

Datoen for Kommuneworkshoppen er torsdag d. 7. marts 2013 og den afholdes, ligesom i 2012, på Ledernes Konferencecenter ved Odense. Det forventes at invitationerne udsendes ultimo januar 2013, så hold øje med din indbakke.

I november måned udsendte vi en interessetilkendegivelse, for at finde ud af hvilke områder kommunerne ønsker at høre om. Med over 200 svar fra trafikmedarbejdere i landets kommuner har vi fået et rigtigt godt grundlag til at udforme endnu et spændende program.
Der kommer løbende information om den kommende workshop på kommuneworkshoppens hjemmeside
.

 
 DIADEM

DIADEM gik i luften pr. 31. oktober 2012. I skrivende stund har 35 vejman.dk kommuner via CVF stillet vejoplysninger til rådighed for DIADEM.

Se kommunerne her

Læs mere om CVF og DIADEM her

Har du spørgsmål til, hvorledes din kommune kommer med, så kontakt vejman.dk supporten. Se kontaktoplysninger i supportfeltet længere nede i nyhedsbrevet
.

 
DATOER TIL GIS-WORKSHOP OG FAGGRUPPEMØDER

Der afholdes workshop i GIS:
København d. 15. januar (alt optaget)
Middelfart d. 23. januar (ledige pladser)

Der afholdes kursus i belægningsoptimering:
Den 10. januar 2013 i Middelfart (få ledige pladser)

Der afholdes faggruppemøder i belægningsoptimering:
Middelfart d. 31. januar
København d. 7. februar
De resterende datoer til faggruppemøder kommer på vejman.dk hjemmesiden inden jul.

 
dec12_paa_gensyn.jpg
LÆSERUNDERSØGELSE AF NYHEDSBREVET


Her i efteråret har vi gennemført en læserundersøgelse med det formål, at kunne give jer alle endnu bedre, mere målrettet og interessant information om vejman.dk og relaterede services og systemer.

Langt størstedelen af jer er rigtig godt tilfredse med nyhedsbrevets nuværende form og indhold, og et par af jer er også kommet med nogle gode forslag, som vi vil tage til os.

Vi vil gerne takke alle, der har taget sig tid til at svare på undersøgelsen.

Vi vil ved samme lejlighed ønske alle vores læsere en rigtig god jul og et godt nytår.

 
KUNDEKONSULENTERNE ER TIL FOR DIG

Vejdirektoratets konsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.

Kontakt:

Bent Juhl Pedersen 40 37 19 00 Syd/Vest Danmark

Heidi Borum Varbøl 50 84 89 90 Nord/Øst Danmark

Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info; servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk.

vejman.dk support:
Tlf. 7244 3300
e-mail:
vejman.dk@vd.dk

Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer medio februar. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 


 
Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.