Naviger op
Log på
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

August 2015

Kære læser

Vi håber alle har haft en dejlig sommer og er klar til et fantastisk efterår.

Vi glæder os meget til at se dig til vejman.dk årsmødet i oktober. Det kan du naturligvis læse meget mere om i dette nyhedsbrev. Derudover kan du læse om hvordan det går med det nye og mere brugervenlige uheldsmodul, ét år efter det blev sat i drift.

Du kan også læse mere om den videreudvikling vejman.dk står overfor.

Rigtig god fornøjelse.

Husk vejman.dk årsmøde 2015

vejman.dk årsmøde
Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 8. oktober 2015, hvor vejman.dk holder årsmøde på Hotel Nyborg Strand.

Årsmødet er vanen tro en anledning til at mødes og udveksle erfaringer med andre brugere af vejman.dk fra kommuner og fra Vejdirektoratet.

Dagen bliver sammensat af forskellige faglige indlæg og spændende workshops samt en udstilling, hvor du får rig mulighed for at stille spørgsmål og få en god snak med Vejdirektoratets fagfolk.

Invitationerne bliver sendt ud i uge 37 til alle vejman.dk kommuner. Samtidigt bliver der åbnet for tilmelding på hjemmesiden.
Programmet for dagen kan du dog allerede finde på vejman.dk hjemmesiden i starten af september. 

Omlægning af administrative oplysninger på baggrund af stigruppens arbejde

Det nye kortmodul
vejman.dk videreudvikles løbende, med henblik på at opfylde brugernes behov. I 2014 har Vejdirektoratet derfor, i samarbejde med en række kommuner, arbejdet hen imod en forbedret model for registrering af administrative oplysninger i vejman.dk.

Omlægningen har sit udspring i vejman.dk Udviklingsgruppen, samt fra det generelle standardiseringsarbejde vedrørende vejdata. Arbejdet herfra, resulterede i foråret i et projekt, som har til formål at planlægge og gennemføre de nødvendige udviklingsmæssige opgaver i vejman.dk og relaterede programmer.

Læs hele artiklen på vejman.dk

Status ét år efter: Uheldsmodulets børnesygdomme stort set udryddet

En ny og mere brugervenlig version af vejman.dk's uheldsmodul blev sat i drift for lidt over et år siden.

Dengang dukkede der desværre en række børnesygdomme op. Siden da har Vejdirektoratet arbejdet målrettet på at få dem ryddet af vejen, og nu er det stort set lykkedes. Desuden er kvadratnet også kommet med igen.

Læs artiklen på vejman.dk

Stedfæstelse af uheld

Stedfæstelse af trafikuheld er en vigtig del af grundlaget for at kunne arbejde effektivt med trafiksikkerhed og sikre den rigtige prioritering.

Stedfæstelse af uheld foregår ved at supplere politiets ulykkesoplysninger med oplysninger om placeringen på vejnettet i form af et administrativt vejnummer, en vejdel og gerne også en kilometrering eller stationering samt evt. husnummer. Vejnummer og stationering er nødvendig for at kunne udpege sorte pletter eller grå strækninger på vejnettet.

Stedfæstelsen foregår i trafiksikkerhedsmodulet i vejman.dk, hvorved x- og y-koordinater tilknyttes uheldet, så man direkte kan se hvor uheldene sker. Man får således ikke kun en samlet udskrift fordelt på vejnumre, men man får også vist de enkelte ulykker på et kort over kommunen.

Problemer udpeges ved hjælp af sortpletanalyser og trafiksikkerhedsinspektioner
Kortene er nyttige, når man vil have et overblik over uheldssituationen i kommunen og de kan ligeledes hjælpe kommunen med at prioritere trafiksikkerhedsarbejdet hvad angår sorte pletter og grå strækninger. Sortpletanalyser er en kendt metode til at afdække problemer i vejkryds.

På tilsvarende måde er trafiksikkerhedsinspektioner en metode til at afdække vejtekniske årsager til trafikulykker på en given vejstrækning. En trafiksikkerhedsinspektion kan begrænses til en delmængde af alle de forhold, der har indflydelse på trafiksikkerheden. Derved er der i vejbestyrelsen mulighed for at prioritere indsatsen med et eller flere af de lokale forhold, som har størst betydning for trafiksikkerheden. Disse forhold er typisk vejens sikkerhedszone, overgange mellem land og by, krydsningspunkter og oversigtsforhold.

Effekten af trafiksikkerhedsindsatsen
Ved at sammenligne kort for forskellige perioder er det også muligt, at følge op på, om trafiksikkerhedsindsatsen har virket. De steder kommunen har sat ind med foranstaltninger, skulle efterfølgende ikke optræde som uheldsbelastede lokaliteter.

Vejdirektoratet har stor erfaring i såvel stedfæstelse af ulykker som trafiksikkerhedsinspektioner.
Vi udfører gerne stedfæstelse at ulykker for andre vejbestyrelser, og vore uddannede trafiksikkerhedsrevisorer står ligeledes til rådighed med rådgivning om og gennemførelse af trafiksikkerhedsinspektioner.

Læs mere om hvad vi tilbyder indenfor trafiksikkerhed i produktbladet eller kontakt din kundekonsulent.

Nyt fra TDC vedrørende graveansøgninger

Ny vejlov
Den 16. august lancerede TDC en ny version af deres GAS system (version 3.1.0.).

Dette betyder, at TDCs ansøgninger nu lever op til kravene i den nye vejlov. I den nye version har TDC nemlig implementeret koordinationsfelterne "Ja/Nej" inkl. feltet "Koordinationsoplysninger" til uddybende bemærkninger.
TDC har endvidere implementeret beskedfunktionen, som gør det muligt for sagsbehandleren at sende beskeder samt filer til GAS. Vejmyndigheden behøver derfor ikke længere at afvise sagen, hvis TDC har glemt at vedhæfte filer.

For de graveansøgninger, vejmyndighederne modtager fra TDC, betyder det, at de nu lever op til de samme krav som der er, hvis en ansøgning oprettes via virk.dk eller på Vejdirektoratets ansøgningsportal rov.vd.dk.

Det vil sige at følgende oplysninger altid vil være med:
• Ledningsejer
• Ansøger
• Tværprofilelement
• Arbejdets art
• Ledningsnetsdel
• Ledningstype

Endvidere vil TDC nu også kunne sende graveansøgninger med udførelsesmetoden "Styret underboring/gravning" samt ledningsnetsdelen "Hoved- og stikledning".

Fordelagtig midlertidig løsning
Endelig arbejder TDC med at udvide kortudpegningsmulighederne, således at graveansøgninger, der kommer fra GAS i højere grad bliver stedfæstede, samt stedfæstes mere præcist.
Løsningen forventes at være klar til brug i november. Da TDC ved, at det er et stort ønske hos vejmyndighederne at sagerne er stedfæstede, har de indtil november implementeret en midlertidig løsning. I den midlertidige løsning vil sagerne, i de fleste tilfælde, blive stedfæstede ved modtagelsen i vejman.dk på baggrund af det administrative vejnummer og husnummer, som TDC angiver på sagen.

Såfremt du har spørgsmål kan du kontakte TDC på Vejmyndigheder@tdc.dk

Kurser og Arrangementer

Temadag om funktionskontrakter
Der er kun få ledige pladser tilbage til temadagen, som foregår onsdag den 16. september 2015 i HUSET i Middelfart.
Skynd dig at tilmelde dig hvis du er interesseret.
Læs mere og tilmeld dig på www.asfaltindustrien.dk/temadag

vejman.dk årsmøde 2015
Årsmødet foregår torsdag d. 08. oktober 2015 på Nyborg Strand.

Grundkursus i vejman.dk
Der vil afholdes grundkursus i vejman.dk tirsdag d. 15. september 2015 i Vejdirektoratet Middelfart
Læs mere om kurset og tilmeld dig på vejman.dk

Kursus i vejman.dk/belægningsoptimering
Der vil afholdes kursus i Belægningsoptimering onsdag d. 30. september 2015 i Vejdirektoratet Skanderborg
Læs mere om kurset og tilmeld dig på vejman.dk

Kundekonsulenterne er til for dig
Vejdirektoratets kundekonsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.

Kontakt:
Bent Juhl Pedersen 40 37 19 00

Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten på:
Tlf.: 7244 3300

Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning

Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i oktober 2015. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
Vejdirektoratet - Niels Juels Gade 13 - 1022 København K - Telefon 7244 3333
 
 
 
 
 
 
Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.