Naviger op
Log på


 AUGUST 2013


aug13_sommerbillede_270.jpg
Kære læser


Vi håber, du har haft en dejlig sommer og er mødt på arbejde med fornyet energi.

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse lidt om vejman.dk årsmøde, om forsinkelsen af det nye uheldsmodul, et portræt af en måler samt et tema om de vinterforberedelser, som Vejdirektoratet allerede er i gang med.

Du kan også læse kort om årets afholdte faggruppemøder i gravetilladelser og om det næste planlagte grundkursus i vejman.dk.
 
 

HUSK VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2013

Sæt kryds i kalenderen d. 10. oktober 2013, hvor vejman.dk holder årsmøde på Hotel Nyborg Strand.

Årsmødet er en anledning til at mødes og udveksle erfaringer med andre brugere af vejman.dk fra kommuner og Vejdirektoratet.
 
Dagen bliver som de tidligere år sammensat af forskellige indlæg og workshops samt en udstilling, hvor du kan spørge ind til de enkelte produkter.

Du vil i slutningen af august kunne læse mere om tilmeldingsprocessen på hjemmesiden og i starten af september vil der desuden blive sendt invitationer ud til alle vejman.dk kommuner.

 
NYT MODUL TIL STEDFÆSTELSE AF UHELD

aug13uheldsmodul_270.jpg
Vejdirektoratet har igennem 2013 arbejdet intensivt på et nyt modul til stedfæstelse af uheld i vejman.dk.
I henhold til de oprindelige planer, skulle modulet sættes i drift i september måned i år.

Vi har dog måtte konstatere, at kompleksiteten i det nye modul, specielt omkring kontroller, er noget større end i vores sædvanlige moduler. På denne baggrund er det besluttet, at udskyde idriftsættelsen af det nye modul til omkring årsskiftet 2013/2014.

Test af det nye modul startede inden sommerferien og med den nye tidsfrist er der en væsentlig bedre mulighed for at kvalitetssikre modulet, inden det kommer i drift.

Det nye modul "stedfæst uheld på kort" vil dog blive præsenteret på årsmødet 2013.  

 aug13_gravetillad_555.jpg

FAGGRUPPEMØDER OM GRAVETILLADELSER

Årets møder omkring gravetilladelser i vejman.dk blev afholdt i maj og juni. Møderne fandt sted i Middelfart, Næstved og Aalborg.

Foruden repræsentanter fra Vejdirektoratet, var der deltagere fra én havn og 32 kommuner, som benytter vejman.dk.

Ligesom sidste år var møderne en kombination af sektorrettet orientering fra Vejdirektoratet efterfulgt af erfaringsudveksling i forbindelse med behandling af gravetilladelser i vejman.dk.

Vejdirektoratet lagde ud med indlæg om vejregler og den kommende håndbog om afmærkning af vejarbejder. Herefter var der en livlig fælles diskussion da det kom til erfaringsudvekslingen. Vejdirektoratet fik nogle rigtig gode råd med hjem om, hvor der kan sættes ind med forbedringer. Dette arbejdes der nu videre med.

Fra Vejdirektoratets side ser vi allerede nu frem til næste års møder, som afholdes til foråret. Her forventer vi bl.a. at komme ind på aktiviteterne, der foregår omkring Det strategiske Vejnet.

Har du ikke allerede hørt om Det Strategiske Vejnet finder du information
her.

 


aug13_esbjerg_logo_270.gif
ESBJERG KÆMPER MED GAMLE DATA
Erfaringer fra landinspektør Jeppe Eskild Damgaard Nielsen, Esbjerg Kommune

Jeppe er landinspektør i Esbjerg Kommune og sidder bl.a. med vejadministration samt vejregistret og har det juridiske ansvar herfor.

Læs hele artiklen på vejman.dk

Jeppe arbejder i Esbjerg Kommune i Vej & Trafik afdelingen. De er 22 ansatte, hvoraf ca. 6 personer benytter vejman.dk. I Esbjerg Kommune bor der 115.000 personer på et areal på 795 km2. Kommunen har ca. 1.500 km offentlig vej.

 

 aug13-portraet_af_en_maaler03_270.jpg
EN MÅLETEKNIKER MED FART PÅ…


Henrik Pedersen har arbejdet som måletekniker i Vejdirektoratet i 6 år. Han har en asfaltør-uddannelse og har tidligere arbejdet hos en kommune.

Henriks primære opgaver består i at lave hovedeftersyn og vurdere belægninger i forbindelse med kommunale asfaltudbud.

Læs hele artiklen på Vejdirektoratet.dk/raadgivning
 
 
SOLRØD KOMMUNE TÆNKER LANGSIGTET MED STRATEGIRAPPORTER
Interview med ingeniør Lars Würtz, teamleder for team VEJ og GIS i Solrød Kommune

Fra 2008 og frem har Solrød kommune investeret mange ressourcer i at ajourføre vejdata, efter kommunen i 2008 fik udarbejdet deres første strategirapport for årene 2008-2013. Rapporten lagde op til, at man skulle øge ressourcerne til årlig renovering af de offentlige veje fra 1,2 mio. kr. til 3 mio. kr. for mest optimalt at sikre kommunens vejkapital.

Nu har kommunen fået udarbejdet to nye rapporter.

Læs hele artiklen på Vejdirektoratet.dk/raadgivning


Lars arbejder i Teknik & miljø – Team Vej og GIS i Solrød Kommune. De er 6 ansatte i teamet.
I Solrød kommune bor der 21.000 personer på et areal på 40 km2. Kommunen har i alt 103 km offentlig vej og ca. 70 km privat fællesvej.

 


 aug13_vejsalt_270.jpg
VEJSALT – FÅR DU DET DU BETALER FOR?


Efter en dejlig varm sommer i Danmark er det allerede nu tid til at tænke på den kommende vintersæson.

Når du eller din kollega skal bestille salt, bør I overveje at få et akkrediteret laboratorium til at undersøge kvaliteten af det salt, I får leveret.

På Vejdirektoratets akkrediterede laboratorium ser vi bl.a. på, om saltet er rent – altså om det er fri for f.eks. stumper af sækkelærred. Prøverne sigtes også for at finde frem til saltets kornstørrelse og bliver tørret i tør-ovne for at se, hvor meget vand de indeholder.

Vejdirektoratet har oplevet, at det indkøbte vejsalt ikke altid lever op til den lovede kvalitet. Dette kan i værste fald give trafiksikkerhedsmæssige problemer pga. nedsat effekt. Det kan også medføre, at der skal bruges større mængder salt end ellers nødvendigt.

Hvis laboratorieundersøgelsen viser, at saltets kvalitet ikke svarer til det aftalte, har du med rapporten gode muligheder for at foretage de nødvendige foranstaltninger og ofte kan du få nedslag i prisen hos leverandøren.

 
Vil du vide mere om kvalitetsundersøgelserne af salt kan du kontakte geolog Ole Kisum på tlf. 7244 7178 eller oki@vd.dk.

 


aug13_maalestation.jpg
VINTERFORBEREDELSE

Glatførestationer, der er placeret korrekt ved de ”hvide pletter” på vejen giver kommunerne og Vejdirektoratet nøjagtige og lokale vejmeldinger til brug i vinterindsatsen. Data fra målestationen registreres direkte i VejVejr og hjælper dermed vintervagten til hurtigt at kunne prioritere og håndtere glatførebekæmpelsen.

Læs hele artiklen på Vejdirektoratet.dk/raadgivning

 

 


aug13_vinterforberedelse_270.jpg
GRATIS VINTERTJENESTE – MODEL 0


Husk at Vejdirektoratet tilbyder gratis orientering til landets kommuner, når der igangsættes glatførebekæmpelse på nærliggende statsveje.

Orienteringen foregår i form af en SMS eller via et opkald fra en telefonrobot. Orienteringen indeholder information om udkald til saltning eller snerydning på statsvejene.

Du kan læse mere om mulighederne inden for vintertjenesten på: Vintervagt – få en effektiv aftale.

Du er også meget velkommen til at kontakte:
Tine Damkjær på telefon 7244 3439 eller tida@vd.dk

 

 aug13_kantpaele_270.jpg
REGISTRERING AF KANTPÆLE


Hovedlandeveje og andre rutenummererede veje skal have kantpæle med kilometrering og vejens administrative nummer påført.

Viste du at…
man i vejman.dk modulet ”Arealer og udstyr” kan registrere og holde rede på bl.a. udstyr langs vejene. Dette gælder alt fra bænke og skilte til kantpæle.

Har I brug for at få indmålt og registreret udstyr eller ønsker I blot en snak om, hvad modulet kan bruges til – så kontakt din kundekonsulent.

Bent Juhl Pedersen på tlf. 4037 1900 eller bjp@vd.dk
Heidi Varbøl på tlf. 7244 7148 eller hbv@vd.dk
  

 

 


 

KOMMENDE KURSER

Datoer for kommende kurser

Grundkursus (kun få pladser tilbage)
11. september 2014, Middelfart

Belægningsoptimering
20. november 2013, Middelfart
27. november 2013, København

Læs mere om kurserne her
 

 
KUNDEKONSULENTERNE ER TIL FOR DIG

Vejdirektoratets konsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.

Kontakt:

Bent Juhl Pedersen 40 37 19 00 Syd/Vest Danmark

Heidi Borum Varbøl 50 84 89 90 Nord/Øst Danmark

Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning
 

 


 Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info; servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk.

vejman.dk support:
Tlf. 7244 3300
e-mail:
vejman.dk@vd.dk

Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i oktober. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.

 Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.