Naviger op
Log på
​​​

AUGUST 2012

  
Kære læser

Vi håber, at du har nydt ferien og er klar til at tage fat igen. Vi sender dig her nyhedsbrevet for august og glæder os til at se dig til vejman.dk årsmødet i oktober.

I løbet af september modtager du en egentlig invitation til årsmødet, men det er muligt at tilmelde dig fra tirsdag den 4. september kl. 9.00 på
vejman.dk

Her kan du også se det foreløbige program. Har du spørgsmål til årsmødet, er du velkommen til at kontakte Mie Sidenius Nielsen på mies@vd.dk. 
 
 

 OBS! UREGELMÆSSIG DRIFT TORSDAG
DEN 13. SEPTEMBER 2012

Vejdirektoratet skifter internetudbyder og dette medfører bl.a., at vi skifter de offentlige IP-adresser. Dette sker torsdag den 13. september kl. 12:00, hvor Vejdirektoratets firewalls vil blive afbrudt.

Det betyder, at stort set alle Vejdirektoratets it-systemer holder op med at virke. Herunder også f.eks. vejman.dk, Central Vej og sti Fortegnelse, WebGT og MASTRA. Vi regner med at vores firewalls er oppe at køre igen i løbet af ca. ½ time, men der vil være en del efterdønninger, så vi kan ikke være sikre på at være fuldt funktionsdygtige før kl. 15:00.
 
Den 13. september skal sagsbehandlere af grave- og rådighedssager endvidere være opmærksomme på, at man ikke kan redigere og gemme oplysninger på sagerne, herunder gennemføre tilstandskift, fra kl. 10:00.

Det vil være muligt at søge og se indholdet på sagerne frem til kl. 12.00, hvor vi skifter IP-adresser.
 

 
HJØRRING SÆTTER STRØM TIL RINGBINDENE

Siden konverteringen til vejman.dk/ gravetilladelser ved årsskiftet har de tilsynsførende i Hjørring Kommune brugt iPad ude i marken. Selve konverteringen gik godt, og alle har taget godt i mod det nye digitale arbejdsredskab.

”Det letter arbejdet betydeligt, når man ikke skal slæbe en masse ringbind med rundt i landet, skrive notater på papir, for derefter at føre informationerne over på Pc’en.
Man sparer en sagsgang, når man kan skrive direkte ind i gravetilladelserne via browseren. Og der skal ikke engang installeres nyt software”, fortæller Rasmus Rask Jensen, der er vejingeniør i Hjørring Kommune.

Via iPad’en har den tilsynsførende adgang til alle gravetilladelser og det giver et langt bedre overblik. Og skulle den tilsynsførende støde på gravearbejde, når han er på tilsyn, så kan han nemt slå op i vejman.dk/gravetilladelser og se om der er givet tilladelse.

”De enkelte tilladelser behandles stadig på kontoret i kommunen, men skulle der være en hastesag, som vi ikke har nået på kontoret, kan den tilsynsførende give tilladelse via iPad’en. Hvis altså der ikke er tale om teknisk komplicerede ansøgninger”, siger Rasmus Rask Jensen.

Du kan høre mere om erfaringerne fra Hjørring Kommune på vejman.dk årsmøde.
 

 VEJOPLYSNINGER VED BOLIGHANDLER KOMMER FRA VEJMAN.DK

I oktober 2012 forventer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) at lancere en selvbetjeningsløsning, hvor man kan rekvirere en Ejendomsdatarapport med ca. 50 oplysninger fra det offentlige til brug for ejendomshandel. Løsningen, som benævnes DIADEM (DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel), er rettet mod borgere og virksomheder.

På vejområdet har DIADEM valgt at anvende CVF (den Centrale Vej og stiFortegnelse) til bestemmelse af en ejendoms adgangsforhold til det offentlige vejnet. Oplysningerne i CVF opdateres og ajourføres fra vejforvaltningssystemerne herunder vejman.dk

Det nye er, at der nu også overføres oplysninger om vejens geografiske forløb i form af koordinater for vejmidten til CVF, og at kommunen skal overføre sin fortegnelse over private fællesveje og private fællestier i byer og bymæssige områder til CVF.

Du kan læse mere om løsningen på
www.cvf.dk

 

KAN VEJEN BÆRE DET?
Portræt af Vejdirektoratets High Speed Deflectograph (HSD)

HSD’en er Vejdirektoratets hurtigtkørende bæreevnemåler. Det er tale om en lastbil med en container bag på, og på en målebom i containeren er der monteret såkaldte Doppler-lasere. Disse lasere måler, hvordan vejen bevæger sig under bagakslens belastning, og denne bevægelse omregnes til et bæreevneindeks. HSD’en vejer 10 tons på bagakslen, det vil sige, at det er en standardaksel, når det gælder dimensionering (ifølge de danske vejregler).

Effekt
Bæreevnemålinger fra HSD’en giver et hurtigt og pålideligt overblik over vejens strukturelle tilstand, og bruges til at udpege de steder på vejnettet, der har god eller ringe bæreevne. De svage steder kan efterfølgende måles med faldlod for mere detaljerede oplysninger, såsom forstærkningsbehov.

HSD’en er med til at gøre vejvedligeholdelsen mere professionel, dvs. at sikre at ressourcerne bruges optimalt. Det er billigere at forebygge begyndende nedbrydning af en vej, end at skulle reparere den.

Udstyret er hurtigt kørende!
HSD’ens normale målehastighed er 80 km/t og derfor er den særdeles velegnet til landeveje. For at få valide data, må målehastigheden dog mindst være 40 km/t. Derfor er HSD’en ikke velegnet til mindre veje eller veje i byerne.

Læs mere om HSD’en og vores andre
køretøjer og målinger (pdf)
 

 
KENDER DU TRAFIKMAN?

Giv trafikanterne overblik over trafiksituationen døgnet rundt med TrafikMan!

TrafikMan er et onlinebaseret program, der hjælper dig til nemt og hurtigt at indberette alt, hvad der har indflydelse på trafikken og fremkommeligheden i din kommune.
Med TrafikMan får du:
  • hurtig og præcis formidling af vej- og trafikmeldinger til trafikanterne
  • øjeblikkelig udsendelse af meldinger til relevante medier og berørte trafikanter
  • automatiseret information direkte fra trafik- og vejmyndighederne ud til borgerne døgnet rundt
  • overblik over den samlede trafiksituation
  • Integration af informationen på kommunens egen hjemmeside og relevante regionale trafikportaler.
Læs mere om på vejdirektoratet.dk TrafikMan
eller kontakte Helene C. Kærsgaard på hck@vd.dk eller 7244 3416.
 
  


AKTUELLE KURSEROptimér dit arbejde med vejman.dk ved at deltage på et kursus og få den nyeste viden om systemets funktioner og muligheder. De næste kurser er:

Grundkursus i vejman.dk: 11. september
Referencesystemer – ajourføring: 18. september
Tværprofil – ajourføring: 25. oktober

Du kan se alle vores kurser og
tilmelde dig her

Som udgangspunkt afholdes alle kurser i Vejdirektoratets lokaler, men hvis der er flere deltagere fra samme kommune eller nabokommuner, kan vi også afholde kurset i jeres egne lokaler.
Du er altid velkommen til at kontakte vores kundekonsulenter, hvis du har et ønske om et konkret kursus (se telefon og mail-adresser nedenunder).

 
FAGGRUPPEMØDER

Pga. vinterferie har vi ændret datoerne for faggruppemøder i vejman.dk/belægningsoptimering:

Vest: (Middelfart): torsdag d.31. januar 2013 (i stedet for d. 21. februar)

Øst (Fløng): torsdag d. 7. februar 2013 (i stedet for d. 28. februar)

Du kan
tilmelde dig her
 

 
KUNDEKONSULENTERNE ER TIL FOR DIG

Vejdirektoratets konsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.

Kontakt:

Bent Juhl Pedersen 40 37 19 00 Syd/Vest Danmark

Heidi Borum Varbøl 50 84 89 90 Nord/Øst Danmark

Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info; servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk.

vejman.dk support:
Tlf. 7244 3300
e-mail:
vejman.dk@vd.dk

Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer ultimo oktober. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 


 
Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.