Naviger op
Log på
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

April 2015

Kære læser

I denne udgave af nyhedsbrevet kan du bl.a. læse om, hvordan brugen og antallet af brugere af vejman.dk stiger og stiger.

Du kan også læse om den seneste opdatering af vejman.dk, om de første erfaringer med bølge 3 og om faggruppemøderne for belægningsoptimering, der netop er blevet afholdt.

Rigtig god fornøjelse.

Brugen af vejman.dk stiger

Der bliver flere og flere brugere af vejman.dk. Siden 2010 er det kun gået én vej og det er opad, både i kommunernes og i Vejdirektoratets anvendelse af vejman.dk.

Samlet set er det gennemsnitlige antal af navngivne brugere pr. måned steget fra lige under 300 i 2010 til over 800 i 2014. Det er en udvikling, vi er rigtig glade for og trenden ser ud til at fortsætte. Således tyder alt på, at vi i 2015 runder 1.000 brugere pr. måned.

Vores statistikker viser også, at hver enkelt bruger anvender vejman.dk oftere i dag end for 4 år siden. Med et stigende antal brugere som anvender vejman.dk mere og mere, kan vi konstatere, at vejman.dk er inde i en rigtig positiv udvikling.

vejman.dk årsmøde – interessetilkendegivelse

vejman.dk årsmøde
vejman.dk årsmøde 2015 afholdes den 8. oktober på Hotel Nyborg Strand.

Vi er i fuld gang med at planlægge dagen, og vil rigtig gerne have dine input!

Via en interessetilkendegivelse kan du hjælpe os med at udvælge, hvilke emner der skal på årets program. Hvis du deltog i årsmødet 2014, vil du automatisk modtage interessetilkendegivelsen på mail. Der vil desuden være et link til spørgeskemaet på vejman.dk's hjemmeside fra starten af maj.

Vi håber, så mange brugere som muligt vil prioritere jeres interesser, så vi kan få sam-mensat det bedst mulige program for dagen.

Du kan læse mere om årsmødet på vejman.dk's hjemmeside her.

Opdatering af vejman.dk marts 2015

vejman.dk - Opdateringer i Belægningsoptimering
Tirsdag d. 24 marts 2015 blev vejman.dk senest opdateret.

Opdateringen har været noget tid undervejs og indeholder ikke så mange synlige forbedringer, som ved tidligere opdateringer. Gennem en længere periode har vi dog haft et behov for at omlægge en række tekniske komponenter. Denne omlægning er med den seneste opdatering afsluttet og vores tekniske miljø fremstår nu opdateret med en række nye teknologier.

Afslutningen af denne opgave betyder samtidig, at vi atter kan fokusere på at forbedre vejman.dk i forhold til brugernes ønsker.

Der er i forbindelse med den nye version blevet plads til et par enkelte forbedringer og nyheder. En af disse er adgang til kvadratnettet, som du kan læse mere om i næste artikel.

Yderligere oplysninger om indholdet i den nye version kan ses her.

Trafiksikkerhed udvidet med kvadratnets-applikationen

I forbindelse med omlægningen af uheldsstedfæstelse til det nye trafiksikkerhedsmodul ultimo 2014, lykkedes det ikke at få kvadratnets-applikationen med i den pakke, der blev sat i drift.

Efterfølgende har vi derfor arbejdet intensivt på at genetablere de muligheder, der lå i kvadratnets-applikationen. Dette arbejde har nu båret frugt, og i forbindelse med den opdatering vi netop har gennemført, kunne vi atter åbne op for en revideret udgave af kvadratnets-applikationen - nu integreret med de øvrige komponenter i trafiksikkerhedsmodulet.

Med kvadratnets-applikationen kan man på en visuel og enkel måde få overblik over de områder, hvor der sker mange uheld. Applikationen præsenterer data ved, at jo mørkere et kvadrat er, desto flere uheld forekommer der. Det eksakte antal uheld kan ses ved at klikke på kvadratet. Man kan efterfølgende analysere uheldsdata for de enkelte kvadrater.
Ledningsgrav

Første erfaring med bølge 3

Ny vejlov
Den 1. december 2014 gik 3. bølge af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi som bekendt i drift. Det betød nye indgange til at søge om gravetilladelser og råden over vej. Alt i alt en klar forbedring på trods af børnesygdomme, lyder det fra en af brugerne.

Det nye system adskiller sig markant fra det tidligere system WebGT. Blandt andet skal ansøgerne i dag have et NemID for at kunne oprette ansøgninger, færdigmelde og søge om forlængelse. Derudover bliver ansøgerne nu ført igennem et trinforløb, som hele tiden orienterer dem om, hvorvidt ansøgningen har tilstrækkelige data.

Læs hele artiklen om første erfaring med bølge 3 her.

Uundværligt med ny viden

Sådan lød det fra en af deltagerne, da Vejdirektoratet for 21. gang holdt sin årlige workshop for landets kommuner. Der blev diskuteret alt fra ny vejlov til højresvingsulykker og asfalttyper.

Mere end 230 vejfaglige medarbejdere, og heraf over 200 deltagere fra 68 kommuner spredt over hele landet, var med på Kommuneworkshoppen i Kolding den 12. marts 2015. Dagen bød på en blanding af udstilling, faglige oplæg og debatter og spredte sig over mange forskellige vej- og trafikfaglige emner.

Blandt andet kunne kommunerne høre om adfærdskampagner ved vejarbejder, hvordan man kan gøre det mere sikkert for fodgængere at krydse vejen, og hvorfor det er vigtigt at registrere oplysninger om ulykker.

Bluespots
Det sidste var John Fogh fra Trafik og Vej i Haderslev Kommune særligt interesseret i. Han har været med på Kommuneworkshoppen hvert år de sidste otte år.

"Det er uundværligt med al den nye viden, jeg får her. Jeg arbejder med at registrere de uheld, der sker i kommunen, så det er vigtigt for mig at være opdateret på de nyeste systemer og måder at registrere på. Når jeg kommer på Kommuneworkshoppen, ved jeg, at jeg bliver opdateret og hører, hvad der i øvrigt sker på vejområdet," siger han.

I udstillingen kunne kommunerne derudover blive klogere på investeringer i vejvedligeholdelse, finde ud af hvordan støjreducerende tiltag virker eller få en lommebog for afmærkning af vejarbejder med hjem.

Vejdirektoratet siger tak for en dejlig dag. Vi håber at se mange af jer igen til næste års Kommuneworkshop.

Læs mere om Kommuneworkshoppen og hent materiale fra dagen her.


Nyheder fra belægningsoptimering

I år var det belægningsoptimeringen som lagde ud med årets første faggruppemøder i hhv. Fløng og Middelfart. Begge møder var godt besøgt og samlet set var 30 af landets kommuner repræsenteret. Vi er meget glade for den store interesse, og tager det som udtryk for at flere og flere benytter programmet.

Både på mødet i Fløng og i Middelfart blev der snakket ønsker til programmet og vi kom hjem med flere ting, vi skal have kigget på og prioriteret også i henhold til de eksisterende ønsker.

Vi observerede, at der er flere og flere der udnytter belægningsoptimeringen til at få overblik over stiernes tilstand. Det betyder også, at vi har lidt mere fokus på håndtering af stier i belægningsoptimering. Næste release vil således også indeholde flere forbedringer til håndtering stierne. Dette vil I høre mere om, når vi kommer så langt.

Kundekonsulenten er til for dig
Vejdirektoratets kundekonsulent kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenten kommer gerne ud til et møde i din kommune.

Kontakt: Bent Juhl Pedersen 40 37 19 00


Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten på:
Tlf.: 7244 3300

Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning

Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i juni 2015. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
Vejdirektoratet - Niels Juels Gade 13 - 1022 København K - Telefon 7244 3333
 
 
 
 
 
 
Oprettet
30-05-2016.
Senest opdateret
30-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.