Naviger op
Log på

​Vejledning i kvalitetssikring af stedfæstelser i uheldsmodulet

​Her er et par relativt nemme tips og hurtige måder til at kvalitetssikre stedfæstelserne. Dette kan bruges til at kvalitetssikre sit eget arbejde, men den kan også være et nyttigt værktøj for de kommuner, der har eksterne til at stedfæste uheldene for dem, og dermed ønsker at sikre sig at dette bliver gjort tilfredsstillende.

Der er to basiskontroller, som kan udføres via listevisning (klik på pilen (elevatortegnet) til højre for ”Uheld”, og vælg ”listevisning” – se figur 1). Den ene basiskontrol består ganske enkelt i at trække en liste over de ulykker der ikke er stedfæstede eller er foreløbigt stedfæstede (se figur 2). Den anden basiskontrol består i at trække en liste over ulykker med logiske fejl (se figur 3).

Når kontrollerne er udført og de fundne ulykker er stedfæstet for en valgt periode bør der ikke være flere person- og materielskadeulykker, som ikke er stedfæstet. Tilsvarende bør der ikke være nogle ulykker med logiske fejl, når de er behandlet af jer, medmindre det er personskadeuheld, som kræver et forslag fra jer, og skal godkendes af Vejdirektoratet.

Derudover vil det være godt at undersøge, om uheldssituationer er udfyldt korrekt. F.eks. bør uheldssituations 98, 198, 298 osv. samt 999 kun anvendes, når det ikke er muligt at komme det nærmere. For at undersøge dette kan der udføres et udtræk via ”Udvidet søgning” (klik på pilen (elevatortegnet) til højre for ”Uheld”, og vælg ”Udvidet søgning” – se figur 1). Under ”Udvidet søgning kan man søge efter alle de ulykker med uheldssituation 98, 198, 298 osv. samt 999 (se figur 4). Herefter gennemgås disse ulykker, med henblik på at undersøge, om det er muligt at finde en uheldssituation, der passer bedre.

 

 Indholdsredigering

 


Oprettet
03-12-2018.
Senest opdateret
03-12-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.