Naviger op
Log på

​Udvikling af it-systemer starter ved kig på arbejdsgange

En tur – bogstavelig talt ud i marken - har været med til at gøre en forskel i arbejdet med at udvikle et digitalt system til at inddatere og administrere landmålingsfikspunkter.

Tommy Vestergaard Petersen er it-udvikler i It-udvikling i Vejdirektoratet, og Jimmy Petersen er landmålingstekniker i Geodata i Vejdirektoratet. Jimmy og hans kolleger henvendte sig i foråret 2017 til It-udvikling for at få udviklet en fikspunktsdatabase, der kunne understøtte lagringen og håndteringen af fikspunkterne.Fikspunkter skaber sammenhæng
Fikspunkterne danner grundlag for al opmåling og afsætning og sikrer dermed, at der er sammenhæng mellem det, der projekteres, og det, der anlægges. Tidligere blev fikspunktsoplysninger administreret decentralt på de enkelte projekter, og selvom oplysningerne altid var korrekte, kunne det være svært for en tredjepart at finde de relevante fikspunktsoplysninger. F.eks. når en entreprenør rettede henvendelse, og de opgaveansvarlige for opmålingerne ikke var i huset. Med det overblik, som den nye fikspunktsdatabase giver, kan alle nu hurtigt og nemt finde koordinatoplysningerne til et specifikt anlægsprojekt.

Se det i praksis
For rigtig at kunne forstå, hvordan Jimmy og hans kolleger arbejder med opmåling af fikspunkter, og hvorfor der findes så mange forskellige fikspunktstyper, og hvilke dele af projektet de benyttes til, tog Tommy med Jimmy på arbejde. Turen gik til byggepladsen, hvor fjordforbindelsen ved Frederikssund bliver bygget.

”Det var rigtig givtigt at se, hvordan Jimmys målemetoder foregår i praksis”, fortæller Tommy. Hjemme på kontoret havde de talt om metoderne. Men det var svært for Tommy rigtig at få hold på det, ind til han stod i marken:

- ”Da jeg stod derude, var det som om, jeg pludselig så ”koblingen”. Nu kunne jeg bedre designe og udvikle det system, han havde brug for”.

Justeringer undervejs
Mens Tommy udviklede systemet, præsenterede han det løbende for Jimmy og hans kolleger. På den måde kunne de foretage justeringer undervejs i udviklingsprocessen på baggrund af landmålernes input. Det har været med til at sikre, at man undgik misforståelser, og at man rent faktisk stod med det ønskede system til sidst.

-  ”Vi står nu med et fantastisk brugervenligt produkt, som vi har ønsket rigtig længe” siger Jimmy. - ”Jeg tror, at det er essentielt at gå i tæt dialog med systemudviklerne og gerne i praksis at vise, hvordan og hvorfor det benyttes på en given måde”, siger Jimmy videre.

Jimmy sætter stor pris på det tætte samarbejde med Tommy, og han mener, at det har været en god idé, at have Tommy med i marken, da han efterfølgende lettere kunne sætte sig ind i, hvorfor de havde nogle specielle krav og behov, som Tommy ikke var stødt ind i ved andre tilsvarende opgaver.

Selvom systemet er lige, som de ønskede det, så har Jimmy nu alligevel allerede nye ønsker, der skal tales om:

-”Vi har et idekatalog til fortløbende udvikling af fikspunktsdatabasen, så f.eks. bagudrettet editering vil blive en mulighed”, siger Jimmy.

Fortsat dialog
Forløbet med udvikling af fikspunktsystemet har bestyrket It-udvikling i, at afdelingen i endnu højere grad end tidligere vil være i tæt dialog med bestillere og brugere. Både via iagttagelse af lokale arbejdsgange og gennem selve udviklingsarbejdet.

Oprettet
15-06-2018.
Senest opdateret
20-06-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.