Naviger op
Log på

Tilmelding til VRD workshops

​Vejmyndigheden har i nogle situationer brug for en anden geografisk repræsentation af vejen end den, der anvendes i GeoDK – og brug for veje, der ikke skal indberettes til GeoDK. Der kan derfor være stor forskel på, hvordan den enkelte vejs geografi ser ud i henholdsvis GeoDK og i vejforvaltningssystemet.

Derfor er det vigtigt, at arbejdet udføres af GIS- og vejmedarbejdere i samarbejde. Alle kommuner opfordres til at løse opgaven med et makkerpar indenfor disse to fagligheder – og at ”makkerparret” sammen deltager i workshoppen.

Deltag i workshoppen, hvor I også får tid til at arbejde hands-on med egne data. Sigtet er, at I efter dagen er kommet godt i gang med at implementere vejreferencen og har forståelse for både den teoretiske og praktiske udførelse af opgaven.

Deltagelse er gratis.

Læs mere om vejreferencen og workshoppen og tilmeld dig her på KLs hjemmeside.

Oprettet
19-03-2020.
Senest opdateret
19-03-2020.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.