Naviger op
Log på

​Vejdirektoratet tidligt ude med digital understøttelse af arbejdsgange på tværs af private virksomheder og vejmyndigheder

Vejdirektoratet har i årevis modtaget ansøgninger om lov til – som det hedder – at ”råde” over vores veje. F.eks. fordi en entreprenør har skullet grave i vejen eller spærre den af i forbindelse med et arrangement. I processen med at give tilladelsen er der mange aktører. Foruden Vejdirektoratet selv, kan det være politiet, kommuner og/eller andre entreprenører, der også ønsker at råde over vejarealet. Før i tiden foregik processen ved, at Vejdirektoratet modtog en e-mail, hvorefter der blev sendt mail, fax eller breve frem og tilbage mellem de forskellige aktører.Allerede for 15 år siden tog Vejdirektoratet dog første skridt til at digitalisere denne proces. Og den helt afgørende digitale enhed, der blev udviklet dengang, var den såkaldte ”’Applikation Broker”. Denne kunne automatisk fordele data, så ansøgninger om råden over vejarealer blev leveret til den rette vejmyndigheds respektive vejforvaltningssystem, og tilladelser blev leveret digitalt tilbage.

Sagsbehandlingstiden forkortet
Den teknologi, som Application Brokeren for 15 år siden blev bygget i, var ny, og det var også nyt at understøtte arbejdsgange på tværs af offentlige myndigheder og private aktører digitalt. Virk.dk, som er virksomhedernes indgang til det offentlige, og som skulle lette de private virksomheder administrationsomkostninger, så dagens lys på dette tidspunkt med de første indberetningsløsninger. Digitaliseringen sluttede dog for disse, efter at indberetningen var afsendt.  Application Brokeren understøtter i modsætning hertil hele arbejdsprocessen fra en sag fødes, til den er afsluttet som arkiveret, og den har derfor nedsat administrationsomkostningerne hos både de private virksomheder og hos vejmyndighederne, hvor sagsbehandlingstiden gennem årene er blevet betragtelig forkorte. Dette har Vejdirektoratet og kommunerne høstet gevinsten af i en i en årrække, hvor der samtidig skulle spares i det offentlige og derfor blev færre og færre sagsbehandlere.

Flere og flere sager
Applikation Brokeren er ikke noget i sig selv, men som bindeled mellem systemerne har den været helt central og fortjener at blive markeret i anledning af 15 års jubilæet. Antallet af ansøgninger er steget og stiger fortsat. For 15 år siden var der ca. 10.000 ansøgninger om året. I 2018 forventer Vejdirektoratet, at den fordeler over 100.000 nye ansøgninger ud til rette vejmyndighed. 

 
Læs mere
”Application Brokeren” har udviklet sig konstant gennem årene, og dens udvikling afspejler på mange måder de generelle digitaliseringstiltag i samfundet. Hvis du gerne vil vide mere om udviklingen og få indblik i de kontakte digitaliseringsgevinster, kan du læse mere i linket nedenfor.

Læs detaljeret beskrivelse af selvbetjening via Application Brokeren".

Oprettet
15-06-2018.
Senest opdateret
20-06-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.