Naviger op
Log på

​Tanker om Asset Management​

Asset Management understøtter målsætningen om sikre, funktionelle og økonomisk optimalt vedligeholdte veje i overensstemmelse med politisk fastsatte ønsker og prioriteringer. I tilfælde af knappe økonomiske ressourcer skal vi kunne prioritere sikkerhed og funktionalitet samt redegøre for konsekvenserne for tilstand og økonomi ved at undlade det økonomisk optimale drift og vedligehold. 

I Vejdirektoratet handler Asset Management om forvaltning af assets. Det er målet at skabe sikre veje, bevare vejkapitalen og opretholde vejens funktion over tid – både på kort og lang sigt. Vedligehold følger strategien om sikkerhed, funktion og økonomisk optimalitet. Drift følger strategien om sikkerhed, funktion samt at levere et politisk aftalt serviceniveau. 

Asset Management er en internationalt anerkendt metode til at arbejde med drift og vedligeholdelse, baseret på fakta. Dvs. troværdige data om hvilke assets vi har, deres tilstand, behov for drift og vedligeholdelse, hvad dette koster og ikke mindst, hvordan man tilrettelægger sin indsats og prioriterer mellem de mange drift- og vedligeholdelsesopgaver. 

Målet er kort sagt at have overblik over samtlige aktiver, deres tilstand og behov for drift eller vedligeholdelse og dermed være i stand til at sige, hvad det koster at drive og vedligeholde vores veje - og ikke mindst på en valid, transparent og troværdig måde at kunne fortælle hvad konsekvensen er, hvis ikke økonomien er til stede.​

Asset Management er:

 • En strategisk funktion
 • Et virksomhedstværgående mind-set
 • En strategisk disciplin baseret på ‘line of sight’ – et sæt af sammenhængende aktiviteter
 • En erkendelse af at et asset har en livscyklus
 • Er lige vigtigt for økonomen og ingeniøren
 • Om at vedligeholde den funktionelle værdi af et asset og derved levere værdi for brugerne af et asset.
 • Et samlet mind-set bestående af ‘sammenhængende aktiviteter i en organisation med henblik på at bringe værdi til glæde for både organisationen og dens interessenter.​

Asset Management er ikke:

 • Er ikke en erstatning for kvalitetsstyring
 • Er ikke en erstatning for projektledelse
 • Handler ikke kun om vedligeholdelse.
 • Er ikke kun for ingeniører. Enhver interessent bør involveres: medarbejdere, ledelse, eksterne rådgivere, entreprenører …
 • Er ikke kun en økonomidisciplin
 • Er ikke en ”akademisk disciplin”​
Oprettet
18-06-2019.
Senest opdateret
20-06-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.