Naviger op
Log på

Stor tilfredshed med ny tematime på informationsmøder

​​Vejdirektoratet har haft succes med at justere på konceptet ved fire infomøder om grave-og rådighedsansøgninger.

Det er femte gang møderne holdes, og formålet er blandt andet at øge samarbejdet mellem vejarbejdets parter og skabe en fælles forståelse for ansøgningernes betydning og arbejdet.

Møderne blev holdt fire steder i landet, og der deltog cirka 150 deltagere fra ledningsejere, entreprenører, administrativt personale og kommunale sagsbehandlere var med.

”- Tidligere har vi med møderne primært haft fokus på at opnå bedre ansøgninger. Da de fleste af deltagerne har været med før, og ansøgningerne efterhånden er blevet bedre, ville vi i år gerne sætte fokus på at tilbyde noget interessant for de erfarne ansøgere,” siger Erik Pedersen fra Vejdirektoratet.
 
Tematime 
Mødet indeholdt derfor som noget nyt en tematime, hvor der var fokus på tre temaer:

- Ansøgersiden: Gennemgang og udfyldning af en korrekt ansøgning for hhv. grave- og rådighedsansøgning.
- Retablering af gravearbejder: 1,5 time hvor der var plads til dialog omkring de retableringer, som sagsbehandleren ser ved deres tilsyn, og en dialog om de typiske fejl ude i marken.
- Afmærkningsplaner: Gode råd til en god afmærkningsplan og samtidig en god tid til dialog om de konkrete udfordringer som deltagerne har.
 
Tematimen blev det enkelte sted afholdt med deltagelse fra de lokale sagsbehandlere (for grave- og rådighedstilladelser) ud fra et fælles oplæg, som var udarbejdet med input fra sagsbehandlerne.

Den øvrige del af præsentationen blev alle steder præsenteret af de samme to sagsbehandlere, nemlig Tanju Saglam og Erik Pedersen fra Vejdirektoratet, så der var en ensartethed i præsentationen og et fokus på de samme udfordringer og procedurer.
 
Positiv respons
Deltagerne tog rigtig godt imod tematimen, der i år var udvidet til 1,5 t, og flere af dem ønskede at deltage i flere temaer. Erik Pedersen fortæller, at Vejdirektoratet vil forsøge at gentage tematimen på informationsmødet til næste år.

”- Deltagerantallet viser, at der er et behov, og deltagernes positive respons på tematimen viser, at vi skal arbejde i den retning,” siger Erik Pedersen

Oprettet
11-06-2019.
Senest opdateret
18-06-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.