Naviger op
Log på

​Status på nyt asset management system

Der er tidligere fortalt om Vejdirektoratets anskaffelse af et nyt asset management system til brug for belægninger og bygværker, samt at den videre anskaffelse vil blive gennemført via et udbud.
 
I henhold til lovgivning må Vejdirektoratet ikke påbegynde et udbudsforløb, uden at projektet er blevet
risikovurderet ved Statens It-projektråd. Dette fandt sted i anden halvdel af marts 2018, hvor projektrådet gav en meget fin vurdering med det resultat, at Vejdirektoratet kunne påbegynde udbudsforløbet.
 
Udbudsprocessen
Udbudsprocessen er i fuld gang, og fokus lige nu er færdiggørelse af den samlede behovsopgørelse samt det øvrige udbudsmateriale. Det er målet, at udbuddet kan offentliggøres den 6. juli 2018. Udbuddet gennemføres som ’Udbud med forhandling’ med indledende prækvalifikation. I løbet af efteråret gennemføres forhandlinger med de prækvalificerede firmaer på basis af deres indledende tilbud. Efter forhandlingerne tilretter Vejdirektoratet udbudsmaterialet, hvorefter de bydende afgiver endelig tilbud. Disse vurderes med henblik på, at kontraktindgåelse kan finde sted omkring årsskiftet.
 
Kommunernes behov
Det er vigtigt for os, at kommunernes behov også indgår i behovsopgørelsen. Vi har derfor gennemført to workshops om belægninger (14. og 17. maj 2018) og workshop om bygværker (23. og 25. maj 2018) hver med deltagelse af cirka 15 kommuner.
Alle workshops gav en introduktion til og en status for projektet. Hovedvægten lå på gruppevise drøftelser af kommunernes behov med efterfølgende opsamling i plenum. Vi har i forlængelse af de fire workshops udarbejdet notater, som efterfølgende indgår i det videre arbejde med behovsopgørelsen. Denne er i skrivende stund under færdiggørelse, hvorfor der ikke sker yderligere involvering i denne omgang. Der vil blive orienteret om projektet i resten af 2018, og i 2019 vil kommuner blive inviteret ind til demoer af det nye system på passende tidspunkter i udviklingsforløbet.
 
Lidt fakta fra tidligere nyhedsbrev
Det nye system skal erstatte de to bygværkssystemer Danbro Classic og Danbro samt Belægningsoptimering og forventes at gå i drift i første kvartal 2020. Systemet skal derudover potentielt kunne rumme alle øvrige assets i det omfang, at det giver mening at inkludere en specifik asset-type. I forhold til det besluttede projekt betyder det, at data om bygværker i Danbro-systemerne flyttes til det nye system. Grunddata om tværprofil og belægninger opbevares og vedligeholdes fortsat i vejman.dk, og det nye system udtrækker disse data og andre relevante data (trafikdata for eksempel) til brug for optimering på samme måde som belægningsoptimering gør i dag.
 
Kommunerne vil få tilbudt det nye system, hvor forskellen til i dag er, at optimering af såvel bygværksvedligehold som belægningsvedligehold sker i samme system og ikke i to forskellige. Den anden forskel er, at data om bygværker lagres og vedligeholdes i det nye system. Endelig vil kommunerne også kunne udnytte det nye systems potentiale for andre asset, som i dag vedligeholdes i forskellige andre systemer (specifikke fagsystemer, regneark, GIS etc.)
 
Oprettet
13-06-2018.
Senest opdateret
18-06-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.