Naviger op
Log på

Status for den digitale politisamtykkeløsning

Vejdirektoratet, kommunerne og politiet tog i 2013 en ny digital løsning i brug, hvori politiet kan give samtykke på sager af typen Råden over vejareal på statsveje, Gravetilladelser samt Materielopstilling.
 
Det fremgår af Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. (BEK nr. 1129 af 18/9-2013), hvornår politiet skal give samtykke:
 
15-18038-3 Politisamtykke 3694720_1_1.JPG
 
Den digitale løsning har både gjort det nemmere for sagsbehandlerne i kommunerne samt i Vejdirektoratet at fremsende sager, der kræver samtykke, og den har gjort det lettere for politiet at sagsbehandle. Sagerne ligger nu i samme system, og man skal derfor kun gå ét sted hen, både når der kommer nye sager, der skal behandles, og når man ønsker at finde sager, der har været givet tilladelse til. Tilbagemeldingerne fra både vejman.dk’s sagsbehandlere og politiet har været positive, og flere af politiets brugere har udtryk ønske om at få løsningen udvidet til at dække hele landet.
 
I den version af vejman.dk, som sættes i drift i dag, den 21. juni 2016, kommer der en ny og forbedret løsning til politiet.
 
Hvor politiet tidligere har haft en speciel URL for at kunne tilgå løsningen, vil de efter releasen benytte den samme URL som alle andre brugere af vejman.dk. Dermed vil de have mulighed for at se servicemeddelelser, og de vil kunne se alle data på sagerne. Undtagelsen herfor er de interne bemærkninger og dokumenter, som vejmyndigheden har lagt på sagen. Endelig vil politibrugerne kunne se sagerne i vejman.dk’s kortmodul, hvor de kan tilpasse visningen alt efter, hvad de ønsker at få overblik over.
 
I forbindelse med dokumentation for det digitale politisamtykke, har der hos politiet været behov for at få præciseret formuleringen i den vedhæftede dokumentation. Hidtil har der blot stået ”Politisamtykke givet” samt dato og politigodkender. Dette har ikke været tilstrækkeligt i forbindelse med forlængelser af ansøgninger. Der har fra politiets side været et juridisk behov for at præcisere vendingen til:
 
”Politiets samtykke er givet, herunder til evt. forlængelse af perioden under forudsætning af, at afmærkning, der kræver et samtykke fra politiet, ikke ændres i den forlængede periode.”
 
Tekstændringen er indført på tilladelses pdf-filerne i forbindelse med idriftsætningen af vejman.dk i dag og gør politiets dokumentation tilstrækkelig i de sager med hastighedsoverskridelser, der kommer for retten/domstolene.
 
Gravetilladelser
For Gravetilladelser specifikt er Vejdirektoratet bekendt med, at der mangler oplysninger på sagerne, som er væsentlige for politiet. Det drejer sig om årsag til hastighedsnedsættelser samt oplysning om beskyttelsesniveauer. At disse oplysninger ikke er lagt ind skyldes, at Vejdirektoratet selv kræver, at der søges om Rådighed over vejareal på statsveje, så snart et arbejde er til gene for trafikken, og derfor har lagt disse informationer i denne.  Desuden har vi i Vejdirektoratet haft kendskab til, at flere kommuner ønsker at benytte en tilsvarende ansøgningstype.
Vi har derfor over en længere periode forsøgt at afklare, hvordan vi skulle håndtere dette. Senest er der kommet nye ønsker i forhold til at kunne trafikudmelde på kommunernes sager, herunder gravesagerne. Dette skyldes løsningen Fælles Overblik – Fælles Trafikinformation, som Vejdirektoratets Trafikcenter arbejder på at realisere. Vi er derfor i gang med en proces, hvori vi forsøger at afklare, hvordan vi kan tilgodese alle ønskerne. Dette skal ske under hensyn til både sagsbehandlingen i kommunerne, i Vejdirektoratet, og til de systemmæssige omkostninger der er herved.
 
Hvad udkommet bliver, kan vi ikke sige endnu, men både kommunerne og Vejdirektoratet vil blive hørt i forbindelse med de potentielle løsningsmuligheder.
 
Arrangementssager
Arrangementssagerne er ikke en del af den digitale politisamtykkeløsning. Det ved vi, at flere kommuner ønsker, den bliver. Årsagen er udelukkende, at det endnu ikke er blevet afdækket præcist, hvad politiet i disse sager skal give samtykke til. Derfor ved vi heller ikke, om samtykket gives af de samme kontorer hos politiet, som giver samtykke i forbindelse med Bekendtgørelsen om afmærkninger ved vejarbejder. Igen gælder her, at Vejdirektoratet i forbindelse med arrangementer, der er til gene for trafikken, beder ansøger om at udfylde en Råden over vejareal til statsvej, og at det derfor er denne, som benyttes i forhold til politiets samtykke. I den kommende tid vil vi derfor som første skridt, hen mod at inddrage denne ansøgningstype i den digitale politisamtykkeløsning, foretage en afdækning af, hvad politiet skal give samtykke til på de kommunale arrangementssager. Det vil være senior projektleder Knud Musaeus, der står i spidsen for denne afdækning, og han modtager gerne allerede nu input fra jer på mail.
 
På vejman.dk årsmødet den 13. oktober 2016, vil I kunne høre mere om alt dette, og vi vil give en status på, hvor langt vi er. Har I spørgsmål eller forslag til arbejdet er I velkomne til at kontakte senior projektleder Lisette de Boer per mail.
 
 
 
    Fakta
      Antal sager behandlet hos politiet:
 
År
Antal
2013
3.033
2014
6.824
2015
9.108
 
 
 
Oprettet
20-06-2016.
Senest opdateret
20-06-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.