Naviger op
Log på
motorvej_722.jpg

​Standardisering af vej og trafikdata – Idéer og samarbejdsparter efterlyses til demonstrationsprojekt

De meget omfattende, eksisterende data om veje og trafik kan nyttiggøres langt bedre, når data standardiseres og dermed kan bruges på tværs af myndigheder og udveksles til tredje part som f.eks. den private sektor. På baggrund af dette, blev Standardiseringsprojektet startet op i 2012. I styregruppen deltager udover Vejdirektoratet og KL, KTC, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, GeoDanmark og SWECO.   
 
Standardiseringsprojektet søger lige nu samarbejdsparter, som har en konkret opgave, hvor adgang til data om veje og trafik kan gøre nytte.  
 
Demonstrationsprojektet skal involvere mindst én kommune, der anvender RoSy og mindst én kommune som anvender vejman.dk. Data om statsvejene kan også indgå.  
 
Det skal selvfølgelig handle om data, som vi har med i standarden – du kan se, hvilke der er med i standarden her.
Det er også en forudsætning, at de data du vil arbejde med, er registreret i vejman.dk. Vi kan evt. hjælpe med at afklare dette – hvis du har den gode idé.
 
Som eksempler til inspiration: ·        
  • I vil lave fælles asfaltudbud.
  • I laver andre former for fælles udbud af vejopgaver.
  • I aftaler at én kommune tager sig af alt det grønne – en anden af alt det grå og en tredje af det sorte. For at kunne dette, har I brug for hinandens data – både for at udføre opgaven og for at kunne gøre regnskabet op.
  • I vil gerne koordinere anvendelsen af vejene – hastighedsgrænser, restriktioner, vejklasser, service osv.  
Demonstrationsprojektet tænkes gennemført ved, at de to leverandører af vejforvaltningssystemer laver et relevant udtræk af data i henhold til standarden. Udtrækkene leveres i XML format, og konverteres til en form, hvor data vil kunne importeres til et GIS-system. Selve anvendelsen af data, vil så være op til de parter, som vælger at indgå i demonstrationsprojektet.  
 
Vi vil helst lave et demonstrationsprojekt, som I faktisk får nytte af – eller som i det mindste viser et potentiale. Og hvis det bliver jer, der kommer til at medvirke, vil vi gerne have, at I hjælper os med at formidle erfaringer med brug af udvekslingsstandarden – f.eks. til andre brugere af vejforvaltningssystemerne, i artikler, på Vejforum, i KL/KTC osv.  
 
Det koster ikke noget at deltage i demonstrationsprojektet – men I skal selvfølgelig bruge lidt tid på at hjælpe os med at udpege de data I har brug for til den konkrete opgave, se på resultaterne og hjælpe os med at evaluere. Dataudtræk og etablering af visningsløsning i GIS forventes at finde sted i oktober / november. December 2016 bruges på at samle op, evaluere forløbet og arbejde med formidling.  
 
Du kan læse mere om standardiseringsprojektet og f.eks. se standardens datamodeller på vejdirektoratet.dk/standardisering.
 
 

​Idéer skal sendes hurtigst muligt og inden den 9. september.

Sidder du med en idé eller har du spørgsmål, så kontakt Sanne Karlsen på mail eller på tlf. 7244 7407. 

 

 Nyhedsbrev

 

Oprettet
23-08-2016.
Senest opdateret
23-08-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.