Naviger op
Log på

Sensorer i biler skal give Vejdirektoratet data om vejene

Kan man øge sin viden om vejenes tilstand ved at hente data fra biler, der allerede kører på vejene? Det skal et nyt 3,5-årigt projekt vise. Projektet har fået støtte af Innovationsfonden, hvor en række eksterne partnere er med i arbejdet.

Hvert år kører Vejdirektoratet statsvejene igennem med vores målekøretøjer, for at vurdere tilstanden af vejene. Resultaterne indgår i Vejdirektoratets løbende arbejde med vejvedligeholdelse. 
Nu skal et nyt projekt vise, om vi kan supplere oplysningerne om vejenes tilstand ved at hente data fra en større bilflåde af delebiler.

”Vi har som Vejdirektorat en opgave med at være på forkant med udviklingen. Og vores syn på den nærmere fremtid er, at tilstandsvurderingen af vores veje kan suppleres kraftigt og objektivt at de talrige sensorer, der i dag allerede findes i de køretøjer, der bruger de danske statsveje,” siger projektleder Matteo Pettinari.

Han tilføjer, at disse sensorer i samspil kan bidrage med en anseelig mængde forskelligartet data, der kontinuerligt fortæller om vejenes tilstand.

Projektet er finansieret som et udviklingsprojekt af Innovationsfonden under titlen Live Road Assessment (LiRA). Det er LiRA-projektets formål at udvikle modeller, der gennem analyser af køretøjernes sensordata, direkte kan vurdere tilstanden af statsvejene.Illustrationen viser, hvad bilen vil bidrage med at kunne tilstandsvurdere ud fra data fra de eksisterende sensorer. 

”Ved at anvende disse datakilder vil det fremover blive muligt for os, at få kontinuerlige, on-demand data til at scanne vejenes funktionelle- og materialemæssige egenskaber og karakteristika. Det kan for eksempel være at detektere nyopståede slaghuller på et tidligt stadie. Dermed kan vi planlægge og udføre vedligehold mere ressourceeffektivt,” siger Christian Axelsen, der også er tilknyttet projektet.


Fire partnere med vigtige bidrag
Modellerne i LiRA-projektet bliver udviklet i samarbejde med DTU-BYG, DTU-COMPUTE, GreenMobility og Sweco. Vejdirektoratet har projektlederrollen af dette konsortium og skal tilmed bidrage med en stor viden om drift og vedligehold af veje samt, hvordan dette anvendes til belægningsoptimering.

DTU-BYG og DTU-COMPUTE indgår som partnere for at bidrage med ekspertise indenfor modeludvikling via machine learning, som er en effektiv tilgang til at analysere de enorme mængder forskelligartet data som bliver indhentet fra køretøjernes sensorer.

Netop her kommer GreenMobility ind som en vigtig partner, da dette delebilsfirma er indehaver af en større bilflåde af én biltype, hvor den enkelte bil indeholder sensorer, der kan levere de enorme mængder data til vurderingen af vejes tilstand.

Sweco indgår som partner for at styrke implementeringsperspektivet for brugen af det endelige resultat af dette projekt. Derved kan både RoSy og vejman.dk-systemerne i fremtiden give mulighed for at udnytte data.

Hvis du vil vide mere kan du henvende dig til projektleder Matteo Pettinari, map@vd.dk.​

Oprettet
12-06-2019.
Senest opdateret
20-06-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.