Naviger op
Log på

På vej mod et bedre og entydigt vejnet i vejman.dk

Implementeringen af VRD (vejreferencemodellen) i vejman.dk er nu nået til den fase, hvor vejenes forløb, som de er registreret i vejman.dk, skal afstemmes i forhold til registreringen i GeoDanmark – så det sikres, at GeoDanmark altid repræsenterer vejnettet, som det ser ud i virkeligheden.

De fleste kommuner har allerede været i gang med at godkende systemlinjer, som skal ind i GeoDanmark, for at sikre, at der kan opnås en sammenhæng mellem de steder, hvor vejforvaltningssystemet repræsenterer vejen med én systemlinje – og GeoDanmark med to vejmidter. Sidste frist for aflevering af godkendte systemlinjer til GeoDanmark var d. 15. juni. Hvis din kommune ikke nåede det inden denne frist – så fortvivl ikke. Der kommer efter sommerferien en vejledning i, hvordan kommunen får de sidste systemlinjer ind i GeoDanmark.

Mapmatch
Referencegruppen til implementering af VRD i vejman.dk fik på det seneste møde d. 6. juni præsenteret den næste opgave i arbejdet med at få registreringerne i GeoDanmark og i vejman.dk til at stemme overens. I løbet af sommeren bliver der udarbejdet et automatisk bud på, hvilke veje i vejman.dk, der bedst matcher veje i GeoDanmark. Vi kalder det mapmatch. Referencegruppens medlemmer har lovet at hjælpe Vejdirektoratet med at få rettet mapmatch-programmet til, så det fungerer bedst muligt, og at hjælpe med at vurdere vejledningsmaterialet, så kommunen får den bedst mulige hjælp til at vurdere, hvilke veje kommunen med fordel kan tilrette i vejman.dk, herunder hvilke der skal tilrettes i GeoDanmark, og hvilke man med fordel ikke skal gøre noget ved lige nu.

Mapmatch-opgaven kan ikke udføres, før GeoDanmark har opgraderet til en ny version og dannet den endelige udgave af den centrale vejreferencetabel. Men VD er klar – og så snart mapmatchen er gennemført, vil kommunen kunne se resultatet som et særligt lag i vejman.dk.

Fagligheder gør arbejde sammen
Både opgaven med systemlinjer, der skal indberettes til GeoDanmark, og den kommende opgave med at matche veje i GeoDanmark med veje i vejman.dk udføres lettest og bedst, hvis kommunens GIS-medarbejder og vejman.dk-referencesystemansvarlige arbejder tæt sammen. Der er brug for begge fagligheder.

Vejledningsmateriale og resultat af mapmatch forventes færdig i juli / august.

Jo hurtigere jo bedre
Der vil ikke blive en hård deadline for arbejdet med at gennemgå resultatet af mapmatch – men det er en fordel for alle at få det gjort hurtigt. Desto hurtigere kommunen får skabt ét autoriatativt vejnet for vejene, desto hurtigere kan man høste fordelene.

Læs mere om vejreferencemodellen VRD i folderen her.

Oprettet
15-06-2018.
Senest opdateret
03-12-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.