Naviger op
Log på

​Opsamling på session om dialogmulighederne i tilladelsesuniverset

På vejman.dk årsmødet i år, havde vi som noget nyt sat fokus på, at sessionen omkring ”Tilladelser” skulle være mere workshoppræget end et langt indlæg. Erfaringsmæssigt ved vi, at der er rigtig mange, der deltager, når der står ”Tilladelser” på programmet. Derfor valgte vi også, at samme session skulle gennemføres to gange, og håbede så på, at deltagerne ville fordele sig mellem de to. Det gjorde de ikke! Vi var således omkring 80 mennesker samlet til den første session og under 20 til gentagelsen efter frokost. Dette gav nogle praktiske udfordringer i forhold til at gennemføre det planlagte gruppearbejde. Udfordringer, som vi vil forsøge at tage højde for i planlægningen af næste års sessioner, sål der vil være flere lokaler til rådighed.
 
Til trods for vanskelighederne blev der snakket arbejdsprocesser i gruppearbejdet, og vi fik en del input med hjem om mulige udvidelser af dialogmulighederne. I alt fik vi 12 skemaer med retur, som vi efterfølgende har gennemgået. Af disse kan vi se, at størstedelen handler om udvidelser for at orientere de interessenter, der til dagligt bevæger sig rundt på vejene og derfor bliver berørte, hvis fx veje spærres, og der laves omkørselsruter. Da det er de samme interessenter, der sigtes mod at informere i forbindelse med implementeringen af trafikudmeldingsmuligheder på gravesager, materielsager og arrangementssager, har vi besluttet i første omgang at være tilbageholdende med at udvide dialogmulighederne i den retning. I stedet vil vi se på, om vi i 2018 kan implementere nogle af de andre forslag, som vi fik med hjem. Det var blandt andet følgende:
 
·       Ansøger skal orienteres på mail, når færdigmeldingsfristen er overskredet med 5 dage
·       Det skal før godkendelsen være muligt at kunne sende sagen til vejejer og personer med særlig interesse
·       Mulighed for at vælge alle orienteringsmulighederne med et klik i forbindelse med ”Orienteres ved”
·       I Systemopsætningen skal man kunne vælge egen myndighedsspecifik standard for, hvornår en ansøger skal orienteres, samt med hvilke vedhæfte bilag
·       Følgende bilag skal kunne vælges vedhæftet i forbindelse med orienteringer: Afmærkningsplaner, omkørselsplaner, trafikplaner, vilkår, tilladelsespdf’en
·       Ledningsejeren skal kunne orienteres, som man orienterer ansøgeren
·       Mulighed for at registrere kvaliteten af entreprenørens arbejde med henblik på at kunne lave analyser
·       Ansøger skal også orienteres om, at sagen er sendt til politiet
 
 
Husk at vi altid modtager udviklingsforslag på vejman.dk@vd.dk.
 
 
Oprettet
11-12-2017.
Senest opdateret
11-12-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.