Naviger op
Log på

​Organisationstilpasning i Vejdirektoratet

Vejdirektoratet kommer fra en periode med et historisk højt opgaveniveau, men de økonomiske rammer er i disse år stramme som følge af en væsentlig nedgang i den samlede opgaveportefølje. Derfor har en organisationstilpasning af Vejdirektoratet været nødvendig.
 
Organisationstilpasningen imødekommer den aktuelle økonomiske situation med henblik på at opnå en fornuftig balance.
 

vejman.dk fortsætter som vejforvaltningssystem

Det er vigtigt at slå fast, at vejman.dk fortsætter som vejforvaltningssystem i Vejdirektoratet, og fortsat vil blive tilbudt kommunerne som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed (IV).
 
Endvidere vil Vejdirektoratet fortsat tilbyde vores ydelser til kommunerne i forbindelse med de øvrige IV-aktiviteter.
 
Den væsentlige nedgang i opgaveporteføljen har dog en afsmittende effekt på organisatoriske støttefunktioner herunder IT-området og dermed vejman.dk. Følgende tilpasninger træder i kraft fra årsskiftet 2016/2017, og vil påvirke brugerne af vejman.dk i større eller mindre grad:
  • Fire IT-afdelinger bliver til tre: 1) 'Strategi og Forretnings-IT'. 2) 'IT-udvikling'. 3) 'Drift og support'

  • Afdelingen 'Forretnings-IT', hvor vejman.dk hører under i dag, bliver til 'IT-udvikling'.
    Udover vejman.dk skal den nye afdeling også udvikle og vedligeholde Vejdirektoratets SAP og ESDH-løsninger samt en række teknisk/faglige systemer bl.a. belægningsoptimering.

  • vejman.dk brugersupporten flyttes til afdelingen Drift og support' og samles således med andre af supportfunktionerne i Vejdirektoratet.

  • IV-Teamet, der indtil nu har koordineret og markedsført Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed herunder vejman.dk, reduceres og flyttes organisatorisk til afdelingen 'Planlægning og myndighed'.

  • Kundekonsulent-funktionen nedlægges.
 
Vi er meget bevidste om, at ovenstående tilpasninger vil medføre ændrede forhold i vores samarbejde med brugerne af vejman.dk. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at mindske eventuelle gener mest muligt.
 
I den kommende tid vil vi i Vejdirektoratet arbejde med implementering af den tilpassede organisation. I dette arbejde vil vi i nødvendigt omfang kommunikere, hvilke konsekvenser organisationstilpasningen måtte få for brugerne af vejman.dk.  
 
 

 Nyhedsbrev

 

Oprettet
25-10-2016.
Senest opdateret
27-10-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.