Naviger op
Log på

Offentliggørelse af egne vejarbejder i overblikskortet

Offentliggørelsen af vejarbejder er en forudsætning for, at vejmyndigheden kan få dækket eventuelle skader, som en graveaktør måtte have forårsaget. Overblikskortet giver vejmyndigheden en nem vej til at offentliggøre egne arbejder digitalt.
 

Krav til offentliggørelsen af egne vejarbejder

I Lov om offentlige veje m.v. (i daglig tale kaldet ”Vejloven”) er det specificeret hvilke opgaver, der hviler på graveaktøren, og hvilke på vejmyndigheden. For sidstnævnte er særligt § 74 stk. 2 samt § 76 stk. 4 relevante.

§ 74 stk. 2:
”En graveaktør eller vejmyndighed skal efter anmodning oplyse om de grave- eller anlægsarbejder efter § 73, der enten er udstedt tilladelse til, som afventer tilladelse, eller hvor der inden for de næste 6 måneder forventes indgivet en første ansøgning om tilladelse til.”

Hvis kommunen/vejmyndigheden planlægger at renovere gågaden, udlægge ny fjernvarme, etc. inden for de næste 6 måneder, skal de altså oplyse om det ved anmodning. Dette kan naturligvis godt alene ske ved at vejmyndigheden kontaktes telefonisk. For at øge koordineringsmulighederne er det dog langt mere hensigtsmæssigt at få data offentliggjort.

Interessen i at offentliggøre egne arbejder hænger endvidere uløseligt sammen med en anden paragraf i loven.

§ 76 stk. 4:
”Indtil 2 år efter, at vejmyndigheden har udført vedligeholdelsesarbejde på en offentlig vej, kan vejmyndigheden betinge en gravetilladelse af, at den, der modtager tilladelsen, dækker ethvert tab, som påføres vejmyndigheden som følge af gravearbejdet. Dette kræver dog, at vejmyndigheden senest 6 måneder før igangsættelse af vedligeholdelsesarbejdet har offentliggjort dette, og at vejmyndigheden har afholdt et møde før igangsættelsen med graveaktører, der har anmodet herom, med henblik på at undersøge mulighederne for at koordinere vedligeholdelsesarbejdet med andre planer vedrørende den pågældende vejstrækning.”

For at kommunen/vejmyndigheden kan få dækket evt. skader, en graveaktør måtte have forårsaget, er det altså en forudsætning at vejmyndigheden 6 måneder forinden har offentliggjort planlagte arbejder, udført af kommunens egne entreprenører.


Offentliggørelse af vejarbejder i Overblikskortet (oov.vd.dk)

Overblikskortet kan ses på Vejdirektoratets hjemmeside her.

Overblikskortet omfatter følgende aktiviteter:

• alle tilladelser fra tilladelsesmodulet i vejman.dk. Overblikskortet ajourføres automatisk hver nat.
• alle planlagte vejarbejder fra vejarbejdermodulet i vejman.dk. Overblikskortet ajourføres automatisk hver nat. alle planlagte vejarbejder fra vejarbejdermodulet i vejman.dk. Overblikskortet ajourføres automatisk hver nat.
• vejarbejder og arrangementer fra diverse kommuner, som bruger vejforvaltningssystemet Rosy fra Sweco.

Data der offentliggøres på Overblikskortet kan også ses af ansøgeren i forbindelse med oprettelsen af ansøgningen i rov.vd.dk, hvis ansøgeren slår konfliktlaget til på kortudpegningen.

Offentliggørelse kommunens egen hjemmeside

OOV stiller services til rådighed, som er frit tilgængelige, og som fx kan bruges til udstilling og konfliktsøgning i systemer i kommunen eller på kommunens hjemmeside.

Tekniske oplysninger vedrørende OOV services:
WFS-capabilities                
VMS-capabilities               

OOV kortlaget hedder ”oov:oov_roadworks”.

Eksempel på kald af WFS
Eksempel på kald af WMS

Det er også muligt at lave kald til OOV brugergrænsefladen – fx med henblik på, at indlejre brugergrænsefladen i en iframe på egen portal.

OOV brugergrænsefladen på: http://oov.vd.dk/index.jsp kan kaldes med diverse URL-parametre som angivet nedenfor: 


Se tabel i større version.

Eksempler:

Alle vejarbejder og arrangementer for hele Danmark


Alle vejarbejder og arrangementer i en boundingbox


Alle vejarbejder og arrangementer på kommuneveje i Køge i en boundingbox


Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende brug af overblikskortet kan rettes til supportenOprettet
05-12-2018.
Senest opdateret
11-06-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.