Naviger op
Log på

​Nyt om ’Tilladelser’ på vejman.dk årsmødet

På vejman.dk årsmødets fagspor 2 omkring tilladelser havde vi i år sat fokus på gevinster i form af sparet tid på oprettelse og behandling af ansøgninger om Råden Over Vejareal.
 
Intentionen i de obligatoriske, brugervenlige og tilgængelige selvbetjeningsløsninger, der blev lanceret med Bølge 3 i 2014 var, at opnå gevinster ved kanalflytning fra manuelle processer over i de digitale.
 
KL og Kombit fulgte Bølge 3 op med en række rapporter om effektiv digital selvbetjening, hvori de beskrev både ”as-is” brugerrejser samt gav forslag til ”to-be” brugerrejser.

Et samarbejde med konkrete løsningsforslag

Rapporterne blev til i samarbejde med flere kommuner, og kom frem til konkrete løsningsforslag på identificerede udfordringer. Vejdirektoratet har siden haft fokus på at løse følgende udfordringer:
 
• Korrekt stedfæstelse af sagerne
• Data om andre aktørers planer og arbejder
• Manglende viden om start- og sluttidspunkt
• Information pr. e-mail og telefon

Korrekt stedfæstelse

Efter overgangen til den nye ansøgningsportal rov.vd.dk har vi løbende forbedret kortudpegningsmulighederne, for at hjælpe ansøgerne med at få en mere korrekt placering på kortet af arbejdet og/eller aktiviteten.
 
Vi har, allerede nu, givet vejmyndigheden mulighed for at udstille lag, registreret under Arealer og Udstyr i vejman.dk, således at ansøger kan se f.eks. områderne for stadepladser på et inddelt torv.

Endvidere arbejder vi i øjeblikket på at lancere en ruteudpegningsfunktion, for at løse de særlige udfordringer, der er forbundet med cykelløb. Denne forventes lanceret i forbindelse med de releases, vi har sidst på året.

Andre aktørers arbejder

I forhold til information om andre aktøres planer, er der nu mulighed for at se eventuelle konflikter allerede ved oprettelsen af ansøgningen, og det er muligt at se konflikter indenfor perioder, man selv vælger. Dermed bør hverken ansøger eller vejmyndighed bruge tid på ansøgninger, der åbenlyst konflikter med andre arbejder/aktiviteter.

Manglende viden om start- og slutdato

Den manglende viden om faktisk start- og slutdato kan bl.a. afhjælpes via den indmeldingsløsning, som Vejdirektoratet benytter i forbindelse med arbejder på statsveje.
 
Vejdirektoratets trafikudmeldinger er knyttet til denne ansøgningstype og i forbindelse med projektet "Fælles Overblik – Fælles Trafikinformation", kigger Vejdirektoratet derfor også på, om der kan udvikles en app til fælles brug på tværs af systemerne for de ansøgningstyper, der skal kunne trafikudmeldes på.
 
For ansøgerne af materielsager, er det nu muligt at færdigmelde sagen såfremt materiellet flyttes inden slutdatoen. Vi arbejder også på at åbne op for, at ansøgerne kan anmode om ændring af både start- og slutdato efter godkendelsen af grave- og/eller materielansøgningen. Dette forventes klart inden årets udgang.

Information pr. e-mail og telefon

For at løse udfordringerne med informationer pr. e-mail og telefon, har Vejdirektoratet bl.a. lanceret ’Beskedfunktionen’ på alle sagstyper. Vejmyndighed og ansøger kan derfor kommunikere og sende dokumenter via systemet. Kommunikationen og dokumenterne gemmes direkte på sagen uden ekstra klik.
 
At der er behov for gevinster ikke mindst hos vejmyndighederne vidner statistikken om:

Hvilke tiltag har givet brugerne den største gevinst?

Antallet af sager stiger fortsat. I 2016 er der frem til oktober måned oprettet i alt 62.351 nye sager. Det er ca. 2.800 flere sager end ved samme tid sidste år.
 
På baggrund af dette, spurgte Vejdirektoratet derfor deltagerne på fagspor 2, hvilke systemmæssige tiltag der har givet dem største gevinst i form af sparet tid på sagsbehandling samt opfølgning?
 
Ikke overraskende fremhævede mange her både den Digitale politisamtykke løsning, der blev lanceret tilbage i 2013, samt Beskedfunktionen. Flere nævnte også de forbedrede muligheder som ansøgeren har for at stedfæste sagerne via kortudpegningen på rov.vd.dk. Én fremhævede her særligt de forbedringer, TDC har implementeret i deres system det seneste års tid, som en gevinst.
 
Det stigende antal obligatoriske felter i ansøgningerne har også hjulpet flere vejmyndigheder, ligesom muligheden for at stille egne skilteplaner til rådighed for ansøgerne blev nævnt. Lidt overraskende var der kun én, der nævnte, at konfliktkortet havde været en gevinst.
 
Det kunne i den forbindelse være interessant at få diskuteret, om dette skyldes, at vejmyndighederne så netop ikke længere modtager ansøgninger, der åbenlyst konflikter med andre sager/aktiviteter, og derfor ikke skal bruge tid på disse sager.
 
Denne diskussion og diskussionen om gevinster mere generelt, vil vi tage op igen til forårets faggruppemøder.

Se præsentationen fra årsmødet her.

 
 
 

 Nyhedsbrev

 

Oprettet
25-10-2016.
Senest opdateret
27-10-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.