Naviger op
Log på

​Nyt fra faggruppemøderne

Vejdirektoratet gennemførte i april og maj måned de årlige vejman.dk faggruppemøder for hhv. grundsystem, belægningsoptimering samt tilladelser. Formålet med møderne var som vanligt at diskutere faglige og systemmæssige emner i et forum brugerne imellem. Der deltog ca. 40 forskellige kommuner på tværs af de i alt otte forskellige møder.

vejman.dk grundsystem

I år blev der gennemført tre faggruppemøder for vejman.dk grundsystem. Møderne havde næsten samme alsidige dagsorden, som omfattede en række aktuelle emner.
 
Indblik i Letbanens koordineringsudfordringer
Mødet i Middelfart adskilte sig ved at have et spændende indlæg ved Jan Pieler fra Odense Kommune omhandlende overvejelser omkring koordinering af gravetilladelser i forbindelse med anlæg af den nye letbane. Indlægget gav et indblik i, hvordan Odense anvender vejman.dk tilladelser til at administrere sagsopgaverne i forbindelse med gravearbejder ved nyanlæg.
 
Smart City og selvkørende biler
På mødet i Skanderborg fortalte repræsentanter fra Aarhus om de overvejelser, de gør sig i forhold til eventuelt at frigive data til private aktører som en del af Smart City i Aarhus. Derudover fortalte de om arbejdet med den nye letbane, der går i drift i foråret 2017. Vesthimmerland supplerede med et indlæg omkring overvejelser vedrørende selvkørende biler.
 
En større rolle til vejman.dk?
På mødet i Fløng var der ønsker om, at vejman.dk i fremtiden kom til at spille en større rolle i forbindelse med beregningen af vandafledningsbidrag. I dag anvendes KL’s model til beregningerne, men der blev ytret ønske om mere præcise beregningsmetoder.
 
vejman.dk - et specialistværktøj
Forholdet mellem vejman.dk og GIS blev diskuteret på alle tre møder. Hos mange kommuner kunne man fortælle, at vejman.dk er specialistværktøjet, som en specialiseret medarbejder registrerer og vedligeholder kommunens vejdata i. De øvrige medarbejdere har adgang til de samme data, men fra de kommunale GIS-systemer og portaler. Denne sammenhæng blev demonstreret på et par af møderne og det blev diskuteret, hvilke data man har brug for som henholdsvis specialist og som almindelig medarbejder. Fra projektgruppens side blev der præsenteret aktuelle nyheder og planer, for det kommende år.
 
 

Tilladelser

Også de tre faggruppemøder under emnet Tilladelser var velbesøgte.
 
Blev klogere på trafikafvikling ved Letbanen
På mødet i Middelfart havde man ligesom på faggruppemødet for vejman.dk grundsystem inviteret Jan Pieler fra Odense Kommune til at fortælle om koordinering og sagsbehandling i forbindelse med letbanen. Men her var det for tilladelsesfaggruppen særligt interessant at høre om, hvordan en stor del af hans arbejde består af koordinering mellem de involverede parter for at sikre en smidig trafikafvikling.
 
Bortset fra dette indlæg var dagsordenen på de tre møder stort set den samme, men forløbet af møderne varierede alligevel en del. Dels var der forskel på ønskerne til systemerne, og dels var der forskel på de input, der kom på de faglige diskussioner.
 
Fremtidige ønsker til dagsordenen
I år talte vi om, at det vil være rigtig fint, hvis brugerne inden næste års møder melder ønsker ind til de faglige diskussioner. Det kunne f.eks.. være om en konkret udfordring i sagsbehandlingen, som I ønsker de andre deltageres erfaringer med, eller det kunne være en viden I selv har, som I tænker også kunne gavne andre. Vi vil så sammensætte det endelige program op til møderne, så der er plads til disse faglige diskussioner.
 
 web_faggruppemoede2.jpg

Belægningsoptimering

Hos faggruppemøderne for belægningsoptimering forsøgte vi os i år med et nyt koncept, hvor begge møder blev afholdt i Middelfart som henholdsvist et brugermøde og et superbrugermøde. Begge dage var der en rigtig god snak og erfaringsudveksling bordet rundt.
 

Gravesager udfordrer planlægningsarbejdet

Fra de deltagende kommuner kunne vi høre, at man nu og de næste år er udfordret af de mange gravesager fra bl.a. forsyningsselskaberne. Det er et stort planlægningsarbejde, og det er ikke helt omkostningsfrit. I sidste ende kan det nemlig afstedkomme en del ekstraarbejde med opfølgning på reetableringer og drøftelser om, hvorvidt der ”bare skal lappes”, eller om der skal nyt fulddækkende slidlag på de opgravede veje.
 

Nye tiltag og oprydning

Fra Vejdirektoratets side fik vi mulighed for at fortælle lidt om de nyheder, der er kommet siden sidste år og dem vi har på tegnebrættet til i år. Vi har bl.a. planlagt en større oprydning i både win- og web-delen, så benyttelsen af programmet bliver mere overskuelig. Vi er også startet på opgaven med at udvikle programmet, så der kommer en næsten automatisk opdeling i parceller ved indlæsning af nyt slidlag.
 
Vi ønsker naturligvis at imødekomme så mange som muligt af vores interesserede brugere, så hvis I har feedback til opdelingen i et superbrugermøde/brugermøde eller forslag til konceptet for næste års mødeafholdelse, så skriv til Heidi Borum Varbøl.
 

Tak for i år fra alle faggruppemødelederne

Alt i alt synes vi i Vejdirektoratet, at vi havde nogle gode og udbytterige møder. Samlet set kunne vi konstatere, at det igen i år var nogle gode og lærerige arrangementer ikke mindst på grund af de faglige emner, I brugere meldte ind. Alle brugere af vejman.dk systemet er velkomne til faggruppemøderne, der finder sted en gang årligt – næste gang i foråret 2017 – hvor vi også håber, at faggrupperne for Uheld vil komme i gang igen.
 
Gik du glip af møderne i år, så hold øje med vejman.dk-hjemmesiden og nyhedsbrevet til næste forår.
Oprettet
20-06-2016.
Senest opdateret
20-06-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.