Naviger op
Log på

​Nye muligheder med ARAN og Asset Management

Kan man blive klogere på, hvor længe en lap holder på de forskellige typer vej? Er det muligt at forudsige revnedannelsen på asfaltbelægninger? Hvornår kan det betale sig – eller ikke betale sig - at forsegle revner?

Med baggrund i den seneste udgave af målekøretøjet ARAN (Automatic Road Analyser) og med det kommende Asset Management System, der skal understøtte fremtidens vejvedligehold, inviterede Vejdirektoratets afdeling ’Befæstelser’ til en idéworkshop i Fløng lige før sommerferien. Takket være en bred deltagerkreds fra flere afdelinger i VD, suppleret med repræsentanter fra kommuner og fra asfaltbranchen, blev der drøftet mange idéer - fra målrettet valg af reparationsmetoder til machine-learning i forbindelse med belægningernes skadesudvikling.
 
Målrettet vedligeholdelsesindsats ved en mere detaljeret vurdering af vejenes tilstand
Vejdirektoratets nye ARAN-køretøj, som blev leveret i foråret, skal måle statsvejnettet hvert år. En af nyhederne med den seneste udgave, er muligheden for at scanne belægningernes overflade for revner, krakeleringer, stentab mv. og derved følge vejens udvikling år efter år på en systematisk og repeterbar måde. Udbyttet heraf er en mere præcis vurdering af vejenes tilstand og vedligeholdelsesbehov, således at vedligeholdelsesindsatsen kan udføres på en omkostningseffektiv måde.
Workshoppens formål var at konkretisere, hvordan denne nye viden skal bruges i forbindelse med den kommende Asset Management setup. Arrangementet tog udgangspunkt i behovet for større viden om sammenhængen mellem reparationsarbejder og udskydelsen af slidlagsfornyelse med henblik på at bruge det som input i det kommende Asset Management system. Emnet gav – som forventet – anledning til at kaste mange nye bolde i luften som fx de nye muligheder med machine-learning inden for skadesudviklingen.

”Det var meget interessant at have hele processen fra skadesregistrering, over tilstandsanalyse og -optimering, til konkrete vedligeholdelsestiltag og behovsopgørelser samlet ét sted. Det gav rigtig mange diskussioner om de nye muligheder som højtopløselige tilstandsmålinger giver, men også indsigt i hvilke ændringer i vores IT-understøttelse og nuværende processer der er nødvendige for at høste de potentielle gevinster”, siger fagkoordinator Niels Dujardin fra VD, der deltog i workshoppen

På baggrund af workshoppens inputs er Vejdirektoratet nu i gang med at udforme en plan for, hvilke vejstrækninger på statsvejnettet, der skal udvælges og analyseres i den kommende årrække.
Oprettet
12-09-2019.
Senest opdateret
12-09-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.