Naviger op
Log på

​Fælles Overblik – Fælles trafikinformation

Var du ikke på vejman.dk årsmødet, men interesserer du dig for trafikinformation, og for hvilken løsning Vejdirektoratet arbejder på, for at gøre det lettere for kommunerne at  trafikudmelde vejarbejder og arrangementer?
 
Så tag et kig på præsentationen fra årsmødet her.

Fokus på hvad trafikanterne ønsker

Projektet er i den indledende afklaringsfase, og fokus er derfor på, hvilke informationer trafikanterne ønsker, samt på hvordan disse enkelt og effektivt kan stilles til rådighed.
 

Et mål om én og samme arbejdsgang

Målet er, at kommunernes myndighedsbehandling samt produktionen af trafikinformation sker i én og samme arbejdsgang i kommunernes  vejforvaltningssystem.
 
For at gøre dette muligt, skal vejforvaltningssystemet udvides, så det indeholder de nødvendige trafikinformationsdata, og det skal kunne sende disse til en fælles protokol, hvorfra trafikinformationen distribueres ud på en lang række trafikinformationstjenester.
 
Der er nedsat en følgegruppe bestående af både store og små kommuner, som skal rådgive og hjælpe Vejdirektoratet i det videre arbejde.

Projektet fremadrettet

Vejman.dk deltager i projektet ”Fælles Overblik – Fælles Trafikinformation” som leverandør af et vejforvaltningssystem. Projektet styres af Vejdirektoratets Trafikcenter og fastlægger, hvilke informationer der kan sendes til den fælles protokol. Når dette er fastlagt, skal vejman.dk-teamet i gang med en analyse og afklaring af, hvordan vejman.dk skal tilrettes for at understøtte dette.
 
I samme ombæring skal vejman.dk-teamet afklare, hvordan de øgede omkostninger til udvikling, implementering, drift, support og vedligehold af den nye funktionalitet kan dækkes.
 
Det er endnu alt for tidligt at sige, hvilke modeller Vejdirektoratet vælger. Inden der meldes noget ud, vil det først blive forelagt vejman.dk’s Strategigruppe og Udviklingsgruppe.
 
 

 Nyhedsbrev

 

Oprettet
25-10-2016.
Senest opdateret
06-12-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.