Naviger op
Log på

​Få styr på vejstriberne 

Dårligt vedligeholdte vejstriber forsvinder i regnvejr eller om aftenen. Det øger risikoen for ulykker og nærved-ulykker, fordi føreren ikke kan se vejens forløb. Vejdirektoratet har netop investeret i den nyeste teknologi til at scanne kant- og vejbanelinjers retrorefleksion på hele det danske statsvejnet. Målingerne udføres med 100 procents dækning af specialudstyr monteret på en målerbil, der kører med trafikkens hastighed.
 
 

Nu kan kommuner bestille den effektive og prisøkonomiske måling som en ydelse fra Vejdirektoratet. Scanningen udføres af erfarne fagspecialister og giver fuldt overblik til at forbedre trafiksikkerheden og overholde vejreglerne på kommunens vejnet.
 
Uanset om du vil afdække hele kommunens vejnet eller bare en strækning på de større trafikveje, giver scanningen et overblik over, om striberne lever op til vejreglerne og en præcis indikation af, hvor der skal sættes ind.
 
Statuskort med farvelagte kategorier
Resultaterne kan leveres grafisk og som tabel samt på kort som middelværdier pr. 100 meter. Kortet viser eksempelvis retroreflektionen fordelt på 5 kategorier, hvilket skaber et overblik over stribernes kvalitet. Kommunen kan med baggrund i dette prioritere indsatsen og forvalte økonomien optimalt i forhold til at hæve niveauet af trafiksikkerheden mest muligt. Ud fra Vejdirektoratets resultater kan stribeentreprenører umiddelbart give et tilbud, så det er nemt at følge op med en indsats. Efterkontrol af nyudlagte striber udføres også med samme udstyr.
 
Selvkørende biler er afhængige af striber
At kende vejstribers kvalitet er ikke kun vigtigt for at planlægge genstribning og for at fremme trafiksikkerheden. Selvkørende biler styrer i dag efter striberne, hvilket er endnu et incitament til at få styr på striberne i kommunen.
 
Hør mere om mulighederne
Kontakt fagkoordinator Peter Smedemark Jensen på 4124 1465 eller peje@vd.dk.
 
Overblik i tal og grafer
Eksempler på hvordan afrapportering af en vejstrækning eller et helt vejnet kan se ud:
 
Fordeling i % og km på strækning eller område


 
Grafrapportering (klik på billedet for større billede)

 
Data fra google earth - virker også på tablets til brug i marken

 
Detaljer på de enkelte striber

 
Illustrationer: Vejdirektoratet.
 

 Fakta

 
​Kravet til nyudlagte striber er en retrorefleksion på min. 150 mcd*m-2*lux-1, hvilket markeres med grøn farve på kort og i grafer.
Oprettet
07-12-2017.
Senest opdateret
11-12-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.