Naviger op
Log på

Dansk-tysk samarbejde om måling af bæreevne med HSD​

Vejdirektoratet har haft en medarbejder udstationeret hos det tyske vejforskningsinstitut i et udviklingsprojekt, der skal gøre udpegning af strækninger og vedligeholdsløsninger klogere, ved også at inddrage bæreevnemålinger. 

Lægger man et nyt slidlag på en vej der har dårlig bæreevne, holder slidlaget ikke så længe som forventet. Derfor er der god økonomi i at sikre at en vej, der ikke helt er bygget til den nuværende trafikbelastning, får den nødvendige forstærkning inden et nyt slidlag. Vejdirektoratets vejvedligeholdelsessystem skal kunne inddrage bæreevnemålinger til at prioritere hvilke strækninger der har mest brug for vedligehold, og sikre at der sættes ekstra økonomi af til forstærkning i planlægningen. 

I 2019 og 2020 arbejder Vejdirektoratet og BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen) sammen om at finde på en sikker metode til at omsætte bæreevnemåling til en restlevetid der kan bruges direkte i vejvedligeholdelsessystemet. Som led i dette arbejde får Danmark besøg af den tyske målebil, der er en 12 år nyere og betydeligt mere højteknologisk udgave af den danske HSD (High Speed Deflectograph). Den danske og tyske målebil skal måle sammen over 3 dage i starten af september. Den tyske målebil måler, udover bæreevne, også lagtykkelse med georadar, samt sporkøring og jævnhed. Alle disse målinger kan hjælpe med at støtte tolkningen af de danske målinger, og forventes derfor at være af stor værdi. 

Samarbejdet foregår ikke kun på målefronten, men også i høj grad på den teoretiske del, hvor både Danmark og Tyskland har stor gavn af at kunne inspirere hinanden, drage nytte af fælles kompetencer, og rent praktisk også har flere hænder til at løse opgaven. 

Læs mere om Vejdirektoratets egne bæremålinger.  

Oprettet
19-06-2019.
Senest opdateret
20-06-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.