Naviger op
Log på

​Året der gik

2017 har været et godt år for vejman.dk, hvor vi atter har oplevet en stigning i antallet af brugere. Samtidig har idriftsættelsen af mobilløsningen til eftersyn af tilladelser gjort anvendelsen endnu bedre inden for myndighedsområdet.
 
Strategigruppen
Strategigruppen har repræsentanter fra syv kommuner: Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Herning, Odense, Rudersdal og Køge. Repræsentanterne er primært beslutningstagere på vejchefniveau.

Fra Vejdirektoratet deltager en områdechef, en afdelingsleder og projektledere. Temaerne på møderne har været den langsigtede strategi for vejman.dk.
Der har i 2017 været afholdt to møder. På første møde i maj var temaet det kommende Asset Management System (AMS), og hvad det betyder for kommunerne. Mødet i september havde fokus på digitaliseringsaktiviteter i kommunerne, og på hvorledes vejman.dk kunne understøtte disse.

På næste møde i 2018 er det planlagt at drøfte fremtidigt kommissorium for gruppen, herunder om gruppen skal udvides. 
 
Tak til vejman.dk strategigruppen for positive og konstruktive møder i 2017.

Udviklingsgruppen
Der har i regi af Udviklingsgruppen været gennemført fire møder i 2017 med en række forskellige emner på dagsordenen. Et af emnerne fra 2016 havde fokus på best practice omkring registrering af data i vejman.dk, og dette emne udmøntede sig i 2017 i en række vejledninger, som blev diskuteret på vejman.dk årsmødet i oktober 2017.
 
Samarbejdet i Udviklingsgruppen har i lighed med tidligere år været særdeles inspirerende for projektet. På årets sidste møde, som blev afholdt i november, påbegyndte vi processen omkring planlægning af 2018 aktiviteter.
Vi forventer, at arbejdet med og i Udviklingsgruppen forsætter ufortrødent i 2018.
 
Fra vejman.dk’s side skal der atter i år lyde en stor tak til både nye og gamle deltagere i udviklingsgruppen for et godt og konstruktivt samarbejde.      

Udviklingen i 2017
 

Mobilløsing til gravetilladelser, trafiktal i koortmodul og forbedring i referencemodulsystemet
For vejman.dk har det været en fornøjelse at tilbyde en række nye funktioner i 2017. Bl.a. kan nævnes vores mobilløsning til eftersyn af gravetilladelser, som har fået en særdeles positiv modtagelse, da den blev udbredt til en bredere brugerskare. Derudover blev trafiktal en del af kortmodulet, og der blev gennemført en optimering af referencesystemmodulet.
 
Men også inden for nedenstående områder er der sket forbedringer.
 
Ny ruteudpegning på vej forenkler ansøgninger om råden over vej til arrangementer
Vi har i ROV implementeret en ny funktionalitet, så det nu er muligt at udpege ruter i forbindelse med oprettelse af arrangementssager. Da udpegningen er baseret på, at det underliggende vejnet indeholder krydsoplysninger, har vi i samarbejde med udviklingsgruppen samtidigt udviklet en rutine, der har analyseret og oprettet de manglende kryds for alle vejman.dk kommuner. Nu er det således muligt at oprette arrangementer som f.eks. cykelløb på tværs af kommunegrænser, og ROV kan automatisk oprette en sag pr. vejbestyrer.  
 
Bedre overblik over planlagte trafikudmeldinger til trafikanterne
vejman.dk arbejder på en løsning, som giver alle kommuner mulighed for at generere trafikinformation på baggrund af data i tilladelserne. vejman.dk arbejder på en løsning, som giver alle kommuner mulighed for at generere trafikinformation på baggrund af data i tilladelserne.
 
Løsningen giver trafikanterne et aktuelt overblik over planlagte trafikudmeldinger på vejnettet, f.eks. via trafikinfo.dk, radio, RDS/TMC eller navigationsanlæg. Projektet kaldes OTMAN og er et samarbejde mellem vejman.dk, Trafikdivisionen i Vejdirektoratet samt Sweco, og løsningen forventes lanceret i første kvartal af 2018.

Forbedringer til eksisterende kortlag
Der blev gennemført en standardisering af vinterserviceniveauer. Derudover har vi gennemført en udbygning af kortlag med hastighedsgrænser samt tilføjet et nyt kortlag med omkørselsruter.
 
vejman.dk strategiworkshop
I 2017 startede vejman.dk projektet en proces omkring vejman.dk i fremtiden. Vi har i denne proces gennemført tre workshops under forskellige temaer.
 
Det første var de ydre rammer for vejman.dk. Her arbejder vi med krav fra f.eks. "Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi", vejloven, Vejdirektoratets interne IT-målbillede m.v. 
 
Dernæst fulgte en workshop omkring de teknologiske trends. Rækken blev afsluttet med en workshop under betegnelsen ”brugernes behov”. Til denne have vi inviteret en række brugere fra både kommunerne og fra Vejdirektoratet. Strategiarbejdet skal i 2018 udmøntes i en række scenarier, som vi kan præsentere for brugere og beslutningstagere. 
 
Ny persondataforordning
Vi har i 2017 gennemgået hele vejman.dk platformen i forhold til at kunne give en bedømmelse af, i hvilket omfang der er mangler i forhold til den kommende persondataforordning. Vi har identificeret en række områder, hvor vi forventer at stramme op i forhold til håndteringen af persondata. Det mest synlige initiativ er udvikling af et nyt autorisationssystem, som bl.a. vil medføre brug af sikre password i vejman.dk. Dette vil blive implementeret i løbet af 2018. 
 
Nye supportmuligheder
Her i slutningen af 2017 etableres et nyt supportkoncept i vejman.dk. Vi forsøger med dette koncept at gøre det nemmere at få support og hjælp, når man anvender vejman.dk. Med det nye koncept forsøger vi at afløse telefon og mail support med et mere digitalt supportkoncept. Konceptet bliver indfaset i små etaper, og vi vil i 2018 udbrede konceptet og informere yderligere herom.

Selvom den endelige plan for 2018 endnu ikke foreligger, så tyder alt på, at det især bliver tabletløsninger, der bliver fokus på i forhold til nyudvikling. Vi vil løbende informere om udviklingsplanerne i løbet af 2018.
 
Vi ser frem til et 2018 med en række nye og spændende opgaver foran os. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
 
Mvh. vejman.dk - teamet

 
Oprettet
06-12-2017.
Senest opdateret
11-12-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.