Naviger op
Log på
Året der gik
 
 
2016 har været et godt år for vejman.dk, hvor vi igen har oplevet en stigning i antallet af brugere. Samtidig har vi ved flere lejligheder konstateret, at vejman.dk og i særdeleshed vejman.dk data bliver anvendt bredt af rigtig mange brugere indenfor en række forskellige fagområder.
 
Strategigruppen
Strategigruppen, som består af repræsentanter fra syv kommuner (Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Herning, Odense, Rudersdal, Vordingborg) og Vejdirektoratet har afholdt to møder i 2016. Det seneste i forbindelse med Vejforum.
 
Temaerne på møderne har været den langsigtede strategi for vejman.dk samt Asset Management i kommunerne og Vejdirektoratet. Møderne har også været brugt til gensidig orientering om, hvad der rører sig i kommunerne og i Vejdirektoratet, f. eks. omkring letbaner, fremtidens vejnet/førerløse køretøjer, nye lovinitiativer og SSV analysen (Sammenhængende System Værktøjer) i Vejdirektoratet herunder fremtidens vejforvaltningssystem.
 
Strategigruppen har også behandlet de fora, hvor kommuner og Vejdirektoratet mødes omkring vejman.dk samt diskuteret fremtiden for disse. Gruppen var enige på en række punkter omkring det fremtidige samarbejde, og Vejdirektoratet vil snarest melde ud omkring samarbejdsaktiviteter i 2017.
 
Tak til vejman.dk strategigruppen for positive og konstruktive møder i 2016.
 
Udviklingsgruppen
Der har i regi af udviklingsgruppen været gennemført tre møder i løbet af 2016 med en række forskellige temaer. Et af de gennemgående temaer i år har været fokus på god praksis i forhold til registrering af data. Dette tema forventes at blive udmøntet i en række vejledninger i 2017.
 
Samarbejdet i udviklingsgruppen har i lighed med tidligere år været givtigt og inspirerende for projektet. Årets sidste møde afholdes i december 2016 og vil udover at omhandle vejdatapraksis, også være en opstart på processen omkring planlægning af 2017 aktiviteter. Vi forventer, at arbejdet med og i udviklingsgruppen forsætter i 2017.
 
Fra vejman.dk’s side skal der atter i år lyde en stor tak til deltagerne i udviklingsgruppen for et godt og konstruktivt samarbejde.  
  
Udviklingen i 2016
For vejman.dk har det været en fornøjelse at tilbyde en række nye funktioner i 2016. Bl.a. kan nævnes:
  • Arealer & udstyr: Der er gennemført en større omlægning og forenkling af brugergrænsefladen til ajourføring af arealer & udstyr. 
  • Administrative oplysninger: Efter den store omlægning af administrative oplysninger har vi efterfølgende gennemført en række forbedringer og rettelser af uhensigtsmæssigheder. Hertil kommer, at adgang til F2 datahjælpen blev genetableret. 
  • Opdatering af ”find på kort”: Find på kort er blevet opdateret i den nye version. Hvor vi tidligere har anvendt en egenudviklet komponent, har vi skiftet over til en standardkomponent, der virker lidt anderledes end tidligere. Den nye komponent søger i flere datasamlinger.
  • Nyt hjælpesystem: Der blev introduceret et nyt og mere dynamisk hjælpesystem med en række søgemuligheder.
  • Referencesystem sammensatte kryds: Der blev tilføjet funktionalitet til ajourføring af sammensatte kryds.
  • Tilladelser: Der er blevet gennemført en række forbedringer til tilladelser, herunder en ny indgang til politiløsningen.
  • Tilladelser – mobilløsning: vejman.dk er klargjort til vejman.dk apps til tilladelser. Selve løsningen kører pt. i prøvedrift og vil blive gjort tilgængelig senere.
  • Trafiksikkerhed: Der er blevet gennemført en række rettelser og forbedringer til trafiksikkerhed, herunder en ny digital mulighed for indberetning af forslag til rettelser til personskadeuheld.
Ny standard startside
Som en række brugere har erfaret, har vi lavet lidt om på standardopsætningen i vejman.dk i forbindelse med opstart af programmet.
Tidligere var det sådan, at hvis man ikke havde angivet en startside, så blev man automatisk startet op i det simple søgevindue. Vi har igennem en længere periode flyttet en række funktioner fra den simple søgning til det mere dynamiske kortvisningsmiljø.
 
Derfor har en naturlig følge været at ændre standardopsætningen, således at man starter i kortvinduet, såfremt man ikke har angivet en startside. Som bruger har man altid mulighed for at opsætte startsiden til den side, man ønsker. Dette gør man under brugerindstillinger.
 
Dette er et lille udsnit af de nyheder og aktiviteter, der blev præsenteret i 2016. Arbejdet med planerne for 2017 er påbegyndt.
 
Vi ser frem til et 2017 med masser af spændende opgaver foran os! Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
 
 

 Nyhedsbrev

 

Oprettet
12-12-2016.
Senest opdateret
12-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.